2c8 - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2c8

View it
to improve it

Visualisera, utveckla och effektivisera din verksamhet enkelt med 2c8 Apps. 

View it

to improve it

Kartlägg, utveckla och effektivisera din verksamhet enkelt med 2c8 Apps.

users_meeting icon from the IconExperience.com O-Collection. Copyright by INCORS GmbH (www.incors.com).

Samsyn i organisationen

Användning av 2c8 Apps gör att alla i organisationen ser samma sak och gör saker på samma sätt. Det förenklar styrning och utförande.

media_fast_forward icon from the IconExperience.com O-Collection. Copyright by INCORS GmbH (www.incors.com).

Effektivisering

Med 2c8 Apps upptäcker du brister i arbetssätt, processer och rutiner och får möjlighet att åtgärda dessa. Allt för en enklare verksamhetsutveckling.

windup_key icon from the IconExperience.com O-Collection. Copyright by INCORS GmbH (www.incors.com).

Låg tröskel för införande

2c8 Apps går snabbt att föra in i organisationen och går snabbt att lära sig.

fit_to_size icon from the IconExperience.com O-Collection. Copyright by INCORS GmbH (www.incors.com).

Skalbart

2c8 Apps fungerar för och används av organisationer i olika storlekar. Allt från små firmor på under 10 personer till multinationella koncerner.

"Den största positiva effekten är att vi fått all personal att förstå hur saker och ting hänger samman, exempelvis hur en felhantering kan skapa problem för någon annan. Det har lett till färre missförstånd."
Läs hela kundberättelsen
Pontus Ericsson
Vice VD, Cykloteket
"Jag har tidigare erfarenhet av 2c8 Modeling Tool då jag har använt det inom tre organisationer tidigare, så valet var ganska enkelt. 2c8 erbjuder det man behöver."
Läs hela kundberättelsen
Johannes Kask
Quality manager, Cenova AB
nacka
"Verktygen har gett cheferna bättre förståelse för och kunskap om kvalitetsledning och även förenklat för medarbetarna genom att vi har kopplat stödmaterial och blanketter till varje process. Det gör i sin tur att medborgaren säkerställs ett gott bemötande oavsett vem som hanterar ärendet och att vi alltid kan gå tillbaka och se avvikelser i hanteringen."
Läs hela kundberättelsen
Helena Lindenius
Fd gruppchef, Nacka kommun
"2c8 visualiseringsverktyg har hjälpt våra medarbetare att förstå sitt arbete bättre. Idag tar det bara några minuter att få en översikt och få till beslut, viket vi inte mäktat med utan kombinationen i 2c8 Modeling Tool och Stratsys."
Läs hela kundberättelsen
Jan Sjöström
Verksamhetsutvecklare, Vaxhom stad
"Den största positiva effekten är att vi fått all personal att förstå hur saker och ting hänger samman, exempelvis hur en felhantering kan skapa problem för någon annan. Det har lett till färre missförstånd."
Läs hela kundberättelsen
Pontus Ericsson
Vice VD, Cykloteket
"Jag har tidigare erfarenhet av 2c8 Modeling Tool då jag har använt det inom tre organisationer tidigare, så valet var ganska enkelt. 2c8 erbjuder det man behöver."
Läs hela kundberättelsen
Johannes Kask
Quality manager, Cenova AB
"Verktygen har gett cheferna bättre förståelse för och kunskap om kvalitetsledning och även förenklat för medarbetarna genom att vi har kopplat stödmaterial och blanketter till varje process. Det gör i sin tur att medborgaren säkerställs ett gott bemötande oavsett vem som hanterar ärendet och att vi alltid kan gå tillbaka och se avvikelser i hanteringen."
Läs hela kundberättelsen
Helena Lindenius
Fd gruppchef, Nacka kommun
"2c8 visualiseringsverktyg har hjälpt våra medarbetare att förstå sitt arbete bättre. Idag tar det bara några minuter att få en översikt och få till beslut, viket vi inte mäktat med utan kombinationen i 2c8 Modeling Tool och Stratsys."
Läs hela kundberättelsen
Jan Sjöström
Verksamhetsutvecklare, Vaxhom stad

Se organisationen ur alla perspektiv

Med olika modelltyper och återanvändbara objekt visas organisationen och informationen enkelt ur alla olika perspektiv.

Fördela ansvaret

För de som är ansvariga för processer men inte är lika involverade i kartläggningen har vi skapat 2c8 Lite. Ett enklare verktyg för att godkänna, granska och förvalta modeller.

Dela med organisationen

Dela materialet du skapar med organisationen sammanhängande på webben, som rapporter eller enkla bilder.

Dela med organisationen

Dela materialet du skapar med organisationen sammanhängande på webben, som rapporter eller enkla bilder.

Fördela ansvaret

För de som är ansvariga för processer men inte är lika involverade i kartläggningen har vi skapat 2c8 Lite. Ett enklare verktyg för att godkänna, granska och förvalta modeller.

Se organisationen ur alla perspektiv

Med olika modelltyper och återanvändbara objekt visas organisationen och informationen enkelt ur alla olika perspektiv.

Ett urval av våra kunder

Vad våra kunder tycker

Ida Bäckström - Sundbybergs stad

Dan Sone - Anchor Management Consulting

Anna Winckler - Chalmers University of Technology

2c8