Home

Vår användarkonferens Modelleringsforum 2019 håller vi i Karlstad den 15-16 oktober. Här träffas gamla och nya kunder för att dela erfarenheter och några brukar till […]

Fler och fler kunder väljer att effektivisera sin planering och resultatuppföljning genom att införa 2c8 Modeling Tool och Stratsys. På Stratsysdagarna 2019, 8-9 maj i […]

Den 10 april är det återigen dags för ett frukostseminarie på vårt kontor i Stockholm. Rubriken för morgonen är ”Uppfyll NIS-direktivet med 2c8 Apps” och […]

Den 23 januari befann sig representanter från Vara kommun på MVTe-mässan i Kista. På mässan presenterade de en förstudie vars syfte var att jämföra manuellt […]

15okt 2019

Vår användarkonferens Modelleringsforum 2019 håller vi i Karlstad den 15-16 oktober. Här träffas gamla och nya kunder för att dela erfarenheter och några brukar till […]

08maj 2019

Fler och fler kunder väljer att effektivisera sin planering och resultatuppföljning genom att införa 2c8 Modeling Tool och Stratsys. På Stratsysdagarna 2019, 8-9 maj i […]

2conciliate Business Solutions