Nu finns version 4.5.1 av 2c8 Modeling Tool tillgänglig för nedladdning. Hämta och installera den genom att gå till sidan ”Ladda ned

Den nya releasen innehåller framförallt korrigering av brister som hittats i tidigare versioner däribland:

 • Färbättring så att Workflowinformation visas i publicerade modeller och rapporter
 • Korrigering så att import av stora flexitemodeller fungerar
 • Korrigering av fel som uppstår sporadiskt vid publicering
 • Korrigering av text som fattades i manualen
 • Korrigering så att svart text kan sättas manuellt i färgväljaren
 • Korrigering av skalning av modellbilden i rapporter
 • Korrigering så att importfiler från version 4.2 med status/kategori kan importeras i version 4.5
 • Korrigering så att inaktiverade användare inte har kvar Workflowroller
 • Korrigering av FTP-uppladdningen som misslyckades mot vissa FTP-servrar
 • Korrigering så att mail skickas när utkast från 2c8 Lite skickas in för förvaltning
 • Korrigering så att sökfunktionen i webbpubliceringen inte ibland visar dubbletter
 • Korrigering så att sökväg kan väljas direkt när man skapar dokumentrot

Releasen innehåller också de ändringar som gjordes i tidigare 4.5-versioner däribland:

 • Ny funktionalitet: En ny fälttyp, ”Relation”, som kan användas för att få tillgång till information från egendefinierade relationer
 • Ny funktionalitet: Skapa en mall för repositoryn som sedan kan används när nya skapas på servern
 • Ny funktionalitet: Möjlighet att styra vilka som får ändra fält via privilegier
 • Ny funktionalitet: Möjlighet för center-center relationer.
 • Ny funktionalitet: Ny symboltyp ”Anpassning”
 • Förbättring genom att det som förut hette status och kategori på modeller och objekt flyttas och hanteras som övriga fält
 • Förbättring av prestanda vid filtrering på t.ex. flera möjliga kategorier eller dokumenttyper
 • Förbättring så att e-postnotifieringar vid Workflowförändringar kan fås på svenska
 • Förbättring så att kolumnernas ordning i listor kan styras när listan skapas
 • Korrigering av problem med att återgå till tidigare version av modell
 • Korrigering så att det går att se tidigare logmeddelanden för en modellversion
 • Korrigering av att exporter i vissa lägen misslyckas
 • Korrigering av att mappar på servern ibland ej kan tas bort
 • Korrigering av att import av informationsmodeller använder fel språk
 • Korrigering så att texten för undermenyer i webbpubliceringen kan ändras
2conciliate Business Solutions
 • en
 • sv