Nu finns version 4.5.4 av 2c8 Modeling Tool tillgänglig för nedladdning. Hämta och installera den genom att gå till sidan ”Ladda ned

Den nya releasen innehåller korrigering av brister som hittats i tidigare versioner:

 • Korrigering: Modellflikar öppnas i rätt ordning
 • Korrigering: Åtgärdat problem med att import går långsamt pga att listresultat uppdateras

Releasen innehåller också de ändringar som gjordes i tidigare 4.5-versioner:

Version 4.5.3:

 • Förbättring: Zoom i html tar inte längre bort nedbrytningsikoner vid en lägre zoom-nivå
 • Korrigering: Fel när texteditorn öppnas
 • Korrigering: Rätt font används på text i publicerat material
 • Korrigering: Texteditorn sparar ändringar när det enda innehållet är en bild
 • Korrigering: Progress bar hänger sig inte längre ibland när man stänger ett repository
 • Korrigering: Förhandsgranskning i webbprofilen fungerar korrekt
 • Korrigering: Matriser i publicering filtreras korrekt med avseende på modeller
 • Korrigering: Arv av rättighetsinställningar från modell till ingående objekt respekterar ägarskap
 • Korrigering: Texteditorn beter sig korrekt när man sparar text med enkla citationstecken
 • Korrigering: Fel vid export av modeller
 • Korrigering: Länkar i beskrivningar togs ibland bort vid publicering till webb
 • Korrigering: Publicering till html med zip-fil skapar inte längre flera zip-filer
 • Korrigering: Matriser sorterar grupper korrekt

Version 4.5.2:

 • Förbättring så att man kan klistra in bilder direkt i beskrivning
 • Förbättring så att ett meddelande visas på publiceringsytan till slutanvändarna medan publicering pågår
 • Förbättring av felmeddelanden som visas när misslyckande av uppladdning till nätverksplatser sker
 • Förbättring så att granskare kan  granska modeller utan att ha skrivrättigheter
 • Förbättring vid öppning av publicerad rapportprofil från Modeling Tool
 • Korrigering av sök och ersätt i utforskaren, vissa objekt kunde inte väljas vid filtrering
 • Korrigering så att kopiera från utforskaren fungerar vid användning av dokumentrötter
 • Korrigering så att dokumentlänkar inkluderas i webbpubliceringen när de bara används i beskrivningar
 • Korrigering så att ett fel inte uppstår när man öppnar modeller från ”ingår i” i objektegenskaper
 • Korrigering så att listor är rätt filtrerade på aktiv modell från menyn i webbpubliceringen
 • Korrigering så att fält visas korrekt i webbpubliceringen för modeller när ID för webb används
 • Korrigering så att workflowfält i webbpubliceringen fungerar korrekt i IE 11
 • Korrigering av gruppering av matriser per modell i webbpubliceringen
 • Korrigering så att egenskaper kopieras vid kopiering av entiteter i informationsmodeller
 • Korrigering så att det fungerar att använda relationsfilter på listor när man kopierar en lista

Version 4.5.1

 • Färbättring så att Workflowinformation visas i publicerade modeller och rapporter
 • Korrigering så att import av stora flexitemodeller fungerar
 • Korrigering av fel som uppstår sporadiskt vid publicering
 • Korrigering av text som fattades i manualen
 • Korrigering så att svart text kan sättas manuellt i färgväljaren
 • Korrigering av skalning av modellbilden i rapporter
 • Korrigering så att importfiler från version 4.2 med status/kategori kan importeras i version 4.5
 • Korrigering så att inaktiverade användare inte har kvar Workflowroller
 • Korrigering av FTP-uppladdningen som misslyckades mot vissa FTP-servrar
 • Korrigering så att mail skickas när utkast från 2c8 Lite skickas in för förvaltning
 • Korrigering så att sökfunktionen i webbpubliceringen inte ibland visar dubbletter
 • Korrigering så att sökväg kan väljas direkt när man skapar dokumentrot

Version 4.5

 • Ny funktionalitet: En ny fälttyp, ”Relation”, som kan användas för att få tillgång till information från egendefinierade relationer
 • Ny funktionalitet: Skapa en mall för repositoryn som sedan kan används när nya skapas på servern
 • Ny funktionalitet: Möjlighet att styra vilka som får ändra fält via privilegier
 • Ny funktionalitet: Möjlighet för center-center relationer.
 • Ny funktionalitet: Ny symboltyp ”Anpassning”
 • Förbättring genom att det som förut hette status och kategori på modeller och objekt flyttas och hanteras som övriga fält
 • Förbättring av prestanda vid filtrering på t.ex. flera möjliga kategorier eller dokumenttyper
 • Förbättring så att e-postnotifieringar vid Workflowförändringar kan fås på svenska
 • Förbättring så att kolumnernas ordning i listor kan styras när listan skapas
 • Korrigering av problem med att återgå till tidigare version av modell
 • Korrigering så att det går att se tidigare logmeddelanden för en modellversion
 • Korrigering av att exporter i vissa lägen misslyckas
 • Korrigering av att mappar på servern ibland ej kan tas bort
 • Korrigering av att import av informationsmodeller använder fel språk
 • Korrigering så att texten för undermenyer i webbpubliceringen kan ändras
2conciliate Business Solutions
 • en
 • sv