Inlägg av: Tove Kroon
About Tove Kroon

Vår användarkonferens Modelleringsforum 2019 håller vi i Karlstad den 15-16 oktober. Här träffas gamla och nya kunder för att dela erfarenheter och några brukar till […]

Fler och fler kunder väljer att effektivisera sin planering och resultatuppföljning genom att införa 2c8 Modeling Tool och Stratsys. På Stratsysdagarna 2019, 8-9 maj i […]

Den 10 april är det återigen dags för ett frukostseminarie på vårt kontor i Stockholm. Rubriken för morgonen är ”Uppfyll NIS-direktivet med 2c8 Apps” och […]

2conciliate Business Solutions