Exempel – Arkivredovisning

Webbpublicering från 2c8 Modeling Tool

Detta är ett exempel som visar ett hur processerna kan kompletteras med information för att uppfylla kraven runt arkivredovisning.

Klicka här för att se publiceringen i ett eget fönster

2conciliate Business Solutions