Begränsningar testlicens

Begränsningar testlicens

Det finns begränsningar i testlicensen av 2c8 Modeling Tool, men material som skapas i en testlicens kan flyttas över till en skarp version vid köp av licens.

Begränsningarna är:

1. Fungerar i 30 dagar från aktivering
2. Ingen exportfunktion
3. Kan ej ansluta till server
4. Max tre repositoryn
5. Ingen rättighetsstyrning
6. Publicerat material har vattenstämpel
7. Endast 4 modelltyper (Processmodell, Produktmodell, Organisationsmodell och Simbanemodell)
8. Max 10 modeller
9. Ingen informationsmodell eller begreppsmodell
10. Inget alt-id/id för webb
11. Inga egendefinierade relationer
12. Import fungerar endast om exportfilen uppfyller punkt 7-11

2conciliate Business Solutions