Köp paket för ledningssystem - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Köp paket för ledningssystem

Köp paket för ledningssystem

Ett visuellt ledningssystem är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten och med vårt paket som inkluderar programvara, utbildning och praktisk vägledning kommer ni snabbt igång med ert ledningssystem. Genom att använda er av paketet för ledningssystem får ni både programvara och kunskap för att förvalta ert ledningssystem. Med hjälp av exempelmodeller och praktisk vägledning får ni en struktur för era lednings-, huvud- och stödprocesser samt intressentmodell, kravmodell, organisationsmodell och mötesstrukturer för er organisation. Har ni redan licenser för 2c8 Apps? Med vårt konsultpaket för ledningssystem kan ni som redan har licenser snabbt komma igång och få konsultstöd i ert arbete. Läs mer om konsultpaketet här.

Paketet innehåller

Programvara

Licenser 2c8 Modeling Tool (2 st)

Licenser 2c8 Lite (3 st)

2c8 Serverfunktionalitet (inkl drift, support och tillgång till nya versioner)

Utbildning

2 st grundutbildning i 2c8 Modeling Tool (utbildningspass distans 2,5h)

3 st grundutbildning i 2c8 Lite (2 utbildningspass distans á 2h)

Anpassa intressent- och relationsmodell (utbildningspass distans 3h)

Anpassa huvudprocesskarta och definiera workflow för processtruktur (utbildningspass distans 3h)

Anpassa organisationsmodell inkl befattningar och roller (utbildningspass distans 3h)

Konsultstöd och mallar

Konsultstöd (3h, minsta bokad tid per gång 1h)

Mallar för huvudprocesskarta, organisationsmodell, mötesstruktur och intressentmodell.

75 000 SEK*

(ordinarie pris 97 285 SEK)
 
*Årlig kostnad support och underhåll för kommande år 30 200 SEK)

När paketet är beställt ...

Efter beställning får ni inom ett par dagar en anpassad installation av 2c8 Apps skickad till er. Ni kan då installera applikationerna på era datorer och börja använda dem. Därefter gör vi tillsammans med er en planering och tidsplan för när utbildningarna inom olika områden ska hållas. Hela processen från beställning till resultatet, alltså när ni kan börja arbeta utefter och förbättra ert ledningssystem, genomförs normalt på tre till fyra veckor.

... när grundutbildning hålls ...

Grundutbildning i både 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite hålls på distans vid tillfällen som passar er. Utbildningarna kommer ge er kunskap i respektive applikation vilket är en förutsättning för att kunna fortsätta arbetet med att bygga upp ledningssystemet.

Ni kommer även få kunskap i hur man bygger de olika modelltyperna, att länka till externa dokument och arbetssätt för att dela upp ansvaret för förvaltning, granskning och godkännande av modeller. Användarna av 2c8 Modeling Tool användarna får dessutom lära sig hur man publicerar materialet och skapar rapporter.

... när ledningssystemutbildning hålls...

När grunderna i hur verktygen fungerar är lagda börjar arbetet med att faktiskt skapa ledningssystemet. Det kommer att hållas tre utbildningspass där vi tillsammans utgår från er verksamhet och bygger upp de olika delarna av ledningssystemet.

Efter dessa utbildningar har ni ett fullt fungerande ledningssystem som ni kan arbeta vidare med i organisationen. 

... när arbetet fortsätter

Nu handlar det om att börja arbeta efter det vi tillsammans har byggt upp. Ni kommer kunna börja arbeta med ständiga förbättringar och effektivisera er verksamhet direkt efter utbildningarna är klara. Och eftersom frågor alltid kommer upp efterhand ingår en timbank med konsultstöd som ni kan nyttja vid behov.

2c8