Bilprovningen

Bilprovningen

Bilprovningen motorcykelVi är en arbetsgrupp som i ett stort förändringsprojekt kartlägger Bilprovningens processer.

Målet är att få verksamheten mer effektiv och att undvika dubbelarbete.
– Jag tror på det här med processer. Fler företag arbetar processorienterat och jag tror det beror på att alla inser att om man definierar och beskriver hur man ska göra en sak samt ser till att det efterföljs, ökar kvalitén och effektiviteten. De flesta processer är tvärfunktionella och involverar många avdelningar och roller.
– En besiktningstekniker märker kanske inte av att Bilprovningen börjar arbeta mer processorienterat eftersom besiktningsprocessen redan är inarbetad och utvecklad gällande likformighet och kvalitet, sedan många år tillbaka. Det vi vill göra nu är att förbättra de administrativa processerna. Arbetet med att fastställa processerna ska fullföljas under året. Därefter ska de implementeras i verksamheten och kontinuerligt vidareutvecklas.
– Jag tycker att Bilprovningen har hunnit ganska långt redan. Det som läggs till nu är marknadsprocesserna. Vi ska utveckla, sälja och säkra att vi har nöjda kunder. Och med tanke på den kommande konkurrensen blir dessa processer allt viktigare.

//Göran Dahl, Chef för Projekt & Förvaltning

2conciliate Business Solutions