GL&V

GL&V

GL&V använder 2c8 Modeling Tool för att åskådliggöra sitt ledningssystem.
Då GL&V är ett företag som jobbar med olika typer av projekt och produkter för pappersindustrin har man dokumenterat de olika typerna av affärs- och stödprocesser i 2c8 Modeling Tool. Man har använt ”swimlane” presentation för att tydliggöra aktiviteter och relationer inom och mellan respektive disciplin. Instruktioner och mallar är också länkade direkt till aktiviteterna.
Ledningssystemet har certifierats enligt SS EN ISO 9001:2000 av TUV Nord som förövrigt var mycket imponerade av GL&V´s lösning.

2conciliate Business Solutions