Kommunförbundet Stockholms Län

Process för ensamkommande flyktingbarn

En särskilt utsatt grupp bland nyanlända är ensamkommande barn och ungdomar. Därför har Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) tillsammans med kommunerna i regionen under de senaste åren genomfört en mängd insatser för att stärka dessa barn och ungas förutsättningar och livsvillkor.  Bland annat har man tagit fram en flödesmodell mha av 2c8 Modeling Tool för att visa hur barnets behov skall tas omhand. Det länsgemensamma samarbetet kring ensamkommande barn består av ett nätverk av kommunrepresentanter från Haninge, Norrtälje, Stockholm, Österåker, Sigtuna samt strategerna från Etablering Södertörn och Koordination Norrort.

Se flödesmodellen på KSL.s webbsida här

2conciliate Business Solutions
  • sv