Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges kommuner och landsting skyltFlödesmodellen är ett verktyg för att styra och följa upp vårdens huvudprocesser, utvecklad i samverkan mellan många landsting och regioner.

Den har använts för uppföljning av väntetider sedan 1998 och har nu vidareutvecklats till en sammanhängande, nationell grundmodell för att systematiskt fånga information om vårdflöden.
Avdelningen för Vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting ansvarar för webbplatsen och stödjer arbetet med Flödesmodellen tillsammans med landstingen och regionerna.

2conciliate Business Solutions