Keolis | 2c8
Keolis

Får fler att åka miljövänligt - med hjälp av 2c8 Apps

Keolis Sverige vill bidra till att fördubbla det kollektiva resandet i Stockholm, Göteborg och andra städer där de verkar. För att lyckas med detta krävs ett gemensamt verksamhets-system som snabbt och enkelt kan ge stöd till alla 6.500 medarbetare. Keolis Sverige har tagit fram ett sådant verksamhetsstöd med hjälp av 2c8 Modeling Tool från 2conciliate.

Komplex och omfattande verksamhet

Keolis Sverige har 6.500 medarbetare varav merparten bussförare, 1.800 bussar som kör 12 miljoner mil per år och totalt 265 miljoner resor per år. Att få detta att fungera dygnet runt under veckans alla dagar hela året kräver ordning och reda på allt från förarbemanning till tidtabeller. Dessutom kompliceras marknaden av olika finansieringsmodeller och regelsystem.

Mattias

Mattias Galante, Kvalitetschef Keolis

Arbetet med att ta fram ett verksamhetssystem för Keolis Sverige inleddes 2008 med att kartlägga “nuläge” med hjälp av visualisering. “Det gav oss en bra grund för ett mer systematiskt förbättringsarbete”, enligt Mattias Galante.

Ett 100-tal workshops genomfördes med totalt drygt 250 medarbetare – och det var en nyttig genomgång som tydliggjorde både brister och möjligheter till effektiviseringar. “Att vi använde 47 olika IT-system var inte uppmärksammat tidigare – det gav oss anledning att se över IT-stödet”, ger Mattias Galante som exempel.

Modernt, fräckt och snyggt ledningssystem

Därför stod Keolis Sverige inför en ny utmaning – att få in en mer kundorienterad förbättringskultur i företaget. Med hjälp av 2c8 Modeling Tool kunde verksamhetssystemet visualiseras och göras mer lättillgängligt för alla via intranätet – som ett tillgängligt “modernt, fräckt och snyggt ledningssystem”.

Idag har Keolis Sverige ISO-certifierade kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2008) och miljöledningssystem (ISO 14001:2004). “Det är ett kvitto på att vi har tillförlitliga system som borgar för hög kundnöjdhet och bra stöd i arbetet med att utveckla världens mest miljövänliga stadstrafik”, säger Mattias Galante och betonar att det ytterst handlar om ett engagerat och medvetet processorienterat arbete hos företagets medarbetare.

Gemensam helhetssyn på verksamheten

“Genom att visualisera våra komplexa verksamheter har vi lyckats skapa en gemensam helhetssyn och en mer kundorienterad förbättringskultur i företaget”, fortsätter Mattias Galante och ger ett exempel:

För att få ut 150 bussar med förare på ett par timmar varje morgon krävs ledningssystem och produktionsplaner med servicestatus för bussarna liksom arbets- och körscheman för förarna. När ett antal bussar drabbades av återkommande bensinstopp på måndagseftermiddagar hittades orsaken genom att titta i produktionsplanen – det fanns ingen bemanning i tankningen under en kritisk tid på söndagskvällarna. Tack vare att vi kartlade processen ställdes frågor om hur och när saker skedde, varpå den saknade kopplingen mellan bussarnas logistik och arbetsschemat kunde upptäckas och förbättras.

“2c8 Modeling Tool har hjälp oss att visualisera våra processer. Det hjälper våra processledare- och processägare att hålla dem aktuella. Det bidrar till vår förbättringskultur i företaget. Och det bidrar i sin tur till att nå vårt övergripande mål – att få fler åka kollektivt och miljövänligt”.

Läs hela artikeln som PDF

2c8
  • en
  • sv