Mora kommun | 2c8
Mora kommun

2c8 Apps visar vägen till mer verksamhetsnytta med IS/IT

När Mora, Orsa och Älvdalens kommuner förbättrar ledning, kontroll och kvalitet över den gemensamma IS/IT-verksamheten är modelleringsverktyget 2c8 Modeling Tool från 2conciliate Business Solutions kartan som visar vägen för denna förändringsresa.

“Ett mycket bra och effektivt verktyg som gör det enkelt att beskriva och förmedla komplexa processflöden och modeller i vår organisation – både internt och externt”, säger Leo Berndtson som är IS/IT-chef för de tre kommunerna.

leo

Leo Berndtson, IS/IT-chef

“Att det dessutom är ett användarvänligt modelleringsverktyg gör att det går snabbt att komma igång för alla berörda i organisationen – det bidrar till att öka och bredda engagemanget och delaktigheten i förbättringsarbetet”, fortsätter Leo Berndtson.

Visar vägen till mer verksamhetsnytta

“IS/IT är mycket mer än IT-drift – därför vill vi att de tre kommunerna och dess verksamheter involveras och engageras i utvecklingen och förståelsen om HUR verksamhetsnytta skapas genom IS/IT”, betonar Leo Berndtson: “Med 2c8 Modeling Tool som stöd har vi fått en tydlig karta som visar vägen för vår förändringsresa från teknik- till tjänsteleverantör”.

Med verksamhetsmodellering går det att beskriva och förmedla komplexa processflöden och modeller i verksamheten – från övergripande helhetsbild till detaljnivå.

“Eftersom det inte fanns några dokumenterade processer tidigare kunde vi tillsammans i workshops skapa samsyn i verksamheten genom modellering direkt i verktyget”

När processflöden är beskrivna är det lättare att identifiera och diskutera problem, risker och möjligheter – liksom att se fel och brister som behöver åtgärdas för att optimera och organisera verksamheten.

Har skapat ordning och reda på kort tid

“Genom att visualisera våra komplexa verksamheter har vi lyckats skapa en gemensam helhetssyn kring IS/IT-stödet i de tre kommunerna – det skapar trovärdighet och trygghet för samverkan mellan de tre kommunerna”, avslutar Leo.

2c8
  • en
  • sv