FAQ 2c8 Lite | 2c8
FAQ 2c8 Lite

FAQ 2c8 Lite

Snabbval aktiveras i verktygsfältet och används för att på ett snabbare sätt bygga upp en modell utifrån existerande symboler.

Quickdraw icon

Håll muspekaren över en symbol så visas pilar i de riktningar det finns föreslagna relationer till nya symboler. Håll muspekaren över pilen för att visa föreslagna objekttyper att lägga ut i den riktningen. När du klickar på en objekttyp får du mata in en titel på samma sätt som när du skapar en ny symbol genom att klicka i modellen.

Tangentbordskommandot för att slå på och av snabbval är Ctrl+Q. Saknar du alternativ i snabbvalen ställs detta in i 2c8 Administration Tool.

När du har kopierat ett befintligt objekt genom att du markerat objektet och sedan valt “Kopiera” från högerklicksmenyn (kortkommando Ctrl+C) så kan du skapa en fristående kopia av objektet genom att högerklicka på modellytan och välja “Klistra in som kopia” (kortkommando Ctrl+Shift+V). Det nya objektet kommer att få texten “(Kopia)” tillagt i titeln.

Väljer du i stället “Klistra in” (kortkommando Ctrl+V) så återanvänder du det befintliga objektet och en ny symbol1 som refererar till samma objekt skapas.

1 Objekt är de underliggande entiteterna vilka har egenskaper som titel, beskrivningstext och kopplade dokument. Symboler är de grafiska representationerna av objekt som syns i modellytan som har egenskaper som färg och storlek. När du kopierar på vanligt sätt (Ctrl+C följt av Ctrl+V) skapar du en ny symbol som refererar till samma objekt. Den nya symbolen kan ha en egen färg och storlek, men titeln och beskrivningstexten kommer alltid att komma från det underliggande objektet. Att objekt kan återanvändas på detta sätt är en av styrkorna med 2c8 Apps jämfört med enklare ritverktyg, men kan leda till viss förvirring om man inte är införstådd med hur det fungerar.

2c8-supporten kan be dig om loggfilen från 2c8 Lite. Du hittar och skickar loggfilen i 2c8 Lite genom att:

1. Öppna upp en modell
2. Klicka på kuben och välj därefter Support
3. Klicka på Loggfil och spara den på lämplig plats på din dator
4. Bifoga den i ett mail till oss på supporten

Det finns olika scenarier där man kan tänkas vilja flytta en licens från en licenstagare till en annan. T.ex. om någon går på föräldraledighet, slutar eller byter tjänst.

För att flytta över en licens till en annan mailar du till invoice@2c8.com eller fyller i detta formulär och väljer “Licensfrågor, fakturafrågor” under “Typ”. Det är viktigt att du skickar med kontaktuppgifter till den som ska ta över licensen samt till den som licensen är skriven på idag.

Vi tar ut en administrativ avgift för att flytta licensen. Undantag från detta är om personen avslutar sin tjänst helt hos organisationen, om personen går på föräldraledighet eller blir sjukskriven. För mer information, maila invoice@2c8.com.

För att en 2c8 Lite-användare ska kunna se modeller i ett repository på den gemensamma servern måste denne tilldelas modeller av en administratörsanvändare i 2c8 Modeling Tool.

  1. Lite-användaren måste läggas till i aktuellt repository an en användare i 2c8 Modeling Tool. Detta görs under ”Användare och Rättigheter” i Repositoryhanteraren.
  2. Användaren av 2c8 Modeling Tool behöver sedan gå in i aktuellt repository. Gå till Workflow (Utforskaren – dubbelklicka på Workflow). Markera aktuella modeller, högerklicka och sätt användare som ska vara förvaltare, godkännare och/eller granskare.

Observera att de olika Workflow-rollerna kan innehas av fler användare, exempelvis det kan finnas fler än en förvaltare.

För att kunna skapa fler modelltyper i Lite måste en administratör ändra i Lite-konfigurationen i Administration Tool i Modeling Tool.

  1. En administratör i Modeling Tool behöver logga i Administration Tool. ”Verktyg – Starta Administration Tool.. ” i menyn i Repositoryhanteraren:
  2. Logga in för att se konfigurationerna och dubbelklicka på den som heter ”Lite” som ligger kolumnen ”Server repository configurations”
  3. I kolumnen ”Used models” ser du vilka modelltyper som förekommer i Lite.
  4. Markera de modelltyper som du önskar kunna använda i Lite och klicka på pilen för att göra dem tillgängliga i Lite. Glöm inte att spara när du är färdig.

 

Load More

2c8
  • en
  • sv