FAQ 2c8 Modeling Tool | 2c8
FAQ 2c8 Modeling Tool

FAQ 2c8 Modeling Tool

Modellera

För att skapa en ny modell högerklickar jag på önskad modelltyp i modellträdet. Jag får då upp Skapa ny modell.

SkapaModellSWE

Skriv därefter in önskat namn på din modell och klicka på OK.

nymodellnamn

 

För att navigera mellan modeller i 2c8 Modeling Tool kan man skapa nedbrytningar från objekt eller relationer till andra modeller. För att skapa en ny nedbrytning högerklickar du på aktuellt objekt eller relation och väljer “Nedbrytningar” och därefter “Skapa ny“.

Om det redan finns en nedbrytning från ett objekt eller relation syns dessa också i menyn för nedbrytningar. Du kan välja att öppna modellen eller ta bort nedbrytningen där.

Man kan skapa fler nedbrytningar från samma objekt för att exempelvis visualisera nuläget och önskat läge eller visualisera nedbrytningen i både en modell som man gjort nedbrytningen från och en simbanemodell.

Om du vill koppla data direkt på en modell eller ett objekt så ska du använda dig av beskrivningar och fält.

Koppla beskrivningsflik eller fält till objekt

Om du saknar en beskrivningsflik eller ett fält för en objekttyp kan det bero på att ett beskrivningen eller fältet ej är kopplat till den objekttypen. Detta kontrollerar du genom att i utforskaren filtrera på beskrivningar och fält. Högerklicka på de fält du vill koppla till en objekttyp och välj Koppla till typer. Lägg där till vilka objekttyper som ska ha beskrivningen eller fältet.

Skapa beskrivningsflik eller fält

För att skapa en ny beskrivning eller fält, tryck på plusset (när du är inne i utforskaren och har filtrerat på beskrivningar och fält, se bild ovan). Döp sedan din beskrivning/fält och välj vilken fälttyp den ska ha från följande:

Checklista: En lista med checkboxar där du anger ett värde för varje checkbox.
Formatterad text: Det som visas som en beskrivningsflik. Sparas som HTML och kan innehålla tabeller, bilder etc.
Objekt: Refererar till ett objekt av en angiven typ i repositoryt.
Relationer: Egendefinierad relation.
Rullgardin: En rullgardin där man kan välja mellan angivna värden.
Tal: Ett tal innanför angivna värden med en enhet.
Text: En textrad.

Snabbval aktiveras i verktygsfältet och används för att på ett snabbare sätt bygga upp en modell utifrån existerande symboler.

Quickdraw icon

Håll muspekaren över en symbol så visas pilar i de riktningar det finns föreslagna relationer till nya symboler. Håll muspekaren över pilen för att visa föreslagna objekttyper att lägga ut i den riktningen. När du klickar på en objekttyp får du mata in en titel på samma sätt som när du skapar en ny symbol genom att klicka i modellen.

Tangentbordskommandot för att slå på och av snabbval är Ctrl+Q. Saknar du alternativ i snabbvalen ställs detta in i 2c8 Administration Tool.

När du har kopierat ett befintligt objekt genom att du markerat objektet och sedan valt “Kopiera” från högerklicksmenyn (kortkommando Ctrl+C) så kan du skapa en fristående kopia av objektet genom att högerklicka på modellytan och välja “Klistra in som kopia” (kortkommando Ctrl+Shift+V). Det nya objektet kommer att få texten “(Kopia)” tillagt i titeln.

Väljer du i stället “Klistra in” (kortkommando Ctrl+V) så återanvänder du det befintliga objektet och en ny symbol1 som refererar till samma objekt skapas.

1 Objekt är de underliggande entiteterna vilka har egenskaper som titel, beskrivningstext och kopplade dokument. Symboler är de grafiska representationerna av objekt som syns i modellytan som har egenskaper som färg och storlek. När du kopierar på vanligt sätt (Ctrl+C följt av Ctrl+V) skapar du en ny symbol som refererar till samma objekt. Den nya symbolen kan ha en egen färg och storlek, men titeln och beskrivningstexten kommer alltid att komma från det underliggande objektet. Att objekt kan återanvändas på detta sätt är en av styrkorna med 2c8 Apps jämfört med enklare ritverktyg, men kan leda till viss förvirring om man inte är införstådd med hur det fungerar.

Inställningen “Gör inlånade objekt genomskinliga” gör så att inlånade objekt1 i en modell visas på ett annorlunda sätt än de objekt som befinner sig i sin hemmodell:

Stäng av denna inställning om du inte vill att inlånade objekt ska vara genomskinliga.

1 Inlånade objekt är objekt vars hemmodell är en annan modell än den aktuella. Varje objekt har högst en hemmodell. För att göra den aktuella modellen till objektets hemmodell högerklickar du på objektet och väljer <<Sätt denna modell som “hem”>>. Hemmodellen är t.ex. den modell användaren hamnar i när användaren i webbpubliceringen har sökt efter ett objekt och klickar på sökresultatet. För exempelvis ett rollobjekt vill man kanske då att användaren hamnar i organisationsschemat och inte i någon processmodell där rollen används.

Om du av misstag har tagit bort en modell kan du återställa den genom att:

 1. Klicka på utforskaren i vänsterpanelen
 2. Dubbelklicka på “Modeller” som öppnas i en ny flik
 3. Klicka på pilen för fler alternativ
 4. Klicka på papperskorgen med klockan
 5. Välj den modell du vill återställa och klicka på ok.

 

För att justera färg och storlek på rubriker och text behöver du göra inställningar i din webbprofil. Detta för att alla beskrivningar på alla objekt och modeller ska visas enligt samma formatering.

Notera att du kan ha olika inställningar för olika webbprofiler.

Under fliken ”Beskrivning” för objekt och modeller i Modeling Tool har du en flik som har samma namn som din webbprofil. Om du har fler webbprofiler kommer du ha fler alternativ i en drop-down-meny. (Högerklicka på ett objekt/en modell och välj ”Egenskaper” för att se “Beskrivning”)

Här kan du förhandsgranska hur beskrivningen kommer se ut i det publicerade materialet.

För att ställa in önskad färg, storlek och font:

1. Gå till aktuell webbprofil, klicka på pennan för att editera (“Verktyg” – “Publicera”).

2. Gå till fliken ”Utseende – Tema”

3. Välj ”Beskrivningar” och ställ in önskade inställningar.

Normal = Brödtext. Det alternativ som är per default när du skriver text.

Rubrik 1,2,3 = Rubrik 1,2,3

4. Dessa inställningar motsvarar formateringarna du kan välja i beskrivningsdialogen.

 

Storleken på text väljs i måttenheten e.m. Är du van en annan måttenhet kika gärna på denna tabell:

OBS! Om du ändrar font, storlek och färg direkt i en beskrivning kommer de inställningar du gjort i webbprofilen ej gälla.

Load More

Repository

Klicka på Skapa repository på startsidan:

nyttrepo

Klicka Arkiv (Skapa repository) i menyn eller på plustecknet i verktygsfältet:

nyttrepo2

Observera att du i denna bild skapat ett lokalt repository. För att ska ett repository på servern välj den fliken och därefter klicka på plustecknet i verktygsfältet.

Välj namn på ditt repository och klicka OK.

namnrepo

Skapa och återställa säkerhetskopia av lokala repositories

Om dina lokala repositorys ligger på en plats utan automatisk säkerhetskopiering kan det vara bra att göra en manuell säkerhetskopia.

Du kan se din lokala lagringsplats genom att välja ”Verktyg – Inställningar” i menyn och sedan fliken ”Lokalt”.

En säkerhetskopia är även ett smidigt sätt att dela ett lokalt repository med någon annan användare i 2c8 Modeling Tool och vid byte av dator.

Skapa en säkerhetskopia

 1. Öppna 2c8 Modeling Tool
 2. Välj fliken Lokalt
 3. Välj ”Verktyg – Säkerhetskopiera repositories…” i menyn längst upp
 4. Klicka i de repositorys som du vill säkerhetskopiera
 5. Välj ”Skapa backup”
 6. Välj ett filnamn och lagringsplats

Du kan vid behov läsa tillbaka ett eller flera av dina repository enligt instruktionen nedan.

Återställa en säkerhetskopia

 1. Öppna 2c8 Modeling Tool
 2. Välj fliken Lokalt
 3. Välj ”Verktyg – Återskapa repositories…” i menyn längst upp
 4. Leta rätt på backupfilen du skapade och välj ”Öppna”
 5. Se till att de repositories du vill återskapa är ikryssade
 6. Välj ”Återställ”

Du skall nu ha dina repositories under fliken Lokalt återställda. Notera att om ett repository redan existerar vid återställning av säkerhetskopia kommer detta skrivas över. Om du vill undvika att skriva över ett existerande repository kan du byta namn på repositoryt som du ska återställa.

Ska du byta dator eller ta över någon kollegas licens och undrar hur du får tillgång till de lokala repositoryna? Du kan använda dig av någon av följande två metoder:

 1. Gör en säkerhetskopia av dina lokal repositoryn, för att läsa om hur klicka här.
 2. Använd dig av funktionen export/import.

Exportera:

 1. Öppna repositoryt
 2. Gå till ”Arkiv – Exportera – Exportera innehåll..” i menyn
 3. Välj att exportera allt och spara exporten på valfri plats
 4. Dela exporten med din kollega. Exporten kan du välja att spara på en gemensamt utrymme så kan din kollega nå den utan att du behöver bifoga den i ett mail.

Importera:

 1. Öppna ett repository (nytt eller befintligt)
 2. Gå till ”Arkiv – Importera – Importera innehåll..” i menyn
 3. Välj exportfilen
 4. Klicka ”Nästa” i dialogrutan. Du kan välja att endast skriva över existerande innehåll om det är äldre eller att alltid skriva över existerande innehåll med innehållet i exportfilen. För ett tomt repository spelar detta val ingen roll.
 5. Fortsätt klicka “Nästa”. Om du är osäker på något val, använd det förvalda alternativet.
 6. Klicka på Klar för att avsluta

För att en 2c8 Lite-användare ska kunna se modeller i ett repository på den gemensamma servern måste denne tilldelas modeller av en administratörsanvändare i 2c8 Modeling Tool.

 1. Lite-användaren måste läggas till i aktuellt repository an en användare i 2c8 Modeling Tool. Detta görs under ”Användare och Rättigheter” i Repositoryhanteraren.
 2. Användaren av 2c8 Modeling Tool behöver sedan gå in i aktuellt repository. Gå till Workflow (Utforskaren – dubbelklicka på Workflow). Markera aktuella modeller, högerklicka och sätt användare som ska vara förvaltare, godkännare och/eller granskare.

Observera att de olika Workflow-rollerna kan innehas av fler användare, exempelvis det kan finnas fler än en förvaltare.

Load More

Publicera

Om du aktiverar popup-ruta i din webbprofil och sedan väljer att visa endast fältet “Dokumentlänkar” i popup-rutan så kommer dokumentlänken att öppnas direkt när du klicker på ett objekt i publiceringen som har en och endast en dokumentlänk kopplad till sig:

Aktivera popup-ruta

Dokumentlänkar i popup

Om du endast vill ha den här funktionaliteten för en viss objekttyp (t.ex. dokumentobjekt) så ändrar du först till önskad objekttyp i rullgardinsmenyn:

Specifika inställningar för objekttyp

Det kan bero på flera olika saker, men en vanlig orsak är att modeller filtreras bort på grund av att ett urval av modeller gjorts. Editera din webbprofil, ”Verktyg – Publicera” och klicka därefter på pennan. Välj fliken ”Filter – Modeller”.

Valet ”Alla modeller” gör så att alla modeller kommer med i publiceringen. Du kan även välja specifika modeller genom att klicka på ”Välj”.

Observera att du behöver kryssa i ”Inkludera nedbrytningar till andra modeller” om du även vill ha med nedbrytningar från de modeller du valt.

Publicera-modeller

Om du inte får med önskade modeller efter att du ändrat urvalet, felsök utifrån följande lista:

 1. Publicerar du rätt språk?
 2. Publicerar du endast senast godkända versioner av modeller? Om ja, är modellerna godkända?
 3. Publicerar du endast modeller med en viss status? Om ja, har modellerna rätt status?
 4. Publicerar du endast modeller med en viss kategori? Om ja, har modellerna rätt kategori?
 5. Publicerar du till rätt plats?

Den vanligaste orsaken till varningar vid webbpublicering är att man i en beskrivningstext för ett objekt eller en modell har länkat till ett objekt, en modell eller en dokumentlänk som har tagits bort från repositoryt.

I följande exempel får vi en varning när vi publicerar som säger oss att “Genomföra utomhusjobb” refererar till en borttagen dokumentlänk:

publiceringsvarning 1

“Genomföra utomhusjobb” kan då vara ett objekt eller en modell. I vårt exempel har vi ett objekt med det namnet. Om vi tittar på objektets beskrivning ser vi att vi har text som är kopplat till en dokumentlänk. Dokumentlänken finns inte längre kvar i repositoryt (den har tagits bort).

publiceringsvarning 2

Vi kan nu markera texten och välja att antingen koppla texten till en ny dokumentlänk (ikonen “Kedja”) eller att ta bort länkningen (ikonen “Bruten kedja”). Därefter försvinner varningen när vi publicerar nästa gång.

För att komma åt den responsiva webbprofilen installera vårt plug-in ”Responsive Web”.

Läs om hur du installerar plug-in här.

För att lära dig att dirigera om mobilanvändare till den responsiva publiceringen men fortsätta låta datoranvändare se den vanliga, klicka här.

Anpassa din responsiva webbprofil

För att anpassa din responsiva webbprofil gå till ”Verktyg-Publicera” i meny och dubbelklicka på aktuell profil.

Saknar du den responsiva webbprofilen, klicka på plus-tecknet i högerkanten.

Fliken Profil

Under fliken ”Profil” kan ändra du namn på profilen och beskrivning samt välja startmodell.

Fliken Filter

Här filtrerar vilka modeller som ska följa med ut i publiceringen. Du hanterar även lager och språk.

Fliken Layout

Under fliken ”Layout -Toppanel” ställer du in utseendet på din toppanel.

Toppanelen är uppdelad i två områden. Den övre delen är markerad med en smal orange ram (1) och den undre delen är markerad med en smal grön ram (2).

 1. Här sätter du din logga, bygger du upp din menyrad och sökfunktion.
 2. Här kan du välja att visa brödsmulevägen (den vägen du navigerar i strukturen, ej hierarkisk), språk, lager och utskrifter.

Under fliken ”Modeller” ställer du in vilken information du vill visualisera för de publicerade modellerna. Välj bland de komponenter som finns under ”Tillgängliga komponenter”.

Observera att detta gäller för de modeller som följer ”Standardlayout”. Om information saknas i det publicerade materialet kan det vara för att just den modellen har andra inställningar. Kontrollera att de modeller du ska publicera följer ”Standardlayout” genom att klicka på rullistan. Modeller som är fetstilta har egna inställningar medan utgråade följer ”Standardlayout”.

Under fliken ”Symboler” gäller samma princip som för föregående flik fast på symbolnivå.

 

 

Om du behöver skapa listor som innehåller fler rader än vad som ryms i publiceringsvyn kan du bocka ur “Visa som rullgardinsmeny” för aktuell lista.

För att komma dit:

 1. Gå “Verktyg – Publicera” i menyn
 2. Välj att editera din Webbprofil med pennan
 3. Välj fliken “Layout – Meny”
 4. Välj att editera aktuell lista med pennan

lista-popup

Om din webbpublicering ser konstig ut i Internet Explorer, kontrollera dina inställningar för kompatibilitetsvyn i Internet Explorer.

Gå till “Inställningar –  Inställningar för Kompatibilitetsvyn ” och se till att ” Visa intranätsplatser i kompatibilitetsvyn ” är urbockad.

Utseende

Den webbpublicering som skapas från 2c8 Modeling Tool är en webbapplikation1 som är byggd för att ligga på och visas via en webbserver som t.ex. Microsoft IIS eller Apache HTTP Server. Vår rekommendation är att en webbpublicering placeras på en webbserver då detta ger optimal prestanda då webbpubliceringen visas för slutanvändaren i webbläsaren.

En webbpublicering kan även visas direkt via disk t.ex. på en dators C: eller någon gemensam nätverksdisk med ett enhetsnamn av typen G: Notera dock att prestandan kan bli lidande om hastigheten mot disken är långsam, beroende på nätverkets eller diskens hastighet.

Molntjänster för fil-lagring av typen Dropbox, Google Drive eller Microsoft OneDrive kan användas för att dela (synka) en publicering mellan användare, men inte för att visa en webbpublicering direkt från molnet eftersom dessa tjänster inte erbjuder en webbservertjänst. Detta innebär att du inte kan titta på en webbpublicering via tjänsternas webbgränssnitt, men att du kan synka hem webbpubliceringens filer till din dator via tjänsterna och sedan titta på dem genom att i din Windowsutforskare öppna webbpubliceringens “index.html”-fil.

Tjänster som erbjuder möjligheten att skapa egna webbsajter men där man inte får ladda upp egna javascript-filer (t.ex. Google Sites) kan inte användas för att visa webbpubliceringen från 2c8 Modeling Tool.

Läs mer om vår webbpublicering i dokumentet Sätta upp publiceringsplatser för 2c8 Modeling Tool.

1 Webbpubliceringen från 2c8 Modeling Tool består av en fil index.html samt en mapp pages-{TIDSSTÄMPEL} som bland annat innehåller följande filtyper: html, css, xml, javascript och png.

Förmodligen så är det för att din webbläsare har sparat en föregående publicering.

Testa gärna att tömma cachen i din webbläsare. Genom att rensa webbläsarens cacheminne tvingar du webbläsaren att ladda ned de senaste versionerna av de webbsidor du besöker.

Internet Explorer
Hur du tar bort webbcachen i Internet Explorer beror på version för Explorer och Windows. Alternativen för att ta bort cachade sidor finns under Verktyg (Internetalternativ eller Säkerhet) och sedan Webbhistorik i Internet Explorer.

Firefox
1. Klicka på menyn Verktyg i Firefox
2. Klicka på Alternativ
3. Klicka på fliken Avancerat och sedan på fliken Nätverk
4. Rensa cachen under Cachat webbinnehåll

Chrome
1. Klicka på anpassningsikonen i webbläsarens verktygsfält
2. Välj Inställningar och sedan Visa avancerade inställningar
3. Under Sekretess klickar du på Ta bort webbinformation
4. I dialogrutan som visas markerar du kryssrutorna för de typer av information du vill ta bort. Med menyn högst upp väljer du hur mycket information du vill ta bort. Välj tidens början om du vill ta bort allt.
5. Välj Rensa webbinformation

Vill du visa din publicering från en webbserver in på ert intranät? Då kan du använda dig av en IFrame. En IFrame är ett HTML-dokument som är inbäddat i ett annat HTML-dokument på en webbsida. IFrames används ofta för att visa innehåll på en webbsida från en annan webbsida. Innehållet i en IFrame kan konfigureras så att de blir interaktivt med en egen scroll- och klickfunktion som är oberoende av den omgivande sidans scroll.

Följande kod kan användas för att lägga till en IFrame på en hemsida:

< iframe src="https://publicering.2c8.com" style="height:200px;width:300px;" title="2c8 Publicering" >< /iframe >

Du behöver ta bort mellanslagen på nedan markerade ställen:

Där vi skrivit: https://publicering.2c8.com byter du ut mot destinationen där er publicering ligger. Height och Width bestämmer höjd och bredd på den ram publiceringen visas i.

Här kan du se ett exempel på en av våra publiceringar som ligger i en IFrame:

https://www.2c8.com/kunskapsbank/exempel-webbpubliceringar-2c8-apps/sundbybergs-stad/

I en kanal i Microsoft Teams kan man lägga till en publicering från 2c8, så att det går att se och klicka i publiceringen direkt i Teams. Så här lägger man till en publicering i Teams:

 1. Skapa en ny flik i er kanal
  När du gått in i den kanal där du vill visa publiceringen, klicka på det lilla pluset högst upp i kanalen.

 2. Lägg till en webbplats
  Den nya fliken vi skapar vill vi ska bestå av en webbplats. Välj “Webbplats” i listan över appar att välja.

 3. Välj webbplats
  Nästa steg är att döpa fliken. I detta fall väljer vi att döpa fliken till “2c8 Publicering”. Därefter klistrar vi in den URL där vår publicering ligger. Notera här att alla som vill titta på publiceringen måste ha åtkomst till den. Efter att du klistrat in URL:en, klicka då på “Spara”.

 4. Resultat
  Resultatet av detta blir en flik tillgänglig högst upp i menyraden av kanalen, där du kan klicka för att se och navigera dig runt i publiceringen – direkt i Teams.

 

För att justera färg och storlek på rubriker och text behöver du göra inställningar i din webbprofil. Detta för att alla beskrivningar på alla objekt och modeller ska visas enligt samma formatering.

Notera att du kan ha olika inställningar för olika webbprofiler.

Under fliken ”Beskrivning” för objekt och modeller i Modeling Tool har du en flik som har samma namn som din webbprofil. Om du har fler webbprofiler kommer du ha fler alternativ i en drop-down-meny. (Högerklicka på ett objekt/en modell och välj ”Egenskaper” för att se “Beskrivning”)

Här kan du förhandsgranska hur beskrivningen kommer se ut i det publicerade materialet.

För att ställa in önskad färg, storlek och font:

1. Gå till aktuell webbprofil, klicka på pennan för att editera (“Verktyg” – “Publicera”).

2. Gå till fliken ”Utseende – Tema”

3. Välj ”Beskrivningar” och ställ in önskade inställningar.

Normal = Brödtext. Det alternativ som är per default när du skriver text.

Rubrik 1,2,3 = Rubrik 1,2,3

4. Dessa inställningar motsvarar formateringarna du kan välja i beskrivningsdialogen.

 

Storleken på text väljs i måttenheten e.m. Är du van en annan måttenhet kika gärna på denna tabell:

OBS! Om du ändrar font, storlek och färg direkt i en beskrivning kommer de inställningar du gjort i webbprofilen ej gälla.

Load More

Allmänt

Efter att du loggat in mot servern i 2c8, klicka på ”Användare och rättigheter” i verktygsfältet i Repositoryhanteraren.

Expandera noden ”Användare på servern” för att visa användare. Markera din användare. Ange sedan det nya lösenordet du vill sätta i panelen till höger.

När du angett det nya lösenordet tryck Spara och klicka därefter på ”Användare och rättigheter” i verktygsfältet igen för att komma tillbaka till vyn över repositoryn.

Installera plug-in genom att gå till ”Verktyg – Inställningar” i menyn. Välj fliken ”Plug-in” och klicka därefter på ”Tillgängliga”. Markera aktuellt plug-in och klicka på knappen ”Install..”.

När du installerat ett plugin dyker det upp under fliken ”Installerade”.

För att ställa in din färgprofil i 2c8 Modeling Tool väljer du ”Verktyg – Färgprofiler..” i menyn. Om du vill byta färgprofil, se till att den önskade färgprofilen är vald i rullistan innan du tycker OK.

 

 

Observera att du själv kan skapa färgprofiler, arbetar du mot en server så blir den tillgänglig för alla användare.

I 2c8 Administration Tool kan du importera färgprofiler som då gäller för hela servern.

I 2c8 Administration Tool kan du också ställa in den färgprofil som gäller för utkastmodeller i 2c8 Lite:

För att ställa in färger på enstaka symboler högerklicka och välj “Utseende..”. När du är klar med dina inställningar klicka OK.

Kom ihåg att dessa inställningar endast gäller för den specifika symbolen i ditt repository.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När du gjort inställningen i navigationsfältet “Visa nedbrytningar” (se bild) visas både modelltyp och nedbrytningar. Detta resulterar i att exempelvis “Hjälpsida” visualiseras som modelltyp och att det är en nedbrytning.

Inställningar-nedbrytningar

Ladda ner programvaran och installera den. När du startar den första gången får du registrera en licensnyckel som du kan begära via formuläret här.

För att använda 2c8 Modeling Tool måste licenstagaren aktivera sin licens. Det finns två sätt att aktivera en licens beroende på om datorn har tillgång till Internet eller ej.

1. Licensaktivering över Internet

När du startar programmet första gången ska du ange den licensnyckel du fått från 2conciliate.

Klistra in den femställiga licensnyckel och klicka på Nästa.

Skriv in namn och kontaktuppgifter och klicka på Nästa.

Skriv in vilken avdelning du tillhör för att underlätta faktureringen.

Skriv in eventuell fakturareferens som kommer hamna på fakturan. Kan se ut så här:

Eller så här:

Klicka på nästa.

2. Aktivering via fil, om internetåtkomst saknas

Om du inte har åtkomst till internet när du skall aktivera din licens så dyker ett val upp att aktivera med hjälp av en fil från en annan dator som har internetåtkomst.

Aktivering via fil görs i tre steg, börja med att klicka på den länk som du ska använda för aktiveringen.

När du klickar på den länkade texten öppnas en webläsare med aktiveringslänken i adressfältet. Markera den text som står i adressfältet och kopiera den till tex programmet Anteckningar så att du kan ta med och köra aktiveringen från en dator som har internetåtkomst.

När du öppnar adressen från en dator som har internetåtkomst kommer följande formulär.

Fyll i din information och klicka på ”Aktivera”, du får meddelande om en fil som laddas ner. Denna fil ska användas för att aktivera programmet på datorn som saknar internetåtkomst.

Spara filen och peka ut den från aktiveringsdialogen.

Klart!

 

Har du frågor eller problem runt aktiveringen är du välkommen att kontakta supporten på support@2c8.com eller 054-21 27 28.

 

 

Ska du byta dator eller ta över någon kollegas licens och undrar hur du får tillgång till de lokala repositoryna? Du kan använda dig av någon av följande två metoder:

 1. Gör en säkerhetskopia av dina lokal repositoryn, för att läsa om hur klicka här.
 2. Använd dig av funktionen export/import.

Exportera:

 1. Öppna repositoryt
 2. Gå till ”Arkiv – Exportera – Exportera innehåll..” i menyn
 3. Välj att exportera allt och spara exporten på valfri plats
 4. Dela exporten med din kollega. Exporten kan du välja att spara på en gemensamt utrymme så kan din kollega nå den utan att du behöver bifoga den i ett mail.

Importera:

 1. Öppna ett repository (nytt eller befintligt)
 2. Gå till ”Arkiv – Importera – Importera innehåll..” i menyn
 3. Välj exportfilen
 4. Klicka ”Nästa” i dialogrutan. Du kan välja att endast skriva över existerande innehåll om det är äldre eller att alltid skriva över existerande innehåll med innehållet i exportfilen. För ett tomt repository spelar detta val ingen roll.
 5. Fortsätt klicka “Nästa”. Om du är osäker på något val, använd det förvalda alternativet.
 6. Klicka på Klar för att avsluta

Den vanligaste orsaken till att en modell inte dyker upp efter en import är att modellen tidigare har funnits i repositoryt men har blivit borttagen. Om man under importen då har valt “Skriv över existerande innehåll om det är äldre” så kan händelsen “Ta bort modell” vara det senaste som hänt modellen och den importeras då inte. För att se om detta är orsaken till att din modell inte importeras, kör importen igen och titta under fliken “Detaljer” när importen kört klart:

För att tvinga in modellen i repository, kör importen igen och välj alternativet “Skriv alltid över existerande innehåll”:

Loggfilen hittar du genom att klicka ”Hjälp – Support” i menyn.
Klicka på knappen ”Loggfil” och spara den på lämplig plats på din dator.
Bifoga loggfilen i ett mail till support@2c8.com

 

Det finns olika scenarier där man kan tänkas vilja flytta en licens från en licenstagare till en annan. T.ex. om någon går på föräldraledighet, slutar eller byter tjänst.

För att flytta över en licens till en annan mailar du till invoice@2c8.com eller fyller i detta formulär och väljer “Licensfrågor, fakturafrågor” under “Typ”. Det är viktigt att du skickar med kontaktuppgifter till den som ska ta över licensen samt till den som licensen är skriven på idag.

Vi tar ut en administrativ avgift för att flytta licensen. Undantag från detta är om personen avslutar sin tjänst helt hos organisationen, om personen går på föräldraledighet eller blir sjukskriven. För mer information, maila invoice@2c8.com.

Ett utkast i 2c8 Lite, dvs en modell som ligger i rutan “Mina modeller”, skickas in för förvaltning då 2c8 Lite-användaren klickar på workflow-ikonen och därefter på ”Skicka in modell”:

För att den nya modellen ska importeras till önskat repository måste en administratör i 2c8 Modeling Tool med rättigheten “Importera utkast” importera utkastet till repositoryt:

1. Gå till Dashboarden i Repositoryhanteraren
2. Dubbelklicka på modellen i den blå boxen ”Nya modeller i 2c8 Lite”
3. Välj repository som modellen ska importeras till och klicka därefter på ”Välj”
4. Välj modelltyp, sätt workflowroller och kicka därefter på ”Importera utkast”

Om du får ett felmeddelande som detta:

Kontrollera:

 1. Kontrollera din internetanslutning
 2. Om servern lagts till manuellt, gå in under “Verktyg – Inställningar” och därefter “Servrar”.
  Dubbelklicka på aktuell server för att kontrollera värdnamn, http-port och om SSL ska vara ikryssat eller ej.

 3. Om servern finns internt hos er, kolla med er IT om det är något problem med servern (är den igång?)
 4. Om servern driftas av 2c8, kontakta vår support.

Load More


2c8
 • en
 • sv