Välkommen till 2c8 Laundromat!

Tvätta dina 2c8 exportfiler (.bmt) från personlig information. All data om vilken användare som har skapat och modifierat modeller, symboler och dokument kommer att sättas till användare 'admin'. Alla individobjekt kommer att döpas om till 'Individual 1', 'Individual 2', 'Individual 3' osv.

Instruktioner: