Dokumenthantering

Verksamhetsdokument i sitt sammanhang

Allt för mycket beskrivningar finns nedtecknade i dokument och allt för många dokument finns nedstoppade servrar.

I allt för många organisationen finns det tonvis med dokument nedstoppade i gemensamma filstrukturer på G: eller I: eller någon annan enhetsbokstav. Strukturerna är ofta djupa och snåriga då det byggts på, år efter år, utan någon som helst styrning. Inte sällan finns även samma dokument på flera ställen i strukturen och projektet att städa är för övermäktigt även för den mest inbitna.

Med 2c8 Modeling Tool kan du beskriva verksamheten i bilder i stället för i dokument och eftersom en bild säger mer än tusen ord så kanske inte alla dokumenten behövs. De dokument som dock fortfarande är viktiga kan kopplas till processerna och processerna kan publiceras på intrantätet. På det sättet kan då medarbetarna surfa till rätt process och få ett sammanhang och läsa de dokument de behöver vid given aktivitet.

Vill man ha en mer avancerad dokumenthantering så kan man även använda ett dokumenthanteringssystem men med samma gränssnitt mot användarna som klickar i processen och får upp rätt dokument.

Läs mer om dokumenthanteringssystemet Centuri

Läs mer om Processbaserad arkivredovisning

2conciliate Business Solutions