GDPR

Kartlägg och analysera din verksamhet enligt dataskyddsförordningen GDPR

Enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som började gälla 25 maj 2018 behöver alla företag och organisationer behandla personuppgifter lagligt, korrekt och öppet sett i förhållande till den registrerade.

 

Metod för att arbeta med GDPR i 2c8

Detta betyder att man behöver genomlysa sin verksamhet för att identifiera var personuppgifterna finns lagrade, hur man behandlar dem och vem som behandlar dem. Beskriver man sina processer, eller har dem beskrivna, i 2c8 så kan man enkelt komplettera dem med objekt och information som möter kraven i den nya lagen. I 2c8 kan man dokumentera vilka registrerade vi hanterar personuppgifter för, vilka register dessa uppgifter ligger i, var i våra processer vi har personuppgiftsbehandlingar och vilka roller som utför dem.  Se vårt publicerade exempel här.

Detta kan man sen, förutom att publicera till intranätet, få ut i listor, matriser och rapporter så att man kan analysera och riskbedöma utifrån förordningens krav. Analysen och riskbedömningen kommer troligen resultera i att man behöver göra anpassningar i sina processer och system. Både analysen, riskbedömningen, dokumentation och prioritering av anpassningar kan hanteras i 2c8.

Några processer behöver göras om, några nya processer behöver skapas. Systemkartan och dess integrationer ger oss överblicken över var personuppgifter ligger och skickas och roller tillkommer i organisationschemat. Allt detta ryms och kan hanteras i 2c8.

Det är ingen modul man behöver köpa till 2c8 Modeling Tool, endast en metod som man med hjälp av standardfunktionalitet kan strukturerat kan bygga upp. Behöver ni hjälp med tänket och funktionaliteten har vi ett erbjudande om en tre timmars workshop där vi går igenom arbetssättet och ni kommer bli bekanta med hur 2c8 kan skapa en bra dokumentation som underlättar förståelse och efterlevnad, kontakta oss på info@2c8.com för mer information.

Lyssna på vad en av våra kunder tycker om tillämpningen:

 

 

2conciliate Business Solutions