Ledningssystem

Systematiskt kvalitetsarbete

2c8 Modeling Tool är ett ypperligt verktyg för att kartlägga sin verksamhet och för att t ex.uppfylla Socialstyrelsens krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 eller kvalitetsstandarden ISO 9001.

Ledningssystem eller visuella ledningssystem är en av 2c8 Modeling Tools tillämpningar

Ledningssystem ger medarbetare information om verksamhetens processer för styrning och ledning och uppfyllande av kundbehov. Genom systematiskt kvalitetsarbete uppnås verksamheten mål och ställda krav från författningssamlingar och standarder som t.ex. SOSFS 2011:9, ISO 9001 eller Livsmedelverkets föreskrifter.

Genom att kartlägga processer i verksamheten så kan krav enkelt adresseras från lagar, föreskrifter och standarder till de aktiviteter som ska hantera dem och på så vis utveckla nödvändiga arbetssätt och kunskap.

Modeller skapade med 2c8 Modeling Tool publiceras till webben och medarbetare kan med enkelhet se sina arbetsuppgifter i ledningssystemet där information finns lättillgängligt om hur arbetet ska genomföras och om det finns datasystem eller andra verktyg som stöd.

Se exempel på visuella ledningssystem bland våra webbpubliceringar

2conciliate Business Solutions