Fler och fler kunder väljer att effektivisera sin planering och resultatuppföljning genom att införa 2c8 Modeling Tool och Stratsys. På Stratsysdagarna 2019, 8-9 maj i Stockholm, visas hur processbeskrivningarna i 2c8 Modeling Tool enkelt integreras i Stratsys.

Läs mer om eventet på Stratsys webbplats

2conciliate Business Solutions