Modelleringsforum 2022 - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Modelleringsforum 2022

5-6 oktober

Anmäl mig

Vad är modelleringsforum?

Modelleringsforum är 2c8s återkommande användarkonferens i Karlstad. De senaste två åren har Modelleringsforum ägt rum online, men nu är det äntligen dags att ses på plats igen!

Här träffas gamla och nya kunder för att dela erfarenheter och några brukar till och med stå på scen och dela med sig av sina lyckade projekt. Vi presenterar nyheter i 2c8 Apps, har inspirerande externa föreläsare, håller i flertalet utbildningar, delar med oss av tips och mycket mera. Ett nytt segment för detta år är “diskussions-rum”, vilket har varit ett önskemål från tidigare deltagare. Här kommer ni kunna samtala med andra deltagare och få inspiration av varandra i ert fortsatta arbete

Första kvällen på konferensen bjuds det på middag som sedan övergår i mingel och dans för den som vill. Kvällen innan konferensen träffas vi och äter lite mat för de som anlänt till Karlstad och vill.

Varför delta?

Inspiration

Bli inspirerad av olika kundprojekt och lösningar som presenteras. Kundprojekten kommer från olika typer av organisationer och tillämpningarna som presenteras är av olika karaktär.

Utbildning

Gå på miniutbildningar där du kan välja mellan ett antal olika områden. Det erbjuds grundläggande utbildningar, mer avancerade och förhoppningsvis även en djupdykning i ett av de presenterade kundprojekten.

Nätverka

Sällan samlas så många som har liknande intressen och erfarenheter. Träffa oss, våra partners och andra inom branschen och utbyt tankar, idéer och frågeställningar.

Påverka

Du har möjligheten att påverka hur framtiden för 2c8 Apps ser ut. Vilken ny funktionalitet, nya plugins eller förbättringar skulle ge värde för dig och din organisation?

”Trevlig stämning, innehåll för olika kunskapsnivåer och god mat! Stort tack för en kul och inspirerande konferens, en uppskattad energikick i höstrusket!”

Sara Bergström, Sollentuna Energi & Miljö om Modelleringsforum 2019

Vem kan delta?

Ni som använder 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite har många olika roller och vi försöker anpassa vårt material på Modelleringsforum så att det ska finnas något för alla. Modelleringsforum är till för dig som vill få en inblick hur andra gjort och vilka möjligheter som finns inför ert beslut att utveckla er verksamhet.

Vi bjuder på tips på funktionalitet i verktyget för dig som är modellör och arbetssätt för dig som arbetar med verksamhetsutvecklingen. Vi visar på uppföljning av krav för dig som ansvarar för kvalitetsarbetet och effektiva analysfunktioner för dig som är konsult runt ledningssystem.

Har du en speciell önskan om vad du vill se eller lära dig på årets Modelleringsforum kan du fylla i det när du anmäler dig och vi gör vårt bästa för att tillgodose det.

Agenda

Nedan presenteras agendan för båda konferensdagarna och “förkvällen”. Vilka kundcase, talare och utbildningar som kommer erbjudas presenteras längre fram.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Pre-event

Middag för de som anlänt och vill

Dag 1

09:00 –  Morgonfika

09:30 – Introduktion

10:50 – Rast (kaffe och frukt)

11:20 – Linköpings stadsmission

12:00 – Lunch

13:00 – Lidingö stad

13:40 – 2c8

14:20 – Rast (kaffe och frukt)

14:50 – Akademikerförsäkring

15:30 – Troed Troedsson

16:30 – Slut

19:00 – Middag och underhållning

Dag 2

09:00 – Samling med kaffe

09:15 – Parallellpass 1 (miniutbildning)

10:15 – Rast (kaffe och smörgås)

10:45 – Parallellpass 2 (miniutbildning)

11:45 – Lunch

12:45 – Parallellpass 3 (diskussions-forum)

14:15 – Rast (kaffe och frukt)

14:45 – Avslutningspass med Mikael Björemo

15:15 – Slut

Kundcase

Nedan presenteras kundcasen som kommer stå på scen under Modelleringsforum 2022. Listan kommer uppdateras allt eftersom.

Kenneth Humling - Linköpings stadsmission

Kenneth är utbildad rektor och gymnasielärare i matematik och fysik, som brinner för systematiskt kvalitetsarbete. Han har drivit utveckling av kvalitetsledningssystem inom såväl kommunal förvaltning som inom civilsamhället, med avstamp i SIQ:s managementmodell, med processorientering som fokus. Kenneth utsågs till årets kvalitetsprofil 2021 av tidningen Kvalitetsmagasinet. Läs vårt blogginlägg om Kenneth här.

Kvalitet och effekt inom socialt arbete – Hur vi som civilsamhällesaktör arbetar med kvalitetssäkring och uppföljning

Sedan ett par år tillbaka bedriver Stadsmissionen i Östergötland ett strategiskt kvalitetsutvecklingsarbete för hela…

Kvalitet och effekt inom socialt arbete – Hur vi som civilsamhällesaktör arbetar med kvalitetssäkring och uppföljning

Sedan ett par år tillbaka bedriver Stadsmissionen i Östergötland ett strategiskt kvalitetsutvecklingsarbete för hela verksamheten. Organisationens vision är att skapa ett mänskligare samhälle, dvs ett brett och socialt arbete med fokus på människor som lever i utsatta livssituationer som fattigdom, hemlöshet, våldsutsatthet och/eller som står långt utanför arbetsmarknaden. Stadsmissionen i Östergötland har därför utvecklat ett kvalitetsledningssystem med mätning och uppföljning mot effektmål på individnivå, med avsikt att förflytta deltagarna från ett samhällsproblem mot en lösning. Till detta har de kopplat ett digitalt stöd för att kunna arbeta med professionell uppföljning.

Hör Kenneth Humling berätta om resan dit och hur medarbetare engageras i utvecklingen av processerna.

Elin Hinnemo - Lidingö stad

Elin Hinnemo är doktor i Historia och arkivarie. Sedan 2019 har hon arbetat i Lidingö stad med informationsstrategiska frågor som stöd gentemot flera av stadens förvaltningar. Det senaste året har hon varit projektledare för ett stadsövergripande verksamhetsutvecklingsprojekt som syftar till att implementera processledning i hela staden med en gemensam verksamhetsarkitektur. Allt detta med hjälp av 2c8 Apps.

Stadsgemensam verksamhetsarkitektur genom att knyta ihop processkartor och informationsredovisning

I Lidingö stad har man tagit fram ett arbetssätt, roller och ansvar för att driva processledningen strukturerat…

Stadsgemensam verksamhetsarkitektur genom att knyta ihop processkartor och informationsredovisning

I Lidingö stad har man tagit fram ett arbetssätt, roller och ansvar för att driva processledningen strukturerat och enhetligt i staden och omfatta flera aspekter av verksamheten. För att skapa en gemensam processarkitektur har de använt sig av deras stadsövergripande klassificeringsstruktur och flyttat in deras informationshanteringsplaner som beskriver hur den information som uppstår i dessa processer hanteras i 2c8. På detta sätt vill de skapa en gemensam bild av verksamheten genom att knyta informationshanteringplaner med de processkartor som skapas i verksamheten.

Häng med på Modelleringsforum 2022 och hör Elin berätta om hur arbetet med 2c8 Apps sett ut hos Lidingö stad.

Johanna Montalvo - Akademikerförsäkring

Johanna är utbildad inom kvalitet och ledarskap och drivs av att skapa strukturer för kundorienterad verksamhetsutveckling. Hon har infört en kvalitetsbaserad verksamhetsstyrning i Akademikerförsäkring med processorientering som en av hörnstenarna. Johanna utsågs till årets kvalitetsprofil 2020 av tidningen Kvalitetsmagasinet. Läs vår blogginlägg om Johanna här.

Utan struktur är det svårt att skapa kvalité

Under de senaste fem åren har Akademikerförsäkring genomgått en kvalitetsresa med syfte…

Utan struktur är det svårt att skapa kvalité

Under de senaste fem åren har Akademikerförsäkring genomgått en kvalitetsresa med syfte att bli mer kundcentrerade. Övergången till en processorganisation har varit en central del av arbetet som har gjorts. Det har bland annat inneburit att verksamheten tydligt har definierat vilket värde som ska levereras och hur det ska göras. Även roller och kompetenser utgår från värdeskapande och de processer som utgör verksamheten.

Lyssna när Johanna under Modelleringsforum kommer berätta om Akademikerförsäkrings kvalitetsresa och hur de gått till att bli en processorganisation.

”Trevlig stämning, innehåll för olika kunskapsnivåer och god mat! Stort tack för en kul och inspirerande konferens, en uppskattad energikick i höstrusket!”

Pia Holm, Lejonfastigheter AB om Modelleringsforum 2019

Talare

Mikael

Konferencier för Modelleringsforum 2022 är ingen annan än Mikael Björemo.

Mikael Björemo syns till vardags på scenen under Handelskammaren Värmlands mycket uppskattade nätverksfrukostar, seminarier och Affärsresor. Unders sina fem år på Handelskammaren har han modererat närmare 100 event, alltid med både höjd och hjärta.

Under Modelleringsforum kommer Troed Troedson stå på scen som Keynote Speaker.

Föreläsningarna med Troed Troedson pendlar fram och tillbaka mellan teman som framtid, utveckling, organisationer, offentliga verksamheter, middagsbordet, den lilla människan, storsamhället, telekomvärlden etc. och hur allt är sammankopplat.

Lokal

Precis som de senaste åren kommer konferensen att hålla till på Karlstad CCC där vi precis som tidigare år har tillgång till topplokaler och blir bjudna på en mycket välsmakande middag första kvällen. Även lunch serveras av KCCC båda dagarna. Adressen är Tage Erlandergatan 8, 652 20 Karlstad.

För er som reser långt och behöver någonstans att sova har vi i år ett antal rabatterade rum på Scandic Winn, Clarion Collection Hotel Plaza och First Hotel River C.