26-27 september

Vad är Modelleringsforum?

Modelleringsforum är 2conciliates återkommande användarkonferens som i år går för åttonde året i rad i Karlstad. Här träffas gamla och nya kunder för att dela erfarenheter och några brukar till och med stå på scen och dela med sig av sina lyckade projekt. Vi presenterar nyheter i 2c8-produkterna, har inspirerande externa föreläsare, håller i flertalet utbildningar, delar med oss av tips och trix med mera.

Första kvällen på konferensen bjuds det på middag som sedan övergår i mingel och dans för den som vill. Dagen innan konferensen kommer vi spela golf och alla golfande konferensdeltagare är bjudna. På kvällen träffas vi och äter lite mat samt håller prisutdelning för golfrundan. Vi säger såklart varmt välkommen även till dig som inte spelar golf!

Se filmen från förra året här!

Varför delta?

Inspiration

Bli inspirerad av olika kundprojekt och lösningar som presenteras. Kundprojekten kommer från olika typer av organisationer och tillämpningarna som presenteras är av olika karaktär.

Utbildning

Gå på miniutbildningar där du kan välja mellan ett antal olika områden. Det erbjuds grundläggande utbildningar, mer avancerade och förhoppningsvis även en djupdykning i ett av de presenterade kundprojekten.

Nätverka

Sällan samlas så många som har liknande intressen och erfarenheter. Träffa oss, våra partners och andra inom branschen och utbyt tankar, idéer och frågeställningar.

Påverka

Du har möjligheten att påverka hur framtiden för 2c8-produkterna ser ut. Vilken ny funktionalitet, nya plugins eller förbättringar skulle underlätta ditt användande?

Vem kan delta?

Ni som använder 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite har många olika roller och vi försöker anpassa vårt material på Modelleringsforum så att det ska finnas något för alla. Modelleringsforum är till för dig som vill få en inblick hur andra gjort och vilka möjligheter som finns inför ert beslut att utveckla er verksamhet.

Vi bjuder på tips på funktionalitet i verktyget för dig som är modellör och arbetssätt för dig som arbetar med verksamhetsutvecklingen. Vi visar på uppföljning av krav för dig som ansvarar för kvalitetsarbetet och effektiva analysfunktioner för dig som är konsult runt ledningssystem.

Har du en speciell önskan om vad du vill se eller lära dig på årets Modelleringsforum kan du fylla i det när du anmäler dig och vi gör vårt bästa för att tillgodose det.

Agenda

Nedan presenteras agendan för båda konferensdagarna och "förkvällen". Ladda ner ett detaljerat program för konferensen här.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Pre-event

  • Golfrunda
  • Middag och prisutdelning för golfrundan

Dag 1

Lokal

Precis som de senaste åren kommer konferensen att hålla till på Karlstad CCC där vi precis som tidigare år har tillgång till topplokaler och blir bjudna på en mycket välsmakande middag första kvällen. Även lunch serveras av KCCC båda dagarna.

För er som reser långt och behöver någonstans att sova har vi i år ett antal rabatterade rum på Scandic Winn, Elite Stadshotellet Karlstad och First Hotel River C.

Film från Modelleringsforum 2017

Kundcase

Nacka Kommun

Ett ledningssystem för den sociala omsorgsprocessen

Nacka har under hösten 2017 arbetat intensivt och framgångsrikt med att skapa ett nytt ledningssystem för den sociala omsorgsprocessen. De har arbetat tillsammans med 2conciliate och Stratsys för att både kartlägga processer och fokusera på kvalitetsledning, planering och uppföljning. I januari presenterades det lyckade resultatet för Nacka kommuns medarbetare och responsen har varit uteslutande positiv.

MSB

Verksamhetsarkitektur i 2c8, ordning och reda

Verksamhetsarkitektur är att möjliggöra en snabb och enkel verksamhetsutveckling så verksamheten kan svara mot nya omvärldskrav. Genom att stödja och samordna verksamhetens drivkrafter, processer och information säkras de länkar mot organisationens övergripande mål och vision. En verksamhetsarkitekt från myndigheten för samhällsskydd och beredskap berättar om hur de arbetar med detta i 2c8.

Cykloteket

Processer och GDPR för en butik

Se hur cykelbutiken och webbshoppen Cykloteket har använt sig av 2c8 för att modellera sina försäljningsprocesser och för att tillgodose kraven från GDPR.

Talare

Johan Quist

Årets konferencier är Johan Quist som är forskare vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet. Vi på 2conciliate brukar kalla honom för "processprofessorn" och några av er träffade honom för två år sedan när han var med på Modelleringsforum. Han var väldigt uppskattad av deltagarna och kommentarer likt "Helheten var det bästa, men ett inslag att lyfta är Johan Quists" och "Föreläsningen med Johan Quist var toppen" regnade in på utvärderingen av konferensen. I år är han alltså inbjuden som konferencier så att vi får träffa honom så mycket som möjligt. Han kommer även att hålla en avslutande föreläsning dag två.

Johans primära forskningsintresse är mötet mellan medborgare och offentlig sektor. Han är övertygad om att forskning bäst bedrivs nära den studerade praktiken och har under många år arbetat med både nätverksbyggande mellan myndigheter och utbildning av statliga chefer. Vid sidan om forskningen är han också anlitad som utredare och författare av underlagsrapporter i samband med statliga utredningar och regeringsuppdrag. Bland annat har Johan på uppdrag av Statskontoret bidragit i samband med utvärderingen av Försäkringskassans förändringsarbete och på uppdrag av Regeringskansliet studerat samverkan mellan arbetsmarknads- och välfärdsförvaltningar i de nordiska länderna.

Annika R Malmberg

Årets keynote speaker är ingen mindre än aktuella Annika R Malmberg. Annika är VD för Hamilton Group, hon är både entreprenör och föreläsare. Hon är certifierad i den pedagogiska modellen Insights Discovery som beskriver personlighetstyper genom färger.

Hennes föreläsningar är roliga och träffsäkra tolkningar av hur olika vi människor kan se på livet och vilka konsekvenser det kan få när vi ska komma överens med varandra. Vi bjuds på hemligheterna bakom framgång, med handfasta råd och verktyg som gör oss bättre på att kommunicera, samarbeta och presentera. Vi får lära oss metoder för hur vi kan identifiera våra styrkor och uttrycka vad vi behöver. Genom åren har tusentals personer, team, ledare och säljare blivit inspirerade till framgång.

Hennes föreläsning, som är specialanpassad för oss, kommer dels att handla om hur de olika personlighetstyperna fungerar och passar ihop med varandra. Hur man bygger starkast team genom olika erfarenheter. Hon kommer också på ett roligt och inspirerande sätt visa att när vi lyfter varandra lyfter vi också oss själva. Hon ger konkreta handfasta tips på hur man i en arbetsgrupp kan bli bättre på att ge feedback och nyttja varandras styrkor. 

Miniutbildningar

Under dag 2 på konferensen har vi ett antal parallelpass på en timme där du får välja att gå på tre av dem utifrån kunskapsnivå och behov. Det kan vara utbildningar på olika områden, djupdykningar i kundprojekt eller andra aktiviteter.


Minska antalet dokument

Lär dig hur du kan halvera antalet dokument i organisationen men samtidigt få ut informationen med hjälp av 2c8's rapporter.

Inspireras av 2c8's ledningssystem

Få en inblick i 2conciliates egna verksamhetsledningssystem och se hur vi använder det för att få stöd i vårt arbete. Ta del av tips, inspireras och anpassa våra lösningar efter er verksamhet.

Använd 2c8 i projekt

Vi går igenom en tillämpning hur man kan modellera fram krav inför en upphandling av ett nytt IT-stöd. Vi tittar på både metoden men även hur man kan anpassa presentation och rapporter för ända målet. Metoden har IT-projekt som exempel men går att tillämpa på andra typer av projekt.

Implementera ett ledningssystem utifrån en ISO-standard

Presentation och genomgång av vårt utbildningspaket för att införa ledningssystem. Under passet kommer du att få ta del av arbetsgången, projektmodellen, där olika modelltyper används för att skapa, implementera och förvalta ett ledningssystem.

Arbeta med GDPR i 2c8

Se en presentation av tillämpning för att kartlägga, analysera och förvalta modeller utifrån ett GDPR-perspektiv. Hur ska man lägga upp sin modellering för att enklare tillgodose kraven från GDPR.

Målgruppsanpassa publiceringar

Vi visar exempel och ger en rundtur i funktionalitet som hjälper dig att ta ut underlag för presentation och analys i olika syften. Exempel på syften är konsekvensanalys för förändring av systemstöd, processorienterad riskanalys, säkerställande av efterlevnad utifrån lagstiftning.

Processutveckling

Föreläsning och diskussion kring förvaltning av ledningssystem. Idéer om hur man kan sätta upp en förvaltningsorganisation och vilka verktyg de kan använda för att upprätthålla ledningssystemet över tid. Lite om processägarskap, mål, mät och ständiga förbättringar.