Användarmanual


Introduktion

Detta är användarmanualen för 2c8 Modeling Tool. Den inleds med en kort genomgång av vanligt förekommande termer samt en beskrivning av hur programmet är uppbyggt. Resterande del av manualen beskriver all tillgänglig funktionalitet och hur den är tänkt att användas.


Terminologi

Huvudsyftet med 2c8 Modeling Tool är att skapa grafiska modeller som sedan kan publiceras till exempelvis webbsidor. Modellerna lagras i ett eller flera repositorys, antingen lokalt på din dator eller på en server som är gemensam för flera användare. Här beskrivs några av de vanligaste termerna som kommer att användas framöver.

RepositoryAlla modeller du arbetar med sparas i ett eller flera repositorys. Ett repository ger en klar uppdelning av data på så vis att ingen data i ett repository kan referera till data i ett annat repository. Det betyder att när du öppnar ett repository för att arbeta i det så finns det inget sätt att påverka något som har gjorts i ett annat repository.
ArbetsytaEtt repository har en eller flera arbetsytor. Som standard finns en arbetsyta i ett repository och om du inte använder dig av versionshantering så behöver du i regel inte bry dig om arbetsytor över huvud taget.
ModellEn modell är en grafisk representation av något slag. Den kan beskriva exempelvis en affärsprocess eller en organisation. Modellen har en uppsättning symboler samt relationer mellan dessa som tillsammans utgör modellens innehåll. Förutom det synliga innehållet finns det också möjlighet att koppla beskrivande texter och dokument direkt på modellen.
ObjektEtt objekt beskriver någon typ av entitet som kan ingå i en modell. Det kan vara t.ex. ett verksamhetsobjekt, en aktivitet eller en individ. Vilka typer av objekt som finns att tillgå beror på vilken typ av modell man arbetar med. Viktigt att förstå är att ett och samma objekt kan ingå i flera modeller och att en ändring på ett ställe medför samma ändring överallt. Det här är en av styrkorna jämfört med ett enklare ritverktyg, men kan leda till viss förvirring om man inte är införstådd med hur det fungerar.
SymbolNär man placerar ut ett objekt i en modell så representeras det av en symbol. All data på ett objekt såsom titel, beskrivningar och dokument hör till objektet i sig och kommer därför att vara samma oavsett vilken modell objektet visas i. Däremot kan symbolens egenskaper skilja sig vilket innebär att man t.ex. kan ändra symbolens färg, storlek och typsnitt utan att det slår igenom i andra modeller där objektet har använts.

Användargränssnitt

3.1 Inloggning

Det första du möts av vid uppstart av 2c8 Modeling Tool är en inloggningsruta. Här loggar du in med din mejl-adress och det lösenord du valt när du aktiverade ditt konto. Ett aktiveringsmail får du skickat till dig när en administratör i 2c8 Portal har lagt till dig som användare av produkten 2c8 Modeling Tool.

Inloggningsdialog
Figure 3. 1   Inloggningsdialog

3.2 Repositoryhanteraren

När du loggat in med dina användaruppgifter så startar 2c8 Modeling Tool. Det första du ser är repositoryhanteraren. Här ser du bland annat dina senaste repositorys du öppnat, nyheter från 2c8 samt länkar för hjälp och support. Under menyraden högst upp finner du också två flikar: »Lokalt« och »Server« (alternativt ert servernamn). Dessa flikar är tillgängliga datakällor som repositorys hämtas från som antingen kan lagras lokalt på användarens dator eller på en gemensam server. Om ni har flera 2c8-servrar inom er organisation kommer du se fler serverflikar.

Repositoryhanteraren
Figure 3. 2   Repositoryhanteraren

3.3 Arbetsytan

När du klickar dig in på något av flikarna och öppnar ett repository (arbetsyta) för att arbeta i det så visas en annan vy som är anpassad för att skapa och editera data i ett repository. Denna vy består av fyra huvuddelar: menyrad, sidopaneler, editeringsyta och statusrad.

3.3.1 Menyrad

Menyraden tillhandahåller övergripande funktioner för ett repository uppdelat på ett antal undermenyer.

Menyrad
Figure 3. 3   Menyrad
ArkivGrundläggande funktioner för att skapa och öppna modeller, stänga öppna modeller, exportera/importera modeller samt stänga arbetsytan.
VerktygMenyalternativ för att publicera modeller samt hantera språk, färgprofiler etc. Denna meny ger också åtkomst till applikationens övergripande inställningar.
VisaNavigering i gränssnittet och inställningar som påverkar gränssnittets utseende.
HjälpHjälp och support samt information om programmet och den licens som används för att köra programmet.

3.3.2 Navigationsfält

På vänster sida finns en uppsättning paneler där endast en panel kan vara aktiv samtidigt. Vilka paneler som finns kan variera beroende på vilka tillägg till programmet som är installerade. Genom att dra i avdelaren under den aktiva sidopanelen kan du styra över hur många paneler som visas utfällda för tillfället. Paneler som inte visas syns istället som ikoner längst ner.

Navigationsfält
Figure 3. 4   Navigationsfält

Genom att klicka på kugghjulet längst ner till höger kan du dölja paneler helt och hållet om du inte vill använda dem. Det går också att ändra ordning på panelerna under »Inställningar för navigationsfält«

Inställningar för navigationsfält
Figure 3. 5   Inställningar för navigationsfält

Du kan gömma navigationsfältet för att få större modelleringsyta genom att välja »Visa/Visa navigationsfältet« i menyn eller genom att använda kort-kommandot »Ctrl+H«.

3.3.3 Redigeringsyta

Redigeringssytan innehåller ett antal flikar för att redigera ett repositorys data. När en modell öppnas visas den i en ny flik i redigeringsytan. Vissa andra typer av data såsom listor visas också i egna flikar i redigeringsytan.

Redigeringsyta
Figure 3. 6   Redigeringsyta

När man öppnar en arbetsyta visas i första fliken en startsida som ger enkel åtkomst till vanliga funktioner samt hjälp och support. Du kan också enkelt komma åt de senast öppnade modellerna och se samma nyhetsflöden som i repositoryhanteraren.

Den andra fliken är en sökvy som kan användas för att hitta innehåll i ett repository och köra funktioner på resultaten. Detta täcks mer ingående i kapitlet Utforskare

3.3.4 Statusrad

Statusraden används för att visa nuvarande användare och repository samt för att visa nuvarande aktivt språk, se Språk. Den kan också användas för att visa en pågående aktivitet som utförs i bakgrunden.

Nuvarande användare och repository
Figure 3. 7   Nuvarande användare och repository
Bakgrundsaktivitet och språk
Figure 3. 8   Bakgrundsaktivitet och språk

Repositoryhanteraren

Repositoryhanteraren är det första fönstret som visas när programmet startas. Som standard visas startsidan samt en flik för repositorys som lagras lokalt på datorn.

4.1 Startsida

När programmet startas visas en startsida som ger enkel åtkomst till vanliga funktioner och senast öppnade repositorys.

Repositoryhanterarens startsida
Figure 4. 1   Repositoryhanterarens startsida
Senast öppnade repositorysHär finns en genväg för att skapa nya repositorys samt en lista på senast öppnade repositorys. Klicka på en av länkarna för att öppna detta repository.
Hjälp och supportGenvägar för hjälp och support kring produkten. Här finns länkar för att öppna denna användarmanual samt för att visa filmer som går igenom grundläggande funktionalitet. Du kan också få en lista över kortkommandon som kan användas i programmet och information kring hur du kontaktar oss på 2c8 för att få support.
NyhetsflödeTill höger visas ett nyhetsflöde med nyheter från 2c8. Om ditt företag har valt att koppla ett eget nyhetsflöde till licensnyckeln så visas detta under nyheterna från 2c8.

4.2 Repositorytabeller

Till höger om startsidan visas en eller flera tabeller med repositorys från olika datakällor. Varje rad i tabellen visar ett repository och har följande kolumner:

Repositorytabell
Figure 4. 2   Repositorytabell

4.3 Skapa repository

Innan du kan börja skapa modeller måste du skapa minst ett repository. Det gör du på något av följande sätt:

Skapa nytt repository
Figure 4. 3   Skapa nytt repository

Mata först in ett namn för det nya repositoriet. Välj sedan om det skall vara ett tomt repository. Det här är standardvalet och skapar ett tomt repository utan modeller. För ett tomt repository får man välja vilken konfiguration som skall användas. Konfigurationen styr över ett repositorys innehåll, t.ex. vilka modelltyper och objekttyper som finns tillgängliga. Standardkonfigurationen tillåter alla modelltyper och objekttyper men har en uppsättning regler för vilka typer av objekt som kan placeras i en modell av en viss typ. Om du inte vill ha några restriktioner kan du istället välja »Utökad konfiguration«.

Om du har tillgång till en tidigare skapad exportfil så kan du istället välja att skapa ett repository utifrån denna. Ett nytt repository skapas och allt innehåll i exportfilen läses in till det nya repositoriet. Konfigurationen finns med i exportfilen och behöver därför inte väljas.

Om du arbetar mot en server är det inte säkert att du har tillräckliga rättigheter för att skapa nya repositorys, se Rättighetsgrupper i repository.

4.4 Öppna ett repository

För att börja skapa modeller måste du först öppna det repository du vill arbeta i. Det gör du på något av följande sätt:

När ett repository öppnas stängs repositoryhanteraren och arbetsytan öppnas. Om det finns fler än en öppen arbetsyta i ett repository så kommer i stället editorn för arbetsytor att öppnas, se Arbetsytor och arkiv.

4.5 Byta namn på ett repository

Du kan när som helst byta namn på ett repository så länge det inte finns ett annat repository med det namn du vill byta till. Det finns följande sätt att byta namn på ett repository:

Om du arbetar mot en server är det inte säkert att du har tillräckliga rättigheter för att byta namn på repositorys, se Rättighetsgrupper i repository.

4.6 Ta bort repositorys

För att ta bort ett eller flera repositorys permanent, gör något av följande:

Om du arbetar mot en server är det inte säkert att du har tillräckliga rättigheter för att ta bort repositorys, se Rättighetsgrupper i repository.

4.7 Uppdatera repositorytabell

Klicka på knappen »Uppdatera vy« i verktygsfältet för att uppdatera en repositorytabell från datakällan. Det här är främst användbart för server-installationer där andra användare kan ha gjort ändringar efter att listan med repositorys lästes in.

4.8 Mappvy

Mappvyn gör det lättare att organisera sina repositorys genom att skapa mappar och undermappar som repositorys kan placeras i, liknande hur filsystemet på en dator fungerar. För att slå på eller stänga av mappvy, klicka på knappen »Mappvy på/av« i verktygsfältet. För att flytta ett repository mellan mappar, dra och släpp repositoriet över den nya mappen.

Mappvy i repositorytabeller
Figure 4. 4   Mappvy i repositorytabeller

4.8.1 Skapa en mapp

Det finns flera sätt att skapa en ny mapp. För samtliga gäller att den nya mappen skapas under den för tillfället markerade mappen. Om ingen mapp är markerad kommer den nya mappen att skapas under rotmappen.

Om du arbetar mot en server är det inte säkert att du har tillräckliga rättigheter för att skapa mappar, se Rättighetsgrupper i repository.

4.8.2 Byta namn på en mapp

Du kan när som helst byta namn på en mapp så länge det inte finns en annan mapp eller repository med det namn du vill byta till. Det finns följande sätt att byta namn på en mapp:

Om du arbetar mot en server är det inte säkert att du har tillräckliga rättigheter för att byta namn på mappar se Rättighetsgrupper i repository.

4.8.3 Ta bort mapp

Det finns flera sätt att ta bort en mapp. För samtliga gäller att en mapp endast kan tas bort om den är tom.

Om du arbetar mot en server är det inte säkert att du har tillräckliga rättigheter för att ta bort mappar, se Rättighetsgrupper i repository.

4.9 Säkerhetskopiera och återställ repositorys

Om vyn för lokala repositorys är aktiv så kan du skapa en säkerhetskopia av ett eller flera repositorys eller återställa repositorys från en tidigare skapad säkerhetskopia. För att skapa en säkerhetskopia välj »Verktyg/Säkerhetskopiera repositorys...« från menyn. Välj sedan vilka repositorys som skall ingå i säkerhetskopian.

Säkerhetskopiera repositorys
Figure 4. 5   Säkerhetskopiera repositorys

För att återställa repositorys från en tidigare gjord säkerhetskopia, välj »Verktyg/Återskapa repositorys...« från menyn. Välj sedan vilka repositorys som skall läsas tillbaka. Dubbelklicka på ett repositorys namn för att ge det ett annat namn när det läses tillbaka.

Återställ repositorys från säkerhetskopia
Figure 4. 6   Återställ repositorys från säkerhetskopia

Programmet kommer med ett demorepository som innehåller ett fåtal modeller för att demonstrera några vanliga typer av modeller. För att läsa in detta demorepository om det inte finns i listan, välj »Verktyg/Återskapa demorepository...«

4.10 Arbeta mot server

Eftersom du redan loggat in med ett användarnamn och lösenord när du startade 2c8 Modeling Tool så kommer du automatiskt ha tillgång till de servrar din användare ska ha tillgång till. Klicka på fliken »Server« (alternativt ert servernamn) för att se era repositorys lagrade på servern. När du loggat in mot servern ser du först och främst repositorys lagrade på er server. Till vänster kan du växla mellan vyerna »Reporitoryn«, »Dashboard« och »Användare och rättigheter«.

Se server repositorys
Figure 4. 7   Se server repositorys

4.11 Hjälpmenyn

Under menyn »Hjälp« i menyn finns information om produkt och licensnyckel samt funktioner för att få hjälp och support.

AnvändarmanualÖppnar denna användarmanual.
KortkommandonVisar tillgängliga kortkommandon som kan användas i programmet.
SupportVisar ett nytt fönster med information om hur du kan kontakta oss för att få support.
SystemkravÖppnar ett dokument som beskriver produktens systemkrav.
LicensnyckelLicensnyckeln för 2c8 Modeling Tool består av en rad siffor och är kopplad till ett företag. Varje användare gör en unik aktivering med namn, epost-adress etc. Här kan du se vilken information som finns kopplad både till din licensnyckel samt din unika aktivering av nyckeln.
OmVisar information om produkten som t.ex. nuvarande version.
Dokumentation för tilläggOm du har installerat tillägg till programmet som har sin egen dokumentation så kommer denna också att synas här.

Utforskare

Sökvyerna i 2c8 Modeling Tool används för att söka efter innehåll i ett repository, och för att applicera funktioner på resultatet. Bredvid »Hemfliken« finns en sökflik som alltid finns tillgänglig i ett repository. Denna kan användas för att snabbt söka efter innehåll i ett repository. Sökningar som används ofta kan sedan sparas som listor som alltid finns tillgängliga i sidopanelen »Listor«. Det finns också en sidopanel »Utforskare« som innehåller fördefinierade listor.

5.1 Utforskare i sidopanel

Sidopanelen »Utforskare« innehåller fördefinierade listor för alla typer av innehåll. Dessa listar all data av en viss typ som finns i ett repository. Utöver dessa listor finns två som är anpassade för speciella tillämpningar:

Listan »Papperskorg« visar alla objekt som inte används i några modeller, och höjer prioriteten på funktionen för att ta bort objekt. Den tillhandahåller ett enkelt sätt att snabbt hitta och ta bort objekt som inte längre används.

Listan »Workflow« finns tillgänglig om du är uppkopplad mot en server och workflow är aktiverat (se Förvaltning av modeller). Den listar alla modeller i ett repository, med förvaltare, granskare och godkännare tillagda som kolumner i resultatet. Den höjer också prioriteten på funktioner för att sätta ansvar för workflow på modellerna. Den här listan ersätter workflow-matrisen i tidigare versioner som det främsta sättet att fördela ansvaret för workflow i ett repository. Om du saknar överblicken från matrisen i tidigare versioner så kan du själv skapa en liknande matris som visar workflow-ansvar för modeller (se Matriser).

Utforskare i sidopanel
Figure 5. 1   Utforskare i sidopanel

Notera att listorna i utforskaren aldrig kan skrivas över. Du kan öppna en lista, göra ändringar i den och kopiera den till en ny lista som kan hittas i sidopanelen »Listor«.

Standardfunktionen när man dubbelklickar på en lista är att sökvyn öppnas i sökfliken. Du kan också klicka på ikonen till höger i listraden för att visa resultatet direkt i sidopanelen. Då visas resultatet av att exekvera listan tillsammans med ett fåtal utvalda funktioner som kan utföras direkt från sidopanelen. Samma funktionalitet finns i sidopanelen »Listor«. Slutligen kan du om du har en lista som används ofta högerklicka på den och välja »Lägg till som sidopanel«. Denna lista kommer nu att visas som en egen sidopanel som alltid finns tillagd när du öppnar repositoryt.

Resultat i sidopanel
Figure 5. 2   Resultat i sidopanel

5.2 Sökvyn

Sökvyn visas när du öppnar sökfliken, öppnar en fördefinierad lista från utforskaren eller öppnar en lista som du sparat från sidopanelen »Listor«. Den består av tre delar: ett verktygsfält med funktioner, en uppsättning filter som styr resultatet samt en resultatvy som visar all data som matchar dessa filter. För fördefinierade listor visas filter direkt när listan öppnas. För sparade listor innehåller verktygsfältet en knapp för att redigera titel och filterinställningar.

Sökvyn
Figure 5. 3   Sökvyn

5.2.1 Verktygsfältet

Funktionerna i verktygsfältet är indelade i två sektioner, en för funktioner som påverkar själva listan och en för funktioner som kan appliceras på resultatet.

Toolbar actions
Figure 5. 4   Toolbar actions

Funktionerna för listan är:

Uppdatera resultatUppdaterar resultatet baserat på nuvarande filter. Notera att resultatet alltid uppdateras när filter ändras, men det här kan vara nödvändigt i vissa fall, t.ex. när andra användare har gjort ändringar i innehållet.
ÅterställÅterställer listan till ett icke-redigerat läge. En fördefinierad lista återställs till standardläget om ändringar har gjorts. En sparad lista återställs till senaste tidpunkt den sparades. Sökfliken återställs till att lista alla objekt i repositoryt, utan filter.
Kopiera till listaVisas för fördefinierade listor och låter dig kopiera nuvarande filter till en ny lista.
RedigeraVisas för sparade listor och låter dig redigera titel och filterinställningar för listan.

Vilka resultatfunktioner som finns beror på vilken typ av innehåll som listas. Alla funktioner beskrivs i de kapitel där respektive innehållstyp behandlas, se t.ex. Funktioner för modeller i sökvy och Funktioner för objekt i sökvy. De flesta av funktionerna kräver att du markerar en eller flera rader i resultatet som funktionen kommer att köras på.

5.2.2 Filter

I standardläget visar en lista allt innehåll av en viss typ. Du applicerar sedan filter för att krympa resultatet. Vilka filter som finns tillgängliga beror på typen av innehåll. Alla filter beskrivs i de kapitel där respektive innehållstyp behandlas, se t.ex. Filter för modeller i sökvy och Filter för objekt i sökvy.

Filters
Figure 5. 5   Filters

Det finns några filter som är gemensamma för de flesta typer av listor:

TitelDet första filtret i sökvyn är ett textfält som filtrerar ut rader där titeln innehåller den text som skrivs in.
Typ av resultatNästa filter bestämmer vilken typ av resultat som ska listas, t.ex. modeller eller objekt. Notera att detta filter inte är tillgängligt för listor från sidopanelen

I tidigare versioner av 2c8 Modeling Tool skapades listor genom att beskriva relationer mellan objekt i modeller. Den här typen av listor går fortfarande att skapa genom att använda filtret »Relationer« för listor av typerna »Modeller«, »Objekt« eller »Dokumentlänkar«. Se kapitlet Relationsfilter och egendefinierade relationer för mer information om denna filtertyp och om hur man skapar egendefinierade relationer mellan objekt.

5.2.3 Resultatvyn

Resultatet av de aktiva filtren visas i resultatvyn. Varje rad visar en entitet som matchar alla filter. Du kan välja vilka kolumner som visas genom att använda kolumnväljaren till höger i resultatvyn. Det finns en uppsättning standardkolumner som kan visas, och för modeller och objekt kan du dessutom välja att visa egendefinierade fälttyper.

Resultatvy
Figure 5. 6   Resultatvy

Förutom funktionerna i verktygsfältet så kan man för de flesta resultattyperna sätta titeln direkt i resultatvyn. Välj en rad genom att klicka på titeln och tryck sedan F2 eller klicka en gång till för att börja redigera titeln.

Redigera titel i resultatvyn
Figure 5. 7   Redigera titel i resultatvyn

5.3 Sidopanel för listor

Sidopanelen för listor fungerar på samma sätt som utforskaren, men visar alla urval som har sparats som namngivna listor. Den här sidopanelen har dessutom några funktioner i verktygsfältet:

Skapa listaVisar en sökvy som i startläget visar alla objekt. Vyn kan sedan ändras till ett annat urval och sparas som en ny lista.
Ta bort listorTar bort de markerade listorna.
Kopiera listaOm du behöver skapa en ny lista baserad på en annan utan att ändra den existerande kan du markera en lista och skapa en kopia av den. En ny lista kommer att skapas med samma filterinställningar som den ursprungliga listan.
UppdateraUppdaterar listorna ifall det har lagts till, ändrats eller tagits bort listor av andra användare.

Modeller och objekt

Huvudsyftet med 2c8 Modeling Tool är att skapa och publicera modeller av verksamheten. Det här kapitlet visar hur man arbetar med modeller i 2c8 Modeling Tool.

6.1 Sidopanel för modeller

Alla modeller i en arbetsyta visas i en sidopanel i navigationsfältet.

Sidopanel för modeller
Figure 6. 1   Sidopanel för modeller

Under varje modelltyp i trädet visas alla modeller av den typen i nuvarande arbetsyta. Om det finns nedbrytningar från modellen (se Nedbrytningar) och alternativet för »Visa nedbrytningar« (kugghjulet uppe til höger) är påslaget så kan man se vilka modeller nedbrytningarna går till genom att navigera nedåt i trädet. En konsekvens av det här är att en modell kan förekomma på flera ställen i trädet.

6.2 Skapa ny modell

Det finns flera sätt att skapa en ny modell i arbetsytan:

Skapa ny modell
Figure 6. 2   Skapa ny modell

När du skapar en ny modell får du välja vilken typ den skall ha och ge den en titel. Om du skapade modellen genom att högerklicka på en typ i trädet så kommer den typen att vara förvald. När modellen har skapats öppnas den för redigering i en ny flik i redigeringsytan.

6.3 Öppna modell

För att öppna en existerande modell från trädet kan du dubbelklicka på den eller högerklicka och välja »Öppna«. Om du inte vet var modellen finns i trädet kan du istället välja att öppna den genom att välja »Arkiv/Öppna modell...« från menyn eller använda kortkommandot »Ctrl+O«. Då visas ett fönster med alla modeller i arbetsytan. Välj en modell och öppna den genom att klicka på »OK«, dubbelklicka på den eller tryck »Enter«.

Öppna en existerande modell
Figure 6. 3   Öppna en existerande modell

6.4 Byta namn på modell

För att ändra en modells titel högerklickar du på den i trädet och väljer »Byt namn«. Mata sedan in den nya titeln för modellen.

Byta namn på en modell
Figure 6. 4   Byta namn på en modell

6.5 Ändra modelltyp

För att byta typ på en modell högerklickar du på den i trädet och väljer »Ändra typ«. Undermenyn som visas innehåller alla modelltyper som modellen kan ändras till.

6.6 Ta bort modell

För att ta bort en modell från arbetsytan högerklickar du på den i trädet och väljer »Ta bort«. Om du vill kan du välja att samtidigt ta bort alla objekt i modellen som inte används i några andra modeller.

Ta bort en modell
Figure 6. 5   Ta bort en modell

6.7 Redigera modell

När du öppnar en modell visas den i redigeringsvyn. Redigeringsvyn består av ett verktygsfält och en modellyta. Verktygsfältet innehåller vanliga funktioner samt knappar för att lägga ut symboler av de typer som finns tillgängliga i den aktuella modelltypen. I modellvyn visas modellens grafiska utseende bestående av symboler och relationer mellan dessa. Alla ändringar du gör när du redigerar en modell sparas automatiskt så du behöver inte bekymra dig om att spara modellen.

6.7.1 Lägga till symboler

För att skapa ett nytt objekt och lägga till det i modellen, välj en av objekttyperna i verktygsfältet och klicka någonstans i modellen. Du kan också använda siffertangenterna 0-9 på tangentbordet för att snabbt välja en objekttyp. Tryck flera gånger på en objekttyp för att byta objekttyp inom samma grupp av typer. När du har matat in en titel klickar du någonstans utanför popupen eller trycker »Enter«. Nu skapas ett nytt objekt med denna titel och en ny symbol för objektet läggs till i modellen.

Lägg till nytt objekt
Figure 6. 6   Lägg till nytt objekt

Du kan också lägga till en symbol för ett redan existerande objekt. Gör likadant som för ett nytt objekt och börja skriva in titeln. Nu visas en lista med samtliga objekt av samma typ som matchar den angivna titeln. Klicka på ett objekt i listan eller navigera med piltangenterna och tryck »Enter« för att återanvända detta objekt.

Lägg till existerande objekt
Figure 6. 7   Lägg till existerande objekt

6.7.1.1 Snabbval

Om funktionen »Snabbval« har aktiverats i verktygsfältet så finns det ett snabbare sätt att bygga upp en modell utifrån existerande symboler. Håll muspekaren över en symbol så visas pilar i de riktningar det finns föreslagna relationer till nya symboler. Håll muspekaren över pilen för att visa föreslagna objekttyper att lägga ut i den riktningen. När du klickar på en objekttyp får du mata in en titel på samma sätt som när du skapar en ny symbol genom att klicka i modellen.

Snabbval
Figure 6. 8   Snabbval

Den nya symbolen placeras ut på ett fast avstånd från startsymbolen i rätt riktning och en relation av den rekommenderade typen skapas automatiskt till den nya symbolen.

Resultat av snabbval
Figure 6. 9   Resultat av snabbval

Du kan också använda dig av kortkommandon för snabbval. Använd »Ctrl+piltangenter« för att flytta markeringen och sedan »Ctrl+Skift+piltangenter« för att lägga ut en ny symbol i den riktningen. Tryck flera gånger för att växla mellan de rekommenderade objekttyperna i den riktningen.

6.7.1.2 Lägg till flera symboler

Du kan lägga ut flera objekt samtidigt genom att välja en objekttyp och sedan klicka och dra över den area du vill skapa de nya objekten. I popupen som visas får du förutom en titel välja hur du vill att symbolerna skall placeras: i rader och kolumner eller i en cirkel. Programmet föreslår antalet symboler utifrån standardstorleken på symbolen och storleken på arean.

Lägg till flera symboler
Figure 6. 10   Lägg till flera symboler

6.7.1.3 Fyll

Med funktionen fyll kan du automatiskt lägga ut symboler och relationer mellan två existerande symboler. Funktionen är endast tillgänglig i vissa modelltyper och för vissa objekttyper. Till exempel kan du i en processmodell markera två verksamhetsobjekt, högerklicka och välja »Fyll« för att lägga till aktiviteter och mellanliggande verksamhetsobjekt. Hur många som skapas är beroende på utrymmet mellan verksamhetsobjekten.

Fyll mellan två verksamhetsobjekt i en processmodell
Figure 6. 11   Fyll mellan två verksamhetsobjekt i en processmodell

6.7.2 Lägga till relationer

För att lägga till en ny relation mellan två symboler väljer du »Relation (R)« från verktygsfältet och klickar på den symbol du vill att relationen skall utgå från. Sedan klickar du på den andra symbolen för att skapa relationen. Du kan också klicka på den tomma ytan i modellen för att styra relationens väg innan du klickar på den andra symbolen.

Lägg till ny relation
Figure 6. 12   Lägg till ny relation

Du kan också skapa relationer från en symbol till flera andra symboler samtidigt. Klicka på den första symbolen och klicka sedan och dra en ruta runt alla symboler du vill dra relationer till. De nya relationerna får automatiskt den rekommenderade typen baserat på objekttyperna.

Lägg till flera relationer
Figure 6. 13   Lägg till flera relationer

6.7.3 Markera symboler och relationer

All redigering av symboler och relationer sker på den aktuella markeringen. Det finns ett antal sätt att kontrollera vilka symboler och relationer som ingår i markeringen:

Markerade symboler och relationer
Figure 6. 14   Markerade symboler och relationer

6.7.4 Ta bort symboler och relationer

För att ta bort symboler och relationer markerar du dem och gör något av följande:

Notera att det endast är symbolerna och relationerna som tas bort och inte objekten. Du kommer dock att förlora alla utseendemässiga inställningar som gjorts på symbolerna och relationerna om du lägger ut samma objekt igen.

6.7.5 Redigera symboler

Här går vi igenom hur du kan redigera en symbol i modellen. De flesta inställningarna påverkar endast symbolen, det vill säga objektets representation i modellen, men några påverkar även själva objektet och kommer därmed att ha effekt även på andra modeller i arbetsytan.

6.7.5.1 Storlek och position

För att flytta en symbol eller en hel markering klickar du på den och drar med muspekaren. Om du drar i ett av de markerade hörnen på en symbol kan du istället ändra storlek. Du kan även flytta en symbol eller markering genom att använda piltangenterna. Håll in »Skift« för att finjustera och flytta endast en bildpunkt i taget.

Flytta en symbol
Figure 6. 15   Flytta en symbol
Ändra storlek på en symbol
Figure 6. 16   Ändra storlek på en symbol

6.7.5.2 Titel och typsnitt

För att ändra ett objekts titel dubbelklickar du på det, högerklickar och väljer »Redigera etikett« eller använder kortkommandot »F2«. Om du klickar på pilen till höger i fönstret som visas kan du också ändra symbolens typsnitt och textfärg. Notera att titeln är en egenskap på objektet och därför kommer att slå igenom i hela arbetsytan medans typsnitt och textfärg endast påverkar den enskilda symbolen i just denna modell.

Ändra titel och typsnitt på symbol
Figure 6. 17   Ändra titel och typsnitt på symbol

Precis som när du lägger ut en ny symbol visas en lista med objekt som matchar den inmatade titel. Om du väljer ett objekt i listan kommer du inte att ändra titeln på nuvarande objekt utan istället byta det objekt som visas av symbolen till ett annat. Det gamla objektet kommer att finnas kvar och du kan lägga ut det igen senare.

För att ändra storlek och position på etiketten håller du ner »Ctrl« och klickar på etiketten. Sedan kan du ändra storlek och position på samma sätt som för symbolen.

6.7.5.3 Sätt standardstorlek

Varje objekttyp har en standardstorlek. För att återställa symboler till sin standardstorlek, markera dem, högerklicka och välj »Sätt standardstorlek«.

6.7.5.4 Lås proportioner

Genom att högerklicka på en symbol och välja »Lås proportioner« kan du se till att proportionerna mellan höjd och bredd hålls konstant oavsett hur du ändrar storlek på det.

6.7.5.5 Centrera etikett

En symbols etikett kan flyttas så att den ligger på olika positioner relativt symbolen. Genom att högerklicka och välja »Centrera etikett« ser du till att texten centreras inuti symbolen. Den kommer att hålla sig centrerad även när symbolen ändrar storlek så länge du inte manuellt flyttar på etiketten.

6.7.5.6 Visa etikett

Genom att högerklicka och välja »Visa etikett« kan du dölja/visa etiketten för en symbol. Vissa symboler kanske bara används för sitt grafiska utseende så att man inte vill se titeln, men det kan vara praktiskt att fortfarande ha en titel för att kunna hitta objektet på andra ställen i programmet eller för att återanvända det.

6.7.5.7 Utseende

Genom att högerklicka på en symbol och välja »Utseende« kan du ändra färg och ram på en enskild symbol.

Ändra utseende på symbol
Figure 6. 18   Ändra utseende på symbol
StandardfärgerAnvänd standardfärgen för symbolen.
Välj en färgSätter en enskild färg på symbolen. Med det här valet visas inte längre några gradienter vilket kan få symbolen att se platt ut.
Skifta färgkomponenterSkifta färgton, färgmättnad och ljusstyrka utifrån ursprungsfärgen. Det här valet behåller alla gradienter och ser därför bättre ut men det kan krävas lite arbete för att hitta fram till rätt resultat.
RamDu kan sätta en ram på symbolen genom att välja ramtyp, tjocklek och färg.

6.7.5.8 Bild

Om du vill kan du ersätta en symbols standardutseende med en bild. Högerklicka på symbolen och välj »Bild«. I fönstret som visas kan du se vilka bilder som finns i repositoryt. Du kan skapa nya bilder genom att klicka knappen för att bläddra eller genom att dra in bilder från utforskaren. Du kan också klicka på knappen för att klistra in en bild om du har en bild i urklipp. När du har klistrat in en bild på en symbol kan du använda funktionen »Sätt standardstorlek« för att sätta rätt storlek baserat på bildens storlek så att bilden blir så skarp som möjligt.

Bild på symbol
Figure 6. 19   Bild på symbol

6.7.5.9 Visa symbol som ram

Med den här inställningen kan du visa enskilda symboler i en modell som »ramar« som kan innehålla andra objekt. Relationer till objekt inuti ramen kan skapas automatiskt på samma sätt som i simbanemodeller, se Simbanemodeller.

6.7.5.10 Ordning

Under menyn »Ordning« vid högerklick på en symbol finns alternativ för ordningen på symboler i djupled, dvs. vilken symbol som kommer att ritas överst. I figuren visas tre figurer »A«, »B« och »C«. Om du markerar »A« och väljer menyalternativet »Flytta framåt« så kommer symbolen placeras mellan »B« och »C« i stället för som nu längst bak. Om du istället väljer »Flytta längst fram« så kommer symbolen att ritas ut över båda de andra symbolerna. Alternativen »Flytta bakåt« och »Flytta längst bak« fungerar likadant i motsatt riktning.

Ordning i djupled
Figure 6. 20   Ordning i djupled

6.7.5.11 Frys

Ibland kan det vara praktiskt att låsa vissa symboler så att man inte flyttar dem av misstag. En annan vanlig anledning till att låsa symboler är att man använder en symbol som »bakgrund« till andra symboler och inte vill att symbolen skall gå att dra en relation till eftersom man då inte kan placera kontrollpunkter mellan två symboler som ligger ovanpå symbolen. Ett fryst objekt beter sig under redigering som om det inte fanns i modellen förutom för markering och vissa operationer som fortfarande går att utföra på frysta objekt. När ett fryst objekt markeras visas det med en blå ram för att indikera att det är fryst. För att frysa en eller flera symboler, markera dem, högerklicka och välj »Frys« eller använd kortkommandot »Ctrl+F«. Gör på samma satt för att stänga av frysläget.

Fryst symbol
Figure 6. 21   Fryst symbol

Notera att frysning av en symbol även påverkar publiceringen där symbolen inte går att markera, vilket innebär att du inte kommer att kunna få information om objekten.

6.7.5.12 Hållare

När man lägger symboler ovanpå andra symboler kan det vara praktiskt att kunna flytta alla symboler som en grupp. Välj då den bakomliggande symbolen, högerklicka och välj »Hållare«. När en hållare flyttas i modellen kommer alla symboler som ligger »inuti« symbolen att flyttas med.

6.7.5.13 Sätt/ta bort modell som hem

Ett objekt kan finnas i flera modeller och det kan därför vara praktiskt att kunna peka ut en modell som »hem« för objektet. Det gör du genom att högerklicka på symbolen och välja »Sätt denna modell som hem«. Ägarskapet används av programmet vid tillfällen då en modell behövs som kontext för att visa symbolen. Ett exempel är publiceringen, där enda sättet att visa information om ett objekt är att öppna en modell där objektet ingår. Om en modell har satts som hem för objektet så kommer det vara den modellen som öppnas när man klickar på en länk till objektet. Om ingen hemmodell har satts så kommer någon modell där objektet ingår att visas, men vilken det blir är odefinierat.

6.7.5.14 Ändra objekttyp

Du kan ändra ett objekts typ genom att högerklicka på det och välja »Ändra objekttyp...« eller använda kortkommandot »X«. Det här är en ändring av objektet och kommer därför att slå igenom i alla modeller. Eftersom olika objekttyper har olika utseenden i modeller kan det innebära att det kan se konstigt ut i andra modeller där objektet ingår om man har dragit relationer till symbolerna. Det kan därför vara en bra idé att högerklicka på symbolen och kolla under »Ingår i« för att se vilka andra modeller objektet ingår i och sedan öppna dessa modeller för att se till att de fortfarande ser bra ut.

Ändra objekttyp
Figure 6. 22   Ändra objekttyp

I popupen som visas ser du överst de typer som ingår i samma grupp. I vissa fall som i det här exemplet för »individ« byter man bara till ett alternativt utseende på samma objekttyp, dvs. typen är fortfarande »individ« men utseendet kan bytas till en kvinna eller man.

6.7.6 Redigera relationer

En relation ritas alltid mellan två symboler och hur relationen ser ut styrs av ett antal kontrollpunkter som linjen går genom. Vid publicering kan man se vilka relationer ett objekt har till andra objekt, oavsett om man befinner sig i den modell relationen ritats ut i eller inte. Man kan också skapa listor och egendefinierade relationer som utnyttjar relationerna mellan objekt för att beskriva mer komplicerade beroenden i flera steg. (se Relationsfilter och egendefinierade relationer).

6.7.6.1 Kontrollpunkter

En relations utseende styrs av kontrollpunkterna längs linjen. Punkterna delar in linjen i ett eller flera segment. När du markerar en relation kommer det segment du klickade på vara markerat. Du kan sedan dra i segmentet med muspekaren eller flytta det med piltangenterna (håll in »Skift« för att flytta en bildpunkt i taget). Om du flyttar det första eller sista segmentet så kommer nya kontrollpunkter automatiskt att läggas till eller tas bort när det behövs.

Markerat segment
Figure 6. 23   Markerat segment

Du kan också dra i en kontrollpunkt för att flytta den. Då kommer båda segmenten vid kontrollpunkten att flyttas.

För att manuellt lägga till en kontrollpunkt högerklickar du någonstans på ett segment och väljer »Lägg till kontrollpunkt«. Två kontrollpunkter kommer att läggas till, en där du klickade och en extra för att relationen fortfarande skall ritas ut korrekt. Du kan sedan dra i de nyskapade segmenten för att få relationen att se ut som du vill.

Tillagd kontrollpunkt
Figure 6. 24   Tillagd kontrollpunkt

Du kan också rensa nuvarande kontrollpunkter och återställa relationen till den enklaste vägen mellan symbolerna genom att högerklicka någonstans på relationen och välja »Ta bort kontrollpunkter« eller genom kortkommandot »Alt+Skift+C«.

För att justera flera relationer relativt varandra kan du markera symbolerna som relationerna är kopplade till och trycka »Mellanslag«.

Tryck mellanslag för att automatiskt
        justera relationerna.
Figure 6. 25   Tryck mellanslag för att automatiskt justera relationerna.

6.7.6.2 Titel och typsnitt

För att ändra en relations titel dubbelklickar du på etiketten, högerklickar och väljer »Redigera etikett« eller använder kortkommandot »F2«. Om du klickar på pilen till höger i fönstret som visas kan du också ändra relationens typsnitt och textfärg.

Ändra titel och typsnitt på relation
Figure 6. 26   Ändra titel och typsnitt på relation

För att ändra storlek och position på etiketten håller du ner »Ctrl« och klickar på etiketten. Sedan kan du ändra storlek och position på samma sätt som för symbolen. Om relationen inte har någon titel och du inte vet var etiketten är kan du markera relationen så syns etiketten som en del av markeringen.

6.7.6.3 Utseende

Under »Utseende« kan du ändra relationens utseende genom att välja linjetyp, bredd och färg.

6.7.6.4 Ändra relationstyp

För att ändra typen på en relation högerklickar du på relationen och väljer »Ändra relationstyp...«. Du kan också använda kortkommandot »X«. Popupen som visas är samma som används för att ändra titeln och här går också att välja vilken typ relationen skall ha. Överst visas rekommenderade typer mellan de två objekttyperna och genom att klicka på plus-tecknet vid »Övriga« kommer du åt övriga typer.

Ändra relationstyp
Figure 6. 27   Ändra relationstyp

6.7.6.5 Ändra riktning

Genom att högerklicka på en relation och välja »Ändra riktning« byter du riktning på relationen så att pilen går åt andra hållet.

6.7.6.6 Visa/dölj pilar

Om du inte vill visa pilen/pilarna i ändarna av en relation så högerklickar du på den och avmarkerar »Visa pil«.

6.7.6.7 Rotera etikett längs linjen

Som standard ritas texten för en relation alltid ut horisontellt. Om du vill att texten i stället skall följa linjen högerklickar du och väljer »Rotera text längs relation«. Nu kommer texten att ritas ut vertikalt om den ligger vid en vertikal linje.

Text som följer linjen
Figure 6. 28   Text som följer linjen

6.7.7 Justera symboler

När du har markerat flera symboler kan du högerklicka på markeringen och välja »Justera...« eller använda kortkommandot »A«. Popupen som visas innehåller alternativ som ändrar samtliga symboler utifrån en »startsymbol«. Vilken symbol som är startsymbol i en markering syns genom att hörnen på markeringen är orange. Många av justeringsalternativen har kortkommandon som du kan se bredvid alternativen.

Justering av symboler
Figure 6. 29   Justering av symboler
Automatisk justeringProgrammet försöker justera symbolernas position utefter hur de ligger just nu. Om du lägger ut symboler i en någorlunda horisontell linje så kommer de att justeras så att de ligger på en rak linje, och likadant för en vertikal linje.
Horisontell linjeLägger ut symbolerna så att deras centrumpunkter ligger på en horisontell linje.
Vertikal linjeLägger ut symbolerna så att deras centrumpunkter ligger på en vertikal linje.
VänsterkantLägger ut symbolernas vänsterkant längs en vertikal linje.
HögerkantLägger ut symbolernas högerkant längs en vertikal linje.
ÖverkantLägger ut symbolernas övre kant längs en horisontell linje.
NederkantLägger ut symbolernas nedre kant längs en horisontell linje.
Samma horisontella avståndFlyttar symboler som ligger på en horisontell rad så att det horisontella avståndet mellan varje symbol blir lika stort.
Samma vertikala avståndFlyttar symboler som ligger på en vertikal rad så att det vertikala avståndet mellan varje symbol blir lika stort.
Samma storlekGer alla symboler samma storlek.
Samma breddGer alla symboler samma bredd.
Samma höjdGer alla symboler samma höjd.
Samma typsnitt och färgGer alla symboler samma typsnitt och textfärg.
Samma position och storlekÄndrar storlek och position på etiketterna så att alla har samma storlek och position relativt symbolens position.
Samma utseendeGer alla symboler samma färg och ram.

6.7.8 Kopiera, klipp ut och klistra in

Valen för att kopiera, klippa ut och klistra finns både i högerklicksmenyn för en markering och i verktygsfältet. Du kan också använda kortkommandon »Ctrl+C«, »Ctrl+X« och »Ctrl+V«. När du klistrar in kopierat eller urklippt material skapas nya symboler och relationer som pekar på samma objekt. Om du i stället vill skapa helt nya objekt väljer du i stället »Klistra in som kopia« (»Ctrl+Skift+V«).

Den vanliga kopieringen är främst till för att kopiera symboler och relationer mellan modeller i samma repository. Om du vill kopiera en markering som en bild för att klistra in i ett annat program kan du i stället välja »Kopiera som bild« (»Ctrl+Skift+C«). Du får då tre olika val för formatet på bilden som läggs till i urklipp:

Kopiera bild med förbättrad bildkvalitet Bilden ser bättre ut på bildskärm och i tryck men har en vit bakgrund. Använd denna om du ändå skall klistra in den på vit bakgrund så att man inte ser kanten på bilden.
Kopiera bild med transparent bakgrund Bilden får en transparent bakgrund. Bildkvaliten kan dock bli något sämre. Använd denna om du skall klistra in den över annat material som måste synas igenom eller om bakgrunden där du skall klistra in inte är vit.
Kopiera till bild i vektorformat Bilden sparas i vektorformat. Alla program klarar inte av vektorformat och du kan behöva leta efter ett speciellt kommando i programmet för att läsa in bilden. Fördelen med vektorformatet är att bilden kan förstoras och förminskas utan att tappa i bildkvalitet, liknande modellerna i 2c8 Modeling Tool som också är ett vektorformat.

6.7.9 Nedbrytningar

För att navigera mellan modeller i 2c8 Modeling Tool kan man skapa nedbrytningar från objekt eller relationer till andra modeller. För att skapa en ny nedbrytning högerklickar du på en symbol eller relation och väljer »Skapa ny« under menyn för nedbrytningar. Du kan välja att skapa en helt ny modell som får samma namn som symbolen du bryter ned från eller peka ut en existerande modell att skapa en nedbrytning till.

Om det redan finns nedbrytningar från en symbol eller relation syns dessa också i menyn för nedbrytningar och du kan välja att öppna modellen eller ta bort nedbrytningen. Om en symbol endast har en nedbrytning kan du också följa nedbrytningen och öppna modellen genom att markera symbolen och trycka »Enter«.

6.7.10 Textobjekt och webbkomponent

Det finns två typer av objekt som beter sig lite annorlunda från alla andra typer. Det ena är textobjektet som används för att rita ut text i modellerna. När du skapar ett textobjekt ger du det en titel precis som vanligt men när du sedan editerar texten är det objektets beskrivning som editeras i stället för titeln (se Beskrivningar och fält). Beskrivningarna kan innehålla formaterad text, bilder och länkar till andra symboler och modeller. För textobjekt finns också två nya val i högerklicksmenyn för att ställa in bakgrundsfärg och ramfärg på textobjektet.

Textobjekt
Figure 6. 30   Textobjekt

Det andra objektet som har extra funktionalitet är webbkomponenten. När du lägger ut en webbkomponent i en modell kommer den bara att visas som en ram och en ikon. Genom objektets egenskaper kan man sedan ställa in vad som skall visas i komponenten vid publicering. Det kan t.ex. vara en helt annan webbsida eller ett filmklipp från YouTube. För mer information om inställningarna se Webbkomponent.

Webbkomponent
Figure 6. 31   Webbkomponent

6.7.11 Zoom

För att zooma in eller ut i en modell trycker du »Ctrl+Plus« eller »Ctrl+Minus« på tangentbordet eller håller in »Ctrl« och använder scrollhjulet på musen. Modellen zoomas in/ut kring den punkt där muspekaren befinner sig för tillfället. För att återställa zoomnivån till ursprungsläget använder du kortkommandot »Ctrl+0«. Du kan också använda zoomkontrollen i verktygsfältet för att välja nuvarande zoomläge.

6.7.12 Snap

Under Inställningar för modellyta finns en inställning för snap-funktionen. Denna funktion visar stödlinjer för att automatiskt justera och fästa symboler mot existerande symboler i modellen.

Justering mot existerande symbol med snap
Figure 6. 32   Justering mot existerande symbol med snap

6.7.13 Rutnät

Under Inställningar för modellyta finns en inställning för att slå på/av rutnätet. När rutnätet är aktivt visas det som punkter i modellens bakgrund. När du flyttar symboler i modellen kommer symbolernas kanter och centrumpunkter att låsas mot rutnätet. Det gör det lätt att placera symboler i raka linjer utan att behöva använda sig av justeringsfunktionerna.

Symbol låst mot rutnät
Figure 6. 33   Symbol låst mot rutnät

Om du högerklickar på en markering kan du välja »Justera mot rutnät (Ctrl+Skift+G)«. Alla symboler i markeringen kommer att låsas mot rutnätet så nära sin nuvarande position som möjligt.

Notera att du kan använda antingen snap eller rutnät men inte båda samtidigt. Det rekommenderas generellt att snap används för enklare modellering, men rutnätet kan vara praktiskt för att placera objekt på exakta positioner i modellen.

6.7.14 Stödlinjer

Under Inställningar för modellyta finns en inställning för att slå på/av stödlinjer. Du kan välja att aktivera stödlinjer i modellen och vilket format du vill ha. Stödlinjerna visas sedan i modellen som en indikation på hur stor du kan göra modellen för att få plats vid utskrift eller publicering till webb.

Stödlinjer
Figure 6. 34   Stödlinjer

6.7.15 Ångra/gör om

De flesta operationerna du gör i modelleringseditorn kan ångras genom att använda knapparna »Ångra« och »Gör om« i verktygsfältet eller genom kortkommandona »Ctrl+Z« och »Ctrl+Y«. Undantaget är vissa operationer som påverkar även andra modeller i ett repository såsom »Sätt som ägare« och »Ändra objekttyp«.

6.7.16 Uppdatera modellen

I verktygsfältet finns en knapp för att uppdatera modellen från datakällan. Denna är främst till för serverinstallationer där andra användare kan ha gjort ändringar under tiden du har modellen öppen. Du kan också använda kortkommandot »F5«.

6.7.17 Inställningar för modellyta

I verktygsfältet finns en knapp för att visa inställningar för modelleringsytan. Följande inställningar finns tillgängliga:

SnapSlår på snap-funktionen.
RutnätSlår på rutnätet.
StödlinjerSlår på stödlinjer och låter dig välja storlek.
Skuggor på symbolerVisar skuggor på symbolerna i modellen.
Ägande symboler med en ramVisar en ram runt symboler som är "ägare" för sina objekt.

Du kan också välja vilka dekorationer som skall vara synliga i modellen:

Tooltips för objekt i verktygsfältetVisar beskrivningar för objekttyper i verktygsfältet.
GenvägarVisa genvägar för beskrivning och dokument när du håller musen över en symbol.
ÖversättningsstatusVisar ikoner för icke översatta etiketter.
PrefixVisar objekts prefix direkt i modellen för objekt som har prefix.

6.8 Sidopanel för egenskaper

I navigationsfältet finns en panel som heter »Egenskaper«. När en modell är öppen visar den information om det markerade objektet. Om inget objekt är markerat visas istället information om modellen. Följande egenskaper kan visas i sidopanelen:

TitelObjektets titel och vilken editeringsstatus det har.
Beskrivningar och fältObjektets beskrivningar och fält.
DokumentObjektets dokument.
Ansvarig förEventuella dokument som objektet har utpekats som ansvarig för.
RelationerRelationer till andra objekt i arbetsytan. Här visas alla relationer till andra objekt, inte enbart från aktuell modell.
Ingår iVilka modeller objektet ingår i.
VersionVersionhistorik och log.
Ägare och gruppVisar objektets ägare och grupp samt information om när det skapades och senast ändrades.
RättigheterVisar objektets rättighetsmask som styr vilka som kan läsa och skriva objektet.
Egendefinierade relationerVisar resultatet av egendefinierade relationer som har skapats för objektets typ.

6.9 Simbanemodeller

Det finns en modelltyp som beter sig markant annorlunda från resterande typer i 2c8 Modeling Tool och det är simbanemodellerna. I en simbanemodell visas vissa typer av objekt som »Simbanor«. När man skapar en simbanemodell får man bestämma vilka typer som skall bli simbanor samt vilka typer det skall skapas relationer till när man placerar dem i simbanorna.

Skapa ny simbanemodell
Figure 6. 35   Skapa ny simbanemodell

I exemplet ovan kommer alla befattningar att ritas ut som simbanor och om man placerar en aktivitet eller process inuti simbanan skapas en relation av typen »Huvudansvarig - HUKI« från simbanan till aktiviteten/processen. Relationen syns inte i modellen men är lika giltig som en synlig relation, dvs. den syns i objektegenskaperna och kan användas för att skapa listor etc.

Simbana med automatisk relation till process
Figure 6. 36   Simbana med automatisk relation till process

6.10 Filter för modeller i sökvy

Detta avsnitt beskriver alla filter som kan användas när man söker efter modeller. Det finns också filter för fälttyper som har kopplats till modeller.

Modelltyp: Modeller med valda typer.

Workflowstatus: Modeller i utvalda workflowlägen.

Relationer: Filtrerar ut modeller baserat på relationer i modellerna. Detta filter överensstämmer med hur listor skapades i tidigare versioner av 2c8 Modeling Tool (se Relationsfilter och egendefinierade relationer).

Förvaltare/granskare/godkännare: Väljer modeller baserat på workflowansvar. Välj en eller flera användare för att filtrera ut modeller där en av användarna har det givna ansvaret. Använd valen »Ingen förvaltare«, »Ingen granskare« och »Ingen godkännare« för att inkludera modeller där rollen inte har tilldelats.

Aktuell markering: Väljer modeller som för tillfället är markerade i resultatvyn.

Nedbrytningar från aktuell markering: Väljer det träd av modeller som kan nås genom att börja från någon av de markerade modellerna i resultatvyn och följa nedbrytningar.

Ändrad sedan: Modeller med ändringar gjorda efter ett givet datum.

Ej översatt: Modeller som är markerade som ej översatta på minst ett språk.

Skapare: Modeller med en av de valda användarna som skapare.

Ägare: Modeller med en av de valda användarna som ägare.

Senast ändrad av: Modeller som senast ändrades av en av de valda användarna.

Grupp: Modeller som tillhör en av de valda grupperna.

6.11 Funktioner för modeller i sökvy

Detta avsnitt beskriver alla funktioner som kan köras på resultatet när man söker efter modeller i sökvyn.

Byt namn: Byter namn på markerad modell. Detta kan också uppnås genom att trycka F2 eller klicka en gång till på den markerade modellen.

Modellegenskaper: Öppnar egenskapsdialogen för den markerade modellen.

Skapa ny modell: Skapar en ny modell.

Sätt fältvärden: Sätter värden för fält på markerade modeller.

Sök/ersätt: Söker efter och ersätter text i titlarna på markerade modeller. Om ingen markering har gjorts så utförs sök/ersätt på hela resultatet.

Ta bort markerade: Tar bort de markerade modellerna från arbetsytan.

Exportera: Exporterar markerade modeller till en fil.

Versionshistorik: Öppnar modellens versionshistorik i en ny flik.

Visa nedbrytningar: Öppnar en ny sökvy som visar trädet av modeller som kan nås genom att följa nedbrytningar från de markerade modellerna.

Visa objekt: Öppnar en ny sökvy som visar alla objekt som ingår i någon av de markerade modellerna.

Sätt förvaltare/granskare/godkännare: Sätter användare som är ansvariga för workflowhantering på de markerade modellerna.

Sätt ägare/grupp/rättigheter: Sätter ägare, grupp, rättigheter till samma värden på markerade modeller. Dessa används samtliga för att styra läs/skriv-rättigheter i repositoryt.

Återställ borttagna modeller: Visar en lista av tidigare borttagna modeller som kan återställas till arbetsytan vid behov.

6.12 Filter för objekt i sökvy

Detta avsnitt beskriver alla filter som kan användas när man söker efter objekt. Det finns också filter för fälttyper kopplade till objekt.

Objekttyp: Objekt med valda typer.

Oanvända objekt: Objekt som inte används i några modeller.

Relationer: Filtrerar ut objekt baserat på relationer i modeller. Detta filter överensstämmer med hur listor skapades i tidigare versioner av 2c8 Modeling Tool (se Relationsfilter och egendefinierade relationer).

Fälttyper: Objekt med värden för valda fälttyper.

Fältdatatyper: Objekt med värden av valda datatyper, t.ex. »Nummer«.

Aktuell markering: Väljer objekt som för tillfället är markerade i resultatvyn.

I valda modeller: Väljer objekt som används i någon av utvalda modeller.

Ändrad sedan: Objekt med ändringar gjorda efter ett givet datum.

Ej översatt: Objekt som är markerade som ej översatta på minst ett språk.

Ingen hemmodell: Objekt som inte har någon hemmodell satt.

Skapare: Objekt med en av de valda användarna som skapare.

Ägare: Objekt med en av de valda användarna som ägare.

Senast ändrad av: Objekt som senast ändrades av en av de valda användarna.

Grupp: Objekt som tillhör en av de valda grupperna.

6.13 Funktioner för objekt i sökvy

Detta avsnitt beskriver alla funktioner som kan köras på resultatet när man söker efter objekt i sökvyn.

Byt namn: Byter namn på markerat objekt. Detta kan också uppnås genom att trycka F2 eller klicka en gång till på det markerade objektet.

Objektegenskaper: Öppnar egenskapsdialogen för det markerade objektet.

Slå samman dublettobjekt: Välj två eller fler objekt som anses vara dubletter. I listan som visas väljer du vilken som skall behållas. I alla modeller där de andra objekten används kommer de att ersättas med det valda objektet, så att de sedan kan tas bort.

Skapa nytt objekt: Skriv in en titel och välj objekttyp för att skapa ett nytt objekt.

Sätt fältvärden Sätter värden för fält på markerade objekt.

Sök/ersätt: Söker efter och ersätter text i titlarna på markerade objekt. Om ingen markering har gjorts så utförs sök/ersätt på hela resultatet.

Ta bort markerade: Tar bort de markerade objekt från arbetsytan.

Exportera: Exporterar markerade objekt till en fil.

Sätt ägare/grupp/rättigheter: Sätter ägare, grupp, rättigheter till samma värden på markerade objekt. Dessa används samtliga för att styra läs/skriv-rättigheter i repositoryt.


Egenskapsdialogen

De flesta egenskaper på modeller och symboler som inte har med utseendet i modellen att göra hanteras i egenskapsdialogen. Det finns ett flertal sätt att öppna dialogen, det här är några:

På många ställen i programmet där det finns referenser till modeller och objekt kan man dubbelklicka på dem. Generellt gäller att för en modell öppnas modellen i en flik och för ett objekt öppnas egenskapsdialogen.

I resterande del av kapitlet kommer vi för läsbarhetens skull endast att referera till ett objekts egenskaper. Samma egenskaper finns även för modeller om inget annat nämns.

7.1 Titel

Överst kan du ändra objektets titel. Det här har samma effekt som att ändra det från modellen men här har du inte möjlighet att ändra font och textfärg. Knappen till höger används för att manuellt sätta objektets översättningsstatus när man arbetar med flera språk. För mer information om språkhantering i 2c8 Modeling Tool se Språk.

7.2 Beskrivningar

Ett objekt kan ha en eller flera beskrivningar av typen formaterad text. Dessa editeras i texteditorn under denna flik. För mer information om beskrivningar se Beskrivningar och fält.

7.3 Dokumentlänkar

Här kopplar du dokument till objekt som du sedan kan komma åt vid publicering till webb. För mer information om hantering av dokument i 2c8 Modeling Tool se Dokumentlänkar.

7.4 Fält

Fält är starkt kopplade till beskrivningar. De fungerar på samma sätt, enda skillnaden är typen av värde. Beskrivningar kan vara lång, formaterad text. Fält har kortare värden så som »Kostnad« eller »Risknivå«, som kan matas in i en enkel komponent som t.ex. ett textfält eller en rullgardin.

7.5 Version och identitet

Alla objekt i 2c8 Modeling Tool har ett unikt id som identifikation. Detta id används bland annat för att identifiera ett objekt som »samma« objekt vid export och import mellan olika repositorys även om objektet finns i olika versioner med olika data. Detta id genereras automatiskt och ser ut något i stil med »5b549de0-a9d0-11e2-9e96-0800200c9a66«. Ibland kan det vara praktiskt att ha ett mer läsbart id och då kan man använda »Id för webb«. Det unika ID:t finns fortfarande kvar men det alternativa id:t används för vissa funktioner som t.ex. att generera filnamnen vid publiceringen till webb.

Objekt kan också ha ett prefix som visas före objektets titel. Detta prefix är unikt för ett repository och kan visas som en dekoration ovanpå symboler i en modell. Notera att prefixet är unikt för modeller och för objekt, men en modell och ett objekt kan fortfarande ha samma prefix.

Högst upp finns inställningar för versionshantering om den är påslagen för repositoryt. För mer information om versionshantering se Arbetsytor och arkiv.

7.6 Rättigheter

När man jobbar i ett server-repository kan det ofta vara praktiskt att kunna styra över vilka som kan läsa och skriva objekt. Här kan du ställa in inställningar som styr vilka användare som har läs respektive skrivrättighet till objektet. För mer information om rättighetsstyrning se Rättighetsgrupper i repository.

7.7 Ingår i

Den här fliken finns endast för objekt och här kan du se vilka modeller objektet används i. Dubbelklicka på en modell för att öppna den. Modellen kommer att öppnas i en flik så du måste stänga egenskapsdialogen innan du kan editera den.

7.8 HUKI

Denna flik finns endast för objekt och visas enbart för objekt som har en relation av HUKI-typ till ett annat objekt. De fyra typerna som utgör HUKI är: »Huvudansvarig«, »Utför«, »Konsulteras« och »Informeras«. Dubbelklicka på ett av objekten för att öppna det i sin egen egenskapsdialog. Du måste stänga den nya dialogen för att komma tillbaka till det ursprungliga objektet.

7.9 Webbkomponent

Denna flik visas endast för objekt av typen webbkomponent. Här ställer du in vad som skall visas i webbkomponenten vid publicering. När du klickar på »Förhandsgranska« visas resultatet i en panel. Den inbyggda webbläsaren är ingen fullskalig webbläsare med stöd för CSS och Javascript och resultatet kommer därför att vara helt skiljt från hur det ser ut i en riktig webbläsare men du kan fortfarande se om länkarna fungerar.

Alternativet »Bild« visar en bild som finns tillgänglig någonstans på webben. I »Innehåll« klistrar du in länken till bilden. I »Bildlänk« kan du om du vill klistra in en länk som man navigerar till när man klickar på bilden i publiceringen.

Webbkomponent som visar bild
Figure 7. 1   Webbkomponent som visar bild

Alternativet »Webbsida« visar en helt annan webbsida inbakad i publiceringen. Om webbsidan du länkar till är större än webbkomponenten i modellen så får den rullningslister för att navigera runt i den »inre« webbsidan.

Webbkomponent som visar webbsida
Figure 7. 2   Webbkomponent som visar webbsida

Alternativet »HTML« låter dig klistra in HTML-kod som visas direkt på den yta där webbkomponenten har placerats i modellen. Ett vanligt användningsområde för det här är att visa ett filmklipp från exempelvis YouTube. Från YouTube kan man för ett visst filmklipp få en snutt HTML som är anpassad för att inkludera i andra webbsidor. Mata in den här för att visa endast filmklippet och exkludera resten av webbsidan.

Webbkomponent som visar inbäddad HTML
Figure 7. 3   Webbkomponent som visar inbäddad HTML

7.10 Simbanor

Denna flik visas endast för modeller av typen »Simbanemodell«. Inställningar styr vilka objekttyper som blir simbanor och är samma som visas när man skapar en ny simbanemodell, se Simbanemodeller.


Dokumentlänkar

2c8 Modeling Tool är inte tänkt att vara ett dokumenthanteringssystem. I stället finns möjligheten att skapa namngivna länkar till dokument i externa dokumenthanteringssystem eller på en gemensam nätverksplats. Det är också möjligt för tredje parter att skriva plug-ins som kan jobba direkt mot ett externt dokumenthanteringssystem inifrån programmet för att enkelt länka dokument till modeller och objekt.

Om du ändå vill använda 2c8 Modeling för enkel dokumenthantering så finns möjligheten att skapa dokument där innehållet skapas direkt i 2c8 Modeling Tool. Dokumenten skapas med samma editor som beskrivningar (se Editera fält), vilket innebär att du kan skapa formaterad text, bilder, enklare tabeller och liknande men det motsvarar inte en riktig ordbehandlare. I vissa fall kan det dock vara tillräckligt och då underlättar det att ha dokumenten lagrade i samma system som verksamhetsmodellerna.

8.1 Editor för dokument

När du skapar eller redigerar en dokumentlänk visas en editor för dokumentet i ett nytt fönster. Gör ändringar i en eller flera av flikarna och tryck sedan »OK« för att spara dokumentet.

8.1.1 Allmänt

Överst kan du redigera dokumentets titel och välja ikon för dokumentet om du vill ha en annan än standardikonen.

Under »Länk« matar du in länken till dokumentet om det är ett externt dokument. »Bläddra...« för att leta upp ett dokument genom filhanteraren. Du kan också använda knapparna nednaför för att skapa en e-postlänk, en webblänk eller för att testa att öppna länken.

I fältet »Prefix« kan du sätta ett prefix för dokumentet. Fyll i checkboxen »Lås prefix för redigering« för att ta bort möjligheten att fylla i fältet där du matat in prefixet. Du hittar också dokumentets ID här.

Funktionen »Visa länk i panel« kan användas för att visa innehållet av ett dokument direkt i det publicerade materialet, utan att öppna ett nytt fönster eller applikation. Det här är mest användbart när länken är till en annan webbsida med innehåll som kan visas direkt i webbläsaren. Du behöver också redigera webbprofilen för att välja en panel som ska användas för att visa innehållet för dokument.

Funktionen »Kopiera fil vid publicering till webb« kan du använda när du skapar en publicering med länkar till filer som ligger lokalt på din dator. När du lägger upp publiceringen på en annan dator kommer det inte längre att gå att komma åt dokumenten. Med den här funktionen skapas en kopia av dokumentet som sparas i publiceringskatalogen. Det kan leda till att publiceringen blir väldigt stor men alla dokument kommer att gå att öppna. Det här kan vara en bra lösning för små publiceringar men generellt sett är det en bättre idé att spara alla dokument på en gemensam plats och sedan länka dit.

8.1.2 Typer

Ett dokument i 2c8 Modeling Tool kan ha en eller flera dokumenttyper. Här sätter du vilka dokumenttyper dokumentet ska ha. Du kan också skapa nya dokumenttyper eller ta bort existerande typer.

Dokumenttyper
Figure 8. 1   Dokumenttyper

8.1.3 Rättigheter

Här kan du se information om dokumentets ägare och grupp samt redigera inställningar som styr vilka som kan läsa och skriva dokumentet i en servermiljö. För mer information om rättigheter se Rättighetsgrupper i repository.

8.1.4 Används i

Här ser du vilka modeller och objekt dokumentet har kopplats till. Dubbelklicka på en modell för att öppna den i en flik, eller på ett objekt för att öppna egenskapsdialogen för objektet.

8.2 Dokumentrötter

Dokumentrötter kan användas för att skapa en gemensam »rot« för en samling dokument, t.ex. en mapp på en gemensam nätverksplats eller en plats på en webbsida. När du skapar en ny dokumentrot får du ge den ett namn och ett värde.

När det finns dokumentrötter i ett repository kommer dessa att dyka upp som alternativ när du editerar ett dokument. Du väljer då en dokumentrot och skriver sedan bara in dokumentets sökväg relativt denna rot, alternativt väljer »Bläddra« för att leta upp dokumentet relativt roten om det är en filsökväg.

Använda dokumentrot för dokument
Figure 8. 2   Använda dokumentrot för dokument

Den stora fördelen med att använda dokumentrötter är att det är enkelt att flytta dokumenten till en ny plats. Istället för att manuellt behöva ändra sökvägar på varje individuellt dokument kan man istället ändra dokumentrotens sökväg. Så länge dokumentnamnen är konstanta så kommer alla länkar fortfarande att fungera.

8.3 Koppla dokument till modeller och objekt

Det enklaste sättet att koppla dokument till modeller och objekt är att dra dem från utforskaren (eller en sidopanel) och släppa dem på en modell eller objekt i en modell. Du kan också koppla dokument från egenskapsdialogen genom att öppna fliken »Dokument« och klicka på »Lägg till dokument«. Här kan du också ta bort existerande kopplingar till dokument.

Koppla dokument till objekt
Figure 8. 3   Koppla dokument till objekt

8.4 Filter för dokument i sökvy

Detta avsnitt beskriver alla filter som kan användas när man söker efter dokument.

Dokumenttyp: Dokument med valda typer. Använd valet »Ingen dokumenttyp« för att inkludera dokument utan dokumenttyp.

Oanvända dokumentlänkar: Dokument som inte kopplats till några modeller eller objekt.

Relationer: Filtrerar ut dokument baserat på relationer med modeller. Detta filter överensstämmer med hur listor skapades i tidigare versioner av 2c8 Modeling Tool (se Relationsfilter och egendefinierade relationer).

Dokumentrot: Dokument med valda dokumentrötter.

Aktuell markering: Väljer dokument som för tillfället är markerade i resultatvyn.

Ändrad sedan: Dokument med ändringar gjorda efter ett givet datum.

Ej översatt: Dokument som är markerade som ej översatta på minst ett språk.

Skapare: Dokument med en av de valda användarna som skapare.

Ägare: Dokument med en av de valda användarna som ägare.

Senast ändrad av: Dokument som senast ändrades av en av de valda användarna.

Grupp: Dokument som tillhör en av de valda grupperna.

8.5 Funktioner för dokument i sökvy

Detta avsnitt beskriver alla funktioner som kan köras på resultatet när man söker efter dokument i sökvyn.

Byt namn: Byter namn på markerat dokument. Detta kan också uppnås genom att trycka F2 eller klicka en gång till på det markerade dokumentet.

Dokumentegenskaper: Öppnar dokumenteditorn för det markerade dokumentet.

Öppna sökväg: Öppnar länken i sitt associerade program, t.ex. webbläsaren för en webblänk.

Skapa ny dokumentlänk: Öppnar dokumenteditorn för att skapa ett nytt dokument.

Sätt dokumenttyper: Sätter valda dokumenttyper på alla markerade dokument.

Hitta dubbletter: Hittar dubblettdokument som har samma sökväg.

Sök/ersätt: Söker efter och ersätter text i titlarna på markerade dokument. Om ingen markering har gjorts så utförs sök/ersätt på hela resultatet.

Ta bort markerade: Tar bort de markerade dokument från arbetsytan.

Exportera: Exporterar markerade dokument till en fil.

Sätt ikon: Sätter ikon på markerade dokument.

Sätt dokumentrot: Sätter dokumentrot på markerade dokument.

Kopiera fil vid publicering till webb: Slår på eller av valet att kopiera dokument vid publicering, för markerade dokument.

Visa länk i panel: Slår på eller av valet att visa innehållet i dokument i en panel vid publicering, för markerade dokument.

Kontrollera länkar: Söker i markerade dokument efter ogiltiga länkar. Om ingen markering har gjorts så söks hela resultatet igenom.

Matcha mot dokumentrötter: Söker genom markerade dokument och letar efter dokument som skulle kunna använda en dokumentrot. Dokument med länkar som matchar en existerande dokumentrot visas i en lista, där du kan ersätta existerande innehåll med motsvarande dokumentrot.

Sätt ägare/grupp/rättigheter: Sätter ägare, grupp, rättigheter till samma värden på markerade dokument. Dessa används samtliga för att styra läs/skriv-rättigheter i repositoryt.

8.6 Filter för dokumenttyper i sökvy

Detta avsnitt beskriver alla filter som kan användas när man söker efter dokumenttyper.

Oanvända dokumenttyper: Dokumenttyper som inte använts för några dokument.

Aktuell markering: Väljer dokumenttyper som för tillfället är markerade i resultatvyn.

Ändrad sedan: Dokumenttyper med ändringar gjorda efter ett givet datum.

Ej översatt: Dokumenttyper som är markerade som ej översatta på minst ett språk.

8.7 Funktioner för dokumenttyper i sökvy

Detta avsnitt beskriver alla funktioner som kan köras på resultatet när man söker efter dokumenttyper i sökvyn.

Byt namn: Byter namn på markerad dokumenttyp. Detta kan också uppnås genom att trycka F2 eller klicka en gång till på den markerade dokumenttypen.

Dokument med valda typer: Öppnar en ny sökvy som visar alla dokument som har någon av de markerade dokumenttyperna.

Skapa ny dokumenttyp: Skapar en ny dokumenttyp.

Sök/ersätt: Söker efter och ersätter text i titlarna på markerade dokumenttyper. Om ingen markering har gjorts så utförs sök/ersätt på hela resultatet.

Ta bort markerade: Tar bort de markerade dokumenttyperna från repositoryt.

Exportera: Exporterar markerade dokumenttyper till en fil.

8.8 Filter för dokumentrötter i sökvy

Detta avsnitt beskriver alla filter som kan användas när man söker efter dokumentrötter.

Oanvända dokumentrötter: Dokumentrötter som inte använts för några dokument.

Ändrad sedan: Dokumentrötter med ändringar gjorda efter ett givet datum.

8.9 Funktioner för dokumentrötter i sökvy

Detta avsnitt beskriver alla funktioner som kan köras på resultatet när man söker efter dokumentrötter i sökvyn.

Byt namn: Byter namn på markerad dokumentrot. Detta kan också uppnås genom att trycka F2 eller klicka en gång till på den markerade dokumentroten.

Dokument med valda rötter: Öppnar en ny sökvy som visar alla dokument som använder en av de markerade dokumentrötterna.

Skapa ny dokumentrot: Skapar en ny dokumentrot.

Sök/ersätt: Söker efter och ersätter text i titlarna på markerade dokumentrötter. Om ingen markering har gjorts så utförs sök/ersätt på hela resultatet.

Ta bort markerade: Tar bort de markerade dokumentrötterna från repositoryt.

Exportera: Exporterar markerade dokumentrötter till en fil.


Beskrivningar och fält

I kapitlet Dokumentlänkar såg vi hur man skapar länkar till externa dokument eller skapar enkla interna dokument och sedan kopplar dessa till modeller och objekt. Om du vill koppla data direkt på en modell eller ett objekt så använder du beskrivningar och fält.

9.1 Typer

I 2c8 Modeling Tool kan man skapa flera datatyper och välja vilka objekttyper de skall användas för. Som standard finns det en typ som heter »Beskrivning« och är av typen »Formaterad text«. Den är kopplad till alla datatyper. Du kan skapa nya typer och koppla dessa till tillgängliga objekttyper genom utforskaren.

Beskrivningar och fält
Figure 9. 1   Beskrivningar och fält

För varje datatyp du skapar får du vilja vilken typ av värden den ska ha från följande:

TextEn rad med oformaterad text.
ObjektRefererar till ett objekt av en given typ i repositoryt.
TalEtt tal inom givna värden med en enhet.
Formaterad textFormaterad text som sparas som HTML och kan innehålla tabeller, bilder etc.
RullgardinEtt värde som väljs från en lista av fördefinierade värden.
ChecklistaEtt eller flera värden som väljs från en lista av fördefinierade värden.
RelationerFör varje objekt visas resultatet av en egendefinierad relation med detta objekt som input.

9.2 Editera fält

Alla fält av typen »Formaterad text« för modeller och objekt redigeras under fliken »Beskrivning« i egenskapsdialogen. För varje beskrivningstyp som finns kopplad till nuvarande typ visas en flik med en texteditor för att redigera innehållet för den typen. De flesta av funktionerna kommer du att känna igen från vanliga texteditorer och vi går därför inte igenom alla här.

ÖversättningsstatusAnvänds för att manuellt sätta översättningsstatus på en modell eller objekts beskrivning när man arbetar med flera språk i ett repository.
Infoga bildInfogar en bild som finns lagrad i repositoryt. Det här är samma källa till bilder som används för att infoga bilder på symboler i en modell.
LänkegenskaperFör att skapa en länk till modell, objekt eller dokument från en beskrivning markerar du texten och väljer Länkegenskaper. Fönstret som visas listar alla modeller, objekt och dokument så att du kan välja vad du vill länka till.
AvformateraTar bort all formatering och gör hela dokumentet till oformaterad brödtext.

Övriga fält redigeras under fliken »Fält« där editorer för alla kopplade datatyper visas i en kolumn.

När du har en modell öppen i editorn kan du också redigera fältvärden direkt från denna vy genom att välja »Visa tabell« från verktygsfältet. I tabellen som visas väljer du en objekttyp för att lista alla objekt av denna typ i modellen. Värden för fälttyper som är kopplade till dessa objekt kan nu redigeras direkt i tabellen.

9.3 Filter för fält i sökvyn

Detta avsnitt beskriver alla filter som kan användas när man söker efter fält i sökvyn.

Oanvända fälttyper: Fälttyper som inte har några värden för modeller eller objekt.

Aktuell markering: Väljer fälttyper som för tillfället är markerade i resultatvyn.

Ändrad sedan: Fälttyper med ändringar gjorda efter ett givet datum.

9.4 Funktioner för fälttyper i sökvyn

Detta avsnitt beskriver alla funktioner som kan köras på resultatet när man söker efter fälttyper i sökvyn.

Byt namn: Byter namn på markerad fälttyp. Detta kan också uppnås genom att trycka F2 eller klicka en gång till på den markerade fälttypen.

Koppla till typer: Väljer vilka typer (modeller och objekttyper) som de markerade fälttyperna skall användas för.

Sätt ordning: Sätter den ordning i vilken fälttyper ska visas i de fall flera fälttyper finns kopplade till samma modell/objekttyp.

Skapa ny fälttyp: Skapar en ny fälttyp.

Sök/ersätt: Söker efter och ersätter text i titlarna på markerade fälttyper. Om ingen markering har gjorts så utförs sök/ersätt på hela resultatet.

Ta bort markerade: Tar bort de markerade fälttyperna från repositoryt.

Exportera: Exporterar markerade fälttyper till en fil.

9.5 Status och kategorier

I tidigare versioner av 2c8 Modeling Tool kunde man sätta status och kategorier på modeller och objekt. Dessa har nu konverterats till fälttyperna Status med typen Rullgardin och Kategori med typen Checklista.


Lager

När man beskriver en verksamhet detaljerat kan det bli mycket information, och ofta är bara delar av informationen viktig för att förstå sammanhanget. Då kan du välja att använda dig av lager för att styra hur informationen i en modell visas för användaren. Lager visas i navigationsfältet i sidopanelen »Lager«. När du har en modell öppen kan du se vilka lager som finns för den modelltypen och det är också här du skapar nya lager. När du skapar ett nytt lager gör du det för en modelltyp, vilket innebär att alla modeller av den typen kommer att ha lagret.

Sidopanel för lager
Figure 10. 1   Sidopanel för lager

Ordningen på lagren i listan styr vilket lager som ritas ut överst i modellen och du kan ändra ordningen genom att använda knapparna »Flytta lager uppåt« och »Flytta lager nedåt«. Undantaget är bakgrundslagret som alltid finns och som alltid ritas ut underst.

När du skapar ett nytt lager får du ge lagret ett namn och en ikon från en lista med tillgängliga ikoner. Du kan också välja en uppsättning objekttyper som alltid skall hamna i lagret när man lägger ut nya symboler av dessa typer.

I exemplet nedan visas en minimal processmodel för ärendehantering med mål kopplade till aktiviteter. Det finns även ett lager »Mål« men målsymbolerna ligger ännu inte i det. För att flytta symbolerna till rätt lager kan du markera dem, högerklicka och välja »Flytta till lager/Mål«.

Process för ärendehantering
Figure 10. 2   Process för ärendehantering

Bredvid lagret i sidopanelen finns en knapp för att växla lagret mellan tre lägen: »synligt«, »dolt« och »halvtransparent«

Dolt lager
Figure 10. 3   Dolt lager
Halvtransparent lager
Figure 10. 4   Halvtransparent lager

Relationsfilter och egendefinierade relationer

När vi modellerar och skapar symboler och relationer så bygger vi snabbt upp en stor mängd av sammankopplade objekt. Dessa kopplingar är ofta spridda mellan olika modeller och det kan bli svårt att visualisera och lista de olika beroenden som finns mellan objekten. Bilderna nedan visar några exempel på beroenden som vi kan vilja visa.

Visa alla roller som utför en aktivitet som resulterar i ett verksamhetsobjekt.
Figure 11. 1   Visa alla roller som utför en aktivitet som resulterar i ett verksamhetsobjekt.
Visa alla applikationer som används i aktiviteter som utförs av rollen som är markerad.
Figure 11. 2   Visa alla applikationer som används i aktiviteter som utförs av rollen som är markerad.
Visa alla dokument som är kopplade till objekt i en modell.
Figure 11. 3   Visa alla dokument som är kopplade till objekt i en modell.

För att lösa dessa och liknande problem finns i 2c8 Modeling Tool möjligheten att skapa relationsfilter (se Filter) och egendefinierade relationer. Funktionerna är väldigt generella och genom att experimentera med dem kommer du upptäcka nya sätt att använda dem, sätt som kanske går bortom vad systemet ursprungligen var tänkt för.

11.1 När skall vad användas?

Relationsfilter och egendefinierade relationer beter sig i de flesta avseenden likadant med den enda skillnaden att en egendefinierad relation utgår från ett specifikt objekt. Du använder den när du vill kunna markera ett objekt och få reda på något om objektet utifrån dess relationer till andra objekt. Ett relationsfilter däremot är statiskt och används för att lista data från arbetsytan utan att utgå från något enskilt objekt.

Som exempel kan vi ta en egendefinierad relation som listar alla roller som utför en process. Resultatet är alla roller som utför den för tillfället markerade processen. Om vi gör motsvarande som ett relationsfilter kommer resultatet istället att vara alla roller i arbetsytan som utför någon process, vilken som helst.

11.2 Relationer mellan objekt

När du arbetar med relationsfilter är det viktigt att komma ihåg att resultatet baseras på relationer mellan objekt. Det innebär att du inte nödvändigtvis kan följa kedjan av relationer i en specifik modell utan resultatet av listan kan istället vara en kombination av relationer i olika modeller. Nedanstående exempel illustrerar detta med ett relationsfilter som visar »alla verksamhetsobjekt som är ett resultat av en aktivitet, som i sin tur konsulteras av en roll«.

En modell där en roll konsulteras för en viss aktivitet.
Figure 11. 4   En modell där en roll konsulteras för en viss aktivitet.
En annan modell där samma aktivitet producerar ett verksamhetsobjekt.
Figure 11. 5   En annan modell där samma aktivitet producerar ett verksamhetsobjekt.

Resultatet av att köra relationsfiltret är objektet »espresso« även om relationerna finns i olika modeller.

11.3 Att skapa relationsfilter och egendefinierade relationer

För att skapa, redigera och ta bort relationsfilter använder du Utforskares filterfunktion. För att skapa redigera och ta bort egendefinierade relationer öppnar du sidopanelen i navigationsfältet som heter »Relationer«. När du skapar ett nytt relationsfilter får du välja om det skall lista modeller, objekt eller dokument. För egendefinierade relationer finns endast valen modeller och objekt.

Skapa ny lista
Figure 11. 6   Skapa ny lista

11.4 Redigera relationsfilter

När du skapar ett nytt relationsfilter eller väljer att redigera ett existerande relationsfilter öppnas det i en popup tillsammans med resten av listan. För att spara ändringarna klickar du på »Spara« och sparar därmed listan med alla dess relationsfilter.

Det här kapitlet går igenom alla funktioner i relationseditorn med fokus på relationsfilter. Vi avslutar med att visa vilka skillnader som finns när du redigerar egendefinierade relationer (Egendefinierade relationer).

11.4.1 Objektlistor

Vi börjar med att visa hur objektfilter fungerar. Modellfilter och dokumentfilter skiljer sig något i funktion och behandlas därför separat. Överst i relationseditorn väljer du vilken typ av objekt du vill att relationsfiltret skall generera som resultat. Klicka på typen för att välja en annan typ. Relationsfiltret i figuren nedan kommer att visa alla processer i arbetsytan. Knappen »Lägg till grupp« används för att skapa nya grupper (se Grupper).

Lista alla processer.
Figure 11. 7   Lista alla processer.

Genom att klicka på knappen »Lägg till relation« lägger du till en ny relation från resultatobjektet. Nu läggs en ny rad till med en relationstyp och en ny objekttyp. Tolkningen av det här är att resultatobjektet måste ha en relation med den angivna relationstypen till ett annat objekt med den angivna objekttypen. Till höger om objekttypen finns knappar för ta bort relationen eller ändra riktning på relationen, dvs. att relationen istället skall gå från den angivna objekttypen till resultatobjektet. Det finns också en knapp för att sätta ett delfilter för vilka objekt som accepteras (se Delfilter), samt en knapp för att skapa förgrenade flöden (se Förgrenade flöden).

Lista alla processer som har ett flöde till ett verksamhetsobjekt.
Figure 11. 8   Lista alla processer som har ett flöde till ett verksamhetsobjekt.

Du kan fortsätta att lägga till relationer i relationsfiltret. Filtret med relationer skall nu läsas som en »kedja« av relationer, dvs. nya rader utgår från objektet i ovanstående steg och inte från resultatobjektet. Ett tips är att läsa ut relationen i pilens riktning. I bilden nedan läser vi därför »roll utför aktivitet«, men »applikation används av aktivitet« eftersom denna relation går åt motsatt håll.

Lista alla roller som utför en aktivitet, där aktiviteten
      i sin tur använder sig av en applikation.
Figure 11. 9   Lista alla roller som utför en aktivitet, där aktiviteten i sin tur använder sig av en applikation.

11.4.2 Modellfilter

Modellfilter fungerar i stort sett likadant som objektfilter. Först väljer du vilken typ av modeller du vill lista. Skillnaden mot objektfilter ser du när du lägger till en rad. Den första tillagda raden säger nu istället att modellen innehåller ett objekt av en viss typ. Utifrån denna rad kan du sedan fortsätta att skapa flödeskedjor på samma sätt som för objektfilter.

Lista alla processmodeller som innehåller minst
      en aktivitet som utförs av en roll.
Figure 11. 10   Lista alla processmodeller som innehåller minst en aktivitet som utförs av en roll.

11.4.3 Dokumentfilter

I dokumentfilter har du inte samma möjlighet att skapa flödeskedjor som i de andra filtertyperna. Förutom att sätta delfilter (se Delfilter) kan du lägga till en rad som säger att dokumentet skall ingå i en specifik modell. Klicka på »Lägg till villkor« för att peka ut vilken modell du vill att dokumentet skall ingå i. När vi säger »ingå i« här menar vi att dokumentet skall vara kopplat antingen på modellen eller på ett objekt som används i modellen.

Lista alla dokument som används i modellen Huvudprocess.
Figure 11. 11   Lista alla dokument som används i modellen Huvudprocess.

11.4.4 Delfilter

Om du klickar på filterikonen (tratten) vid en objekttyp i ett objektfilter så kan du ställa ytterligare krav på vilka objekt av den typen som accepteras. I fönstret som visas kan du lägga till ett eller flera kriterier. I den vänstra kolumnen väljer du typ av kriterium och i den högra vilket värde det skall ha.

Filter för att välja ut objekt med
      en viss status och kategori.
Figure 11. 12   Filter för att välja ut objekt med en viss status och kategori.
Med statusObjektet måste ha en viss status. Det här delfiltret finns också för modelltypen i modellistor.
Med kategoriObjektet måste ha en viss kategori. Det här delfiltret finns också för modelltypen i modellistor.
Specifikt objektAnvänds för att välja ut ett specifikt objekt. I regel kombinerar man inte det här med andra kriterier eftersom man redan filtrerat ner det till ett objekt. Motsvarande filter finns även för modelltypen i modellistor.
I modell av typenObjektet måste finnas i en modell av en viss typ.
Med dokument av typenObjektet måste ha ett dokument av en viss typ kopplat till sig.
Av typenDet här kriteriet finns endast för dokumentlistor och väljer ut dokument med en viss dokumenttyp.

Om du har flera kriterier så kan du under delfilterlistan välja hur de skall kombineras. Som standard måste alla kriterier vara uppfyllda, men du kan också välja att det räcker att ett av dem är uppfyllt.

Kombinera kriterier i delfilter.
Figure 11. 13   Kombinera kriterier i delfilter.

Att kombinera kriterier som »eller« istället för »och«, dvs. att det räcker att något kriterie är uppfyllt, kan ibland leda till att det tar lång tid att köra relationsfiltret. Det kan ofta lösas genom att istället skapa flera grupper i listan (se Grupper).

11.4.5 Förgrenade flöden

Genom att lägga till nya relationer kan du skapa en kedja av relationer som beskriver resultatet av relationsfiltret, men du kan inte säga att det skall finnas flera relationer från något av objekten i listan. För att lägga till ett alternativt flöde, eller »förgrening« från ett objekt klickar du på ikonen längst ut till höger. Nu visas en ny vy utifrån det här objektet där du kan skapa en alternativ flödeskedja. Längst upp kan du navigera dig tillbaka uppåt i strukturen.

Förgrenat flöde
Figure 11. 14   Förgrenat flöde

För att förstå flödet i bilden kan du tänka dig att du gjort en vanlig objektlista som någonstans i kedjan innehåller ett verksamhetsobjekt. Med det förgrenade flödet har vi lagt till ett extra krav på det här verkamhetsobjektet som säger att det också måste finnas en relation av typen »Består av« till ett annat verksamhetsobjekt.

11.4.6 Grupper

Genom att skapa nya grupper i filtret kan du bygga upp filtrets resultat som en sammanslagning av flera filter. När man exekverar relationsfiltret hämtas resultatet för varje enskild grupp och slås sedan ihop. Det finns alltid en grupp när ett filter skapas och det är den vi har arbetat med fram till nu. Du skapar nya grupper genom att klicka på knappen »Lägg till grupp« längst upp till höger i gruppen.

Lista alla aktiviteter som utförs av en roll
      eller en individ.
Figure 11. 15   Lista alla aktiviteter som utförs av en roll eller en individ.

Grupper kan också användas för att förbättra prestandan för vissa typer av filter. Ett vanligt exempel är att lista alla dokument som tillhör någon av en uppsättning dokumenttyper. Det enklaste sättet att lösa det är att sätta ett delfilter där man lägger till dokumenttyperna som kriterier och kombinerar dessa så att det räcker att ett kriterium är uppfyllt. Av tekniska skäl kan just dessa »eller«-filter ta lång tid att få ett svar på. Då kan du istället välja att skapa en grupp för varje dokumenttyp och i varje grupp filtrera ut dokument med en av typerna. Resultatet kommer att bli detsamma när grupperna slås ihop eftersom alla dubbletter automatiskt plockas bort och sorteringen sker efter sammanslagningen av gruppernas resultat.

Dokumentfilter som kan ersättas med två grupper.
Figure 11. 16   Dokumentfilter som kan ersättas med två grupper.

11.4.7 Egendefinierade relationer

En egendefinierad relation redigeras på precis samma sätt som ett filter med den enda skillnaden att konceptet »Markerad symbol« har införts, eftersom en egendefinierad relation alltid utgår från ett objekt. Ovanför grupperna får du därför välja vilken typ relationen skall gälla för. Inom gruppernas flödeskedjor kan du sedan istället för en objekttyp välja »Markerad symbol« för att referera till det markerade objektet.

Lista alla individer som innehar en roll 
      som utför den aktivitet du har markerat.
Figure 11. 17   Lista alla individer som innehar en roll som utför den aktivitet du har markerat.

Bilden visar ett vanligt exempel på hur egendefinierade relationer används. I en processmodell modellerar man ofta aktiviteter med de roller som kan utföra aktiviteterna. Parallellt finns en organisationsmodell som visar vilka individer som innehar vilka roller. Relationen i bilden kombinerar informationen i dessa modeller för att när man klickar på en aktivitet kunna visa vilka faktiska individer som kan utföra aktiviteten.

Egendefinierade relationer kräver ett något annorlunda sätt att tänka än listor och kan uppfattas som »bakvänt« då man utgår från resultatet och inte det objekt som har markerats. Det finns en anledning till att det ser ut så här och det är att det markerade objektet ofta kan befinna sig mitt i den flödeskedja man vill beskriva. Det kan till och med vara så att det markerade objektet förekommer flera gånger inom en grupp.


Matriser

Matrisfunktionen i 2c8 Modeling Tool utökar listfunktionen så att du kan bygga matriser av data i ditt repository. Matriser visas i en egen flik i vänsterpanelen.

12.1 Skapa matriser

För att skapa en ny matris väljer du »Matriser« i sidopanelen och trycker på knappen för att skapa en ny matris.

Skapa en ny matris
Figure 12. 1   Skapa en ny matris

I matriseditorn väljer du sedan för varje axel en lista som används för att generera värden på den axeln. Sedan lägger du till en eller flera relationer som ska visas i matrisen. Följande relationer finns att välja mellan:

Ingår iAnvänds för att visa vilka modeller objekt ingår i. Förutsätter att y-axelns lista visar objekt och x-axelns lista modeller.
RelationerVisar relationer mellan objekt. Förutsätter att båda axlarna visar objekt.
Egendefinierade relationerFungerar på liknande sätt som relationer men du kan välja bland egendefinierade relationer i repositoryt.
Kopplat tillVisar vilka modeller och objekt dokument är kopplade till. Förutsätter dokument på y-axeln och objekt och/eller modeller på x-axeln.
Förvaltare, granskare, godkännareVisar vilka workflow-roller användare har för modeller. Förutsätter modeller på en axel och användare på den andra.
Matrisinställningar
Figure 12. 2   Matrisinställningar
Relationsinställningar
Figure 12. 3   Relationsinställningar

När du sparar matrisen visas resultatet nedanför inställningarna. Ovanför resultatvyn finns dessa knappar:

UppdateraUppdaterar resultatvyn enligt nuvarande inställningar.
Dölj tomma rader och kolumnerDöljer rader/kolumner som inte innehåller några relationer. I exemplet nedan försvinner kolumnen "Chef".
Kopiera till urklippKopierar resultatet som text till urklipp, så att det kan klistras in i exempelvis Excel.
Exportera till PDFExporterar matrisen som ett PDF-dokument.
Matrisresultat
Figure 12. 4   Matrisresultat

12.2 Gruppering i matriser

För vissa typer av listor kan du gruppera axlarna. Till exempel, om en axel är en lista av objekt så kan den grupperas »per modell«. Då kommer alla objekt att visas grupperade under de modeller där de används.

Gruppering av matriser
Figure 12. 5   Gruppering av matriser

12.3 Publicera matriser

För att publicera en matris till webben gör du på samma sätt som för listor. Öppna webbprofilen och gå in under »Layout«. I flikarna »Meny«, »Modeller« och »Symboler« finns nu alternativet »Matris« för att visa resultatet av en matris. När du lägger till en matris på något av dessa ställen får du välja vilken matris som skall visas.


Språk

När du skapar ett repository i 2c8 Modeling Tool finns det bara ett språk. Om du behöver översätta innehållet i modellerna till flera språk kan du skapa nya genom att välja »Verktyg/Språk/Redigera språk...« i menyn och här välja »Skapa nytt språk...«. I fönstret som visas får du ge språket ett namn och välja en flagga. Du kan också ställa in en avstavningslista som skall användas för att få automatisk avstavning av titlar i modellerna (se Avstavning i modeller).

Skapa nytt språk
Figure 13. 1   Skapa nytt språk

När du har flera språk i ett repository kan du när som helst växla mellan språken genom att klicka på flaggan i statusraden eller använda kortkommandot »Ctrl+L«.

Växla mellan språk
Figure 13. 2   Växla mellan språk

Vissa språk har tecken som inte kan visas med det typsnitt som används som standard av 2c8 Modeling Tool och dessa tecken kan då dyka upp som små fyrkanter eller liknande. Om detta sker kan du välja »Verktyg/Inställningar...« och här aktivera valet »Använd internationell font«. Nästa gång du startar programmet kommer gränsnittet använda ett typsnitt som klarar av att visa de flesta tecken som kan tänkas vara aktuella som t.ex. kinesiska, japanska etc.

13.1 Avstavning i modeller

För att tvinga en titel att brytas upp i två rader i en modell kan man manuellt lägga in ett mjukt bindestreck i titeln och sedan ändra etikettens storlek. För att lägga in ett mjukt bindestreck trycker du »ctrl+bindestreck«. Alternativt kan du istället välja att aktivera avstavning för ett språk så att texten avstavas automatiskt baserat på etikettens storlek. Avstavningen behöver avstavningslistor för att fungera och av licensskäl är dessa inte inkluderade i programmet vid installation. För att installera avstavningslistorna väljer du »Verktyg/Språk/Importera avstavningsbibliotek«. Följ länken för att ladda ner listorna någonstans på din hårddisk och välj sedan »Importera bibliotek...« för att installera dem.

Installera avstavningslistor
Figure 13. 3   Installera avstavningslistor

När du har avstavningslistorna kan du aktivera avstavning när du editerar ett språk under »Verktyg/Språk/Redigera språk...« i menyn.

Aktivera avstavning för ett språk
Figure 13. 4   Aktivera avstavning för ett språk

När avstavning är aktiverat för ett språk så kommer långa titlar automatiskt att avstavas i modellerna på det språket baserat på etikettens storlek. I en servermiljö måste alla användare installera avstavningslistorna för att det skall fungera. Användare som inte har listorna installerade kommer att få en varning när en modell öppnas på ett språk som har avstavning aktiverat.

Automatiskt avstavad titel i modell.
Figure 13. 5   Automatiskt avstavad titel i modell.

13.2 Översättningar

När du lägger till fler än ett språk i ett repository så är alltid ett språk markerat som standardspråk. Det här används för översättningar. All data i ett repository har en översättningsstatus. På standardspråket är statusen alltid »Översatt« men på andra språk kommer statusen att vara »Icke översatt« tills man manuellt ändrar texten. Dessutom kommer status att ändras från »Översatt« till »Icke översatt« på alla andra språk om man ändrar en text i standardspråket.

Om du vill se översättningsstatus i modellerna kan du aktivera detta under inställningarna för modellytan i editorns verktygsfält. Icke översatta symboler och relationer kommer nu att visas med en ikon som indikerar att texten inte är översatt på nuvarande språk.

Ikoner för icke översatta objekt
Figure 13. 6   Ikoner för icke översatta objekt

Det finns också ett tillägg som kan installeras för att göra översättningar externt, t.ex. genom en översättningsbyrå. Se Plugin för information om hur du installerar tillägg. När tillägget för översättning är installerat visas nya alternativ under »Arkiv/Export« och »Arkiv/Import« i menyn för att exportera och importera språkdata. Översättningsstatusen används här för att endast exportera språkdata som saknar översättningar.


Färgprofiler

Vi har tidigare visat hur du kan ändra färg på en symbol i en modell (Utseende). Om du istället vill ändra färgerna för ett helt repository kan du istället skapa en färgprofil där du ställer in vilka färger symboler och relationer skall ha per typ. För att hantera färgprofiler väljer du »Verktyg/Färgprofiler...« i menyn.

I den här dialogen väljer du vilken färgprofil som skall vara aktiv för nuvarande repository genom att välja färgprofilen i rullgardinsmenyn. Om du har skapat egna färgprofiler kommer dessa att finnas med i listan.

Välja färgprofil för ett repository
Figure 14. 1   Välja färgprofil för ett repository

Du kan också skapa, redigera och ta bort färgprofiler med hjälp av knapparna till höger i dialogen. Du kan också exportera färgprofiler för att sedan kunna importera dem på en annan dator. De färgprofiler du skapar är »globala« och kan användas i alla repositorys. Undantaget är om du jobbar mot en server då profiler som skapats för lokala repositorys inte kan användas i serverrepositorys och tvärtom.

När du redigerar en färgprofil visas ett fönster där du till vänster väljer vilken objekttyp eller relationstyp du vill ändra färg på. Du kan här ändra eller skifta färgen på samma sätt som för en enskild symbol (se Utseende) och sätta vilken textfärg som skall vara standard. Längst ner visas en förhandsvisning av resultatet.

Redigera färgprofil
Figure 14. 2   Redigera färgprofil

Utskrift av modeller

För att skriva ut modeller väljer du »Arkiv/Skriv ut...« i menyn eller använder kortkommandot »Ctrl+P«. I utskriftsfönstret väljer du vilka modeller som ska skrivas ut. Under »Sidlayout« kan du ställa in pappersstorlek, orientering och marginaler.

Utskriftsfunktionen skriver inte ut modellerna direkt till en skrivare utan skapar istället en PDF som du får välja att spara någonstans. Denna PDF kan du sedan välja att skriva ut på valfri skrivare.


Publicering

För att publicera innehåll i ett repository väljer du »Verktyg/Publicera...« i menyn. Du kan välja att publicera till webbsidor, rapporter eller Excel-kalkylblad. För publicering till webbsidor och rapporter kan du här skapa flera olika profiler och redigera profilerna. Profilen för publicering till Excel är statisk och kan inte ändras eller tas bort.

Publiceringsprofiler
Figure 16. 1   Publiceringsprofiler

16.1 Publicering till webb

I webbprofilen gör du inställningar gällande utseende, funktioner och information i det publicerade materialet. Du finner webbprofilen under ”Verktyg” - ”Publicera”.

16.1.1 Skapa en ny webbprofil

I 2c8 Modeling Tool finns en standard-webbprofil vid namn ”Webbprofil”, men du kan skapa flera olika webbprofiler med olika inställningar för specifika publiceringar. Skapa en ny webbprofil genom att klicka på plus.

Skapa en ny webbprofil
Figure 16. 2   Skapa en ny webbprofil

16.1.2 Redigera webbprofil

Markera webbprofilen du vill redigera och klicka på redigeringspennan. När webbprofilen är öppnad kommer du se en vy över de olika delarna av publiceringen som du sedan kan redigera.

16.1.2.1 Grundläggande inställningar

De grundläggande inställningarna är övergripande gällande din publicering och dessa hittar du till höger i webbprofilen.

Profilnamn

Döp webbprofilen till önskat.

Beskrivning

En beskrivningstext för webbprofilen.

Startmodell

Välj en startmodell för din publicering. Denna modell kommer bli publiceringens startsida och den modell du navigerar vidare i publiceringen från.

Modeller att publicera

Här väljer du vilka modeller i ditt repository som du vill publicera. Det finns tre sätt att välja modeller att publicera:

Under ”Versioner” kan du också välja att bocka i ”Godkända versioner av modeller”, vilket innebär att enbart de godkända modellerna av ditt urval kommer att publiceras. Om du även bockar i ”Inkludera modeller utan godkänd version” kommer även de modeller som inte har varit godkända tidigare att inkluderas i det publicerade materialet.

Design
Avancerade inställningar

Under ”Avancerade inställningar” kan du göra följande inställningar:

16.1.2.2 Redigera

Webbprofilen är uppbyggd av publiceringens olika delar som var och en går att redigera. I redigeringsläget redigerar du alltså inställningarna i webbprofilen. Webbprofilen består av följande redigerbara delar:

16.1.2.3 Förhandsgranska

I läget för förhandsgranskning kan du se hur dina inställningar påverkar slutresultatet. Du kan klicka runt i olika modeller, testa funktioner och se hur inställningarna du gjort kommer se ut och fungera i det publicerade materialet.

Redigeringsläge
Figure 16. 3   Redigeringsläge

Förhandsgranskning dator/mobil

Du kan också växla mellan förhandsgranskning för dator och mobil för att se hur publiceringen kommer se ut på dator respektive mobil.

Förhandsgranskning dator/mobil
Figure 16. 4   Förhandsgranskning dator/mobil

16.1.2.4 Modellyta

Klicka på redigeringspennan som dyker upp när du hovrar över modellytan i webbprofilen. Här gör du inställningar kring den yta där du ser och klickar runt i dina modeller i publiceringen.

Redigera modellyta

”Valt objekt”: Bestämmer färgen på objekt vid klick i publiceringen.

”Inställningar för objekt”: Standard i webbprofilen är att inställningar du gör appliceras på alla objekt. Du kan göra anpassade layouter och därmed göra särskilda inställningar för specifika objekt baserat på filtrering. Detta gör du genom att klicka på redigeringspennan. Läs mer om anpassade layouter i Anpassad layout.

Inställningar för objekt
Figure 16. 5   Inställningar för objekt

16.1.2.5 Paneler

I panelerna visas information när du klickar på ett objekt eller en modell i publiceringen. Du kan redigera vilken typ av information du vill visa i paneler när du klickar på objekt eller modeller. Du kan också välja var du vill visa information om objekt eller modeller genom att lägga till eller ta bort paneler i webbprofilen. Panelerna kan antingen vara placerade åt vänster, höger eller i botten. Som standard i webbprofilen finns en vänsterpanel.

Lägg till panel

Hovra med muspekaren till höger eller i botten av publiceringen och klicka på pluset som dyker upp för att lägga till ytterligare en panel.

Lägg till panel
Figure 16. 6   Lägg till panel
Redigera panel

Följande inställningar gäller alla paneler i webbprofilen. Hovra med muspekaren över panelen du vill redigera och klicka på redigeringspennan för att redigera vilken typ av information som ska visa i panelen när du klickar på objekt och modeller i publiceringen.

Redigera panel
Figure 16. 7   Redigera panel
"Modell"

Under rubriken ”Modell” bestämmer du vilken typ av information du vill visa om modeller.

Redigera namn på flik - Redigera namn på en flik i panelen genom att dubbelklicka på fliken.

Redigera namn på flik
Figure 16. 8   Redigera namn på flik

Lägg till flik i panel - Du kan lägga till flera olika flikar i panelen. I dessa flikar kan du välja vilket typ av information du vill visa när du klickar på en modell. Klicka på plus för att lägga till ytterligare en flik.

Lägg till flik i panel
Figure 16. 9   Lägg till flik i panel

Lägg till information - Lägg till information du vill visa om modeller i panelen genom att klicka på plus enligt bilden nedan:

Lägg till information
Figure 16. 10   Lägg till information

Redigera information för modeller - Du kan redigera informationen ytterligare genom att föra muspekaren över information i panelen och sedan klicka på redigeringspennan.

Redigera information för modeller
Figure 16. 11   Redigera information för modeller
"Objekt"

Under rubriken ”Objekt” bestämmer du vilken typ av information du vill visa när slutanvändaren klickar på objekt i det publicerade materialet.

Redigera namn på flik - Redigera namn på en flik i panelen genom att dubbelklicka på fliken.

Redigera namn på flik
Figure 16. 12   Redigera namn på flik

Lägg till flik i panel - Du kan lägga till flera olika flikar i panelen. I dessa flikar kan du välja vilken typ av information du vill visa när du klickar på ett objekt. Klicka på det stora pluset för att lägga till en ny flik.

Lägg till flik i panel
Figure 16. 13   Lägg till flik i panel

Lägg till information - Lägg till information du vill visa om objekten i panelen genom att klicka på plus enligt bilden nedan:

Lägg till information
Figure 16. 14   Lägg till information

Redigera information för objekt - Du kan redigera informationen ytterligare genom att föra muspekaren över information i panelen och sedan klicka på redigeringspennan.

Redigera information för objekt
Figure 16. 15   Redigera information för objekt
Övriga inställningar i paneler

Inställningar för objekt/modeller - Standard i webbprofilen är att inställningarna du gör appliceras på alla objekt eller modeller. Du kan göra anpassade layouter och göra särskilda inställningar för specifika objekt eller modeller baserat på filtrering. Detta gör du genom att klicka på redigeringspennan. Läs mer om anpassade layouter i avsnitt Anpassad layout.

Övriga inställningar
Figure 16. 16   Övriga inställningar

”Visa länkinnehåll i denna panel” - Dokument som är länkar och som har kryssrutan ”Visa länk i panel” ikryssad kommer visa länkinnehållet inuti panelen om denna funktion är påslagen.

Visa länkinnehåll
Figure 16. 17   Visa länkinnehåll

Responsiva inställningar - Gemensamt för alla typer av information du vill visa i paneler är de responsiva inställningarna. Här kan du välja om du vill visa informationen i panelen när slutanvändaren tittar på publiceringen via mobil eller dator. Exempelvis kan du välja att inte visa dokumentlänkar för mobilanvändare, eller att inte visa modellträdet för datoranvändare.

Responsiva inställningar
Figure 16. 18   Responsiva inställningar

16.1.2.6 Logotyp

Hovra med muspekaren över standardlogotypen och klicka på ”Redigera” för att byta logotyp. Optimal storlek för logotyp i publiceringen är 400x120 pixlar.

Redigera logotyp
Figure 16. 19   Redigera logotyp

16.1.2.7 Menyrad

I menyraden kan du välja att visa olika typer av information, exempelvis dokument, listor, matriser eller länka till särskilda objekt eller modeller. I menyraden brukar man placera mer övergripande information som ska vara lättillgängligt för slutanvändaren.

Lägg till menyval - För att lägga till ytterligare ett menyval klickar du på ”Lägg till menyval”. Menyvalet kan antingen bestå av en undermeny som kan innehålla flera olika alternativ, eller så kan det exempelvis vara en lista eller matris direkt i menyraden.

Lägg till menyval
Figure 16. 20   Lägg till menyval

Redigera innehåll i menyval - Hovra med muspekaren över menyvalet och klicka på redigeringspennan för att redigera inställningarna för menyvalet.

Redigera lista
Figure 16. 21   Redigera lista

Inställningar för modeller - Standard i webbprofilen är att inställningarna du gör appliceras för alla modeller. Du kan göra anpassade layouter och göra särskilda inställningar för specifika modeller baserat på filtrering. Detta gör du genom att klicka på redigeringspennan. Läs mer om anpassade layouter i avsnitt Anpassad layout.

Inställningar för modeller
Figure 16. 22   Inställningar för modeller

16.1.2.8 Funktioner

Du kan redigera, lägga till eller ta bort funktioner i publiceringen.

Redigera funktioner - Klicka på redigeringspennan för att redigera funktionerna i publiceringen.

Redigera funktioner
Figure 16. 23   Redigera funktioner

Lägg till funktion - Klicka på ”Lägg till funktion” för att lägga till ytterligare funktioner.

Lägg till funktion
Figure 16. 24   Lägg till funktion
Lager

För att redigera lagerfunktionen klickar du på redigeringspennan vid funktionsdelen av webbprofilen.

Redigera funktioner
Figure 16. 25   Redigera funktioner

Redigera lager - Du kan redigera lager genom att klicka på den lilla redigeringspennan på funktionen ”Lager”.

Redigera lager
Figure 16. 26   Redigera lager

Här väljer du då vilka lager du vill inkludera i publiceringen, vilka du vill visa som standard och vilka du vill tillåta gömmas.

Redigera lager dialog
Figure 16. 27   Redigera lager dialog
Språk

För att redigera språk för publiceringen klickar du på redigeringspennan i funktionsdelen av webbprofilen.

Redigera funktioner
Figure 16. 28   Redigera funktioner

Redigera språk - Om du har arbetat med olika språk i dina modeller (översättning) kan du här välja vilka språk du vill inkludera i det publicerade materialet. Här kan du också välja vilket språk som ska vara standardspråk. Slutanvändaren kan byta språk vid funktionsfältet i det publicerade materialet.

Översättning - Du översätter olika benämningar eller titlar i webbprofilen manuellt genom att välja aktivt språk i vänstra hörnet av webbprofilen. Rullgardinsmenyn är bara synlig om du har fler än ett språk i ditt repository. Se nedan bild:

Översättningsalternativ
Figure 16. 29   Översättningsalternativ

Det språk du för tillfället valt i ovan lista är det språk du redigerar för tillfället. Skulle du exempelvis vilja översätta titlarna i menyraden till engelska, så väljer du språket engelska i rullgardinsmenyn och översätter informationen i webbprofilen genom att redigera den.

Översättningar som du inte kan göra direkt där du redigerar informationen du lagt till hittar du under "Avancerade inställningar". Det inkluderar t.ex. vad skärmläsare läser upp för stödtexter och felmeddelanden. Se mer om avancerade inställningar under kapitel Grundläggande inställningar.

16.1.3 Anpassad layout

I webbprofilen kommer du stöta på funktionen ”Anpassad layout” på flertal ställen. Med hjälp av denna funktion kan du filtrera fram önskat resultat och sedan göra inställningar som enbart appliceras på ditt önskade resultat. Detta innebär att du kan göra särskilda inställningar i webbprofilen för vissa modeller eller objekt som du filtrerar fram genom filtreringsfunktionen. Du gör alltså ett urval.

16.1.3.1 Filtrering

Du kan skapa flera olika filtreringar som du sedan kan applicera speciella inställningar för.

För att skapa ett nytt filter klickar du på ”Lägg till filter”.

Lägg till filter
Figure 16. 30   Lägg till filter

Namnge filtret och börja filtrera fram önskat resultat genom att välja någon typ av metadata, antingen baserat på modelltyp/objekttyp, fält eller titel. Du kan också välja att fortsatt filtrera fram ett mer specifikt resultat genom att klicka ”Nytt filter” och välja andra typer av metadata. I detta exempel väljer vi att enbart filtrera fram processmodeller.

Filter typ
Figure 16. 31   Filter typ

Detta ger oss då ett filter innehållande alla processmodeller i vårt publicerade material.

Befintligt filter
Figure 16. 32   Befintligt filter

Därefter väljer vi vårt skapade filter i listan över anpassade layouter. Alla inställningar vi sedan gör kring informationen vi vill visa i den delen av webbprofilen kommer enbart påverka de objekt eller modeller som ingår i filtret vi valt. I detta exempel kommer det bara påverka processmodeller som vi valt att publicera.

Tillämpad filter
Figure 16. 33   Tillämpad filter

16.1.3.2 Prioritetsordning i anpassade layouter

Filter för anpassade layouter har en prioriteringsordning. Detta beror på att modeller och objekt kan ingå i flera olika filter samtidigt. Om vi skulle lägga till ett till filter för alla modeller som har statusen satt till ”Under arbete” kan det finnas processmodeller som både kommer ingå i filtret för processmodeller och vårt nya filter baserat på status. För att kunna kontrollera vilken information som ska visas när vi tittar på en modell som ingår i flera filter så används en prioritetsordning. Du kan flytta dina filter upp och ned för att ändra den. Filtret som ligger högst upp är det som har högst prioritet och kommer att appliceras på alla modeller eller objekt som ingår i flera olika filter. Längst ner har vi uppsamlingsfiltret som gäller för ”alla andra” modeller eller objekt som inte ingår i något annat filter. Det går inte att flytta på eller att ta bort.

16.2 Publicering till webb - gammal

För att publicera modeller som webbsidor väljer du en av webbprofilerna och trycker »Nästa«. Välj sedan var du vill att webbsidorna skall sparas genom att välja en publiceringsdestination (se Publiceringsdestinationer). När du trycker »Publicera« så kommer innehållet att publiceras enligt profilens inställningar och lagras på den valda destinationen.

Alla inställningar för hur publiceringen skall se ut gör du i webbprofilen. Det innefattar vilket innehåll som skall publiceras, hur webbsidorna skall vara strukturerade, färgschema med mera. Längst ner i profileditorn finns en knapp för att förhandsgranska inställningarna genom att skapa en enkel publicering av enbart startmodellen.

Under »Profil« kan du ställa in namn och beskrivning på profilen samt vilken modell som skall vara den första som visas när du öppnar en publicering.

Profilinställningar
Figure 16. 34   Profilinställningar

16.2.1 Filter

Under »Filter« väljer du vilka modeller som skall publiceras och vilka lager och språk som skall inkluderas. Standardvalet är att publicera allt, men du kan välja att istället peka ut enskilda modeller. När du väljer modeller kan du också klicka i »Inkludera nedbrytningar till andra modeller« för att publicera den uppsättning modeller som kan nås genom att följa nedbrytningar från de valda modellerna.

Välja modeller för publicering
Figure 16. 35   Välja modeller för publicering

Om du använder workflow (se Förvaltning av modeller) kan du också välja att endast publicera godkända modeller. Genom att använda den här funktionen kan du fortsätta att arbeta med modeller men bara publicera den senast godkända versionen av modellerna istället för arbetsmaterialet. Om en modell är under förvaltning och i första versionen så kommer den inte att komma med alls vid publicering eftersom det inte finns någon tidigare godkänd version. Om du ändå vill ha med dessa modeller kan du kryssa i valet »Inkludera modeller som inte har godkänd version«.

Publicering av godkända versioner
Figure 16. 36   Publicering av godkända versioner

Om du har använt lager i modellerna kan du under fliken »Lager« göra inställningar för hur dessa skall visas i publiceringen. För varje lager finns tre val:

Inkludera lagerKryssa ur för att inte visa lagret alls i publiceringen. Det här kan du använda t.ex. för att kunna modellera problem och risker i modeller men utesluta dessa vid publicering.
Visa som standardMed valet ikryssat kommer lagret att vara synligt när en modell öppnas, annars är lagret dolt med möjligheten att slå på det.
Tillåt att gömmaDet här valet styr om det finns möjlighet att gömma lagret i publiceringen. Valet är bara meningsfullt när lagret är synligt som standard och används för lager som det aldrig finns någon mening med att slå av, såsom huvudflödet i en processmodell.
Inställningar för publicering av lager
Figure 16. 37   Inställningar för publicering av lager

Om du har flera språk i ett repository kan du under fliken »Språk« välja vilka språk som skall komma med vid publicering. Om du väljer fler än ett språk kommer det att visas flaggor längst upp i det publicerade materialet för att växla språk.

Välj språk för publicering
Figure 16. 38   Välj språk för publicering

16.2.2 Layout

Under fliken »Layout« hittar du inställningar för vilken information som skall visas i publiceringen och hur den skall visas. Den publicerade webbsidan är uppbyggd av följande delar:

ToppanelLängst upp på sidan visas en panel som innehåller logga, meny och sökfält.
CenterpanelVisar modellen och en eventuell brödsmuleväg för navigering till tidigare öppnade modeller.
InformationspanelerInformationspaneler visar olika information beroende på vad som för tillfället är markerat i modellen. Om ett objekt är markerat visas information om det objektet, annars visas information om modellen. Informationspaneler kan visas till vänster om, till höger om och under modellen.
PopupPopupen fungerar likadant som övriga informationspaneler men istället för att ha en fast position visas den ovanpå modellen när ett objekt markeras.

16.2.2.1 Sida

Under fliken »Sida« ställer du in sidans layout, dvs. vilka paneler du vill använda och deras storlek. Användargränssnittet är uppbyggt för att ge en ungefärlig bild av hur den färdiga webbsidan kommer att vara disponerad. Längst upp väljer du vilka informationspaneler du vill använda, samt om du vill ha popup och brödsmuleväg. Du kan också ställa in sidans marginal, vilket resulterar i en »ram« runt sidans innehåll.

Välj synliga paneler
Figure 16. 39   Välj synliga paneler

Toppanelen visas alltid, och du kan här ställa in hur stor den skall vara, om du vill visa sökfältet samt byta logga till en passande bild. Om du är osäker på hur stora panelerna skall vara kan du när som helst använda förhandsgranskningen för att se hur resultatet kommer att se ut i en webbläsare.

Inställningar för toppanelen
Figure 16. 40   Inställningar för toppanelen

För informationspanelerna kan du precis som för toppanelen ställa in hur stora de skall vara. Då det i publiceringen går att dölja panelerna kan du också ställa in om de skall vara utfällda när publiceringen öppnas genom inställningen »Visa som standard«. Du kan också välja om panelen skall användas som en dokumentvy. Det här används för dokument som har markerats som att de kan öppnas i en panel (se Editor för dokument). När man öppnar ett sådant dokument kommer det att visas direkt i panelen istället för att öppnas i ett nytt fönster. I regel vill man bara markera en panel som dokumentvy, annars kommer samma dokument att visas i flera paneler samtidigt.

Inställningar för informationspaneler
Figure 16. 41   Inställningar för informationspaneler

16.2.2.2 Funktioner

Under »Funktioner« ställer du in vilka funktioner som skall finnas tillgängliga i publiceringen.

Visa zoomkontrollVisar en kontroll som låter användaren zooma in och ut i modellen.
Visa lagerkontrollVisar en kontroll som låter användaren slå av och på vilka lager som visas i en modell. Du kan välja att visa lager direkt som knappar i menyn eller som en egen meny.
Visa prefix för modeller/objekt/dokumentOm dessa har valts så kommer prefix att visas före titlarna i publiceringen.
Använd extern sökmotorAnvänds för att publiceringen ska använda en ytterligare sökmotor som kan installeras på en server som kör 2c8 Modeling Tool.

16.2.2.3 Meny

Längst ner i toppanelen visas en meny för snabb åtkomst till modeller, objekt och dokument. Här kan du bygga upp menyn genom att lägga till menyer, undermenyer och menyalternativ. De menyalternativ som finns att välja på är:

ListaResultatet av att köra en lista. Du får välja vilken lista som skall visas samt om resultatet skall visas direkt i menyn eller om det skall öppnas i ett popupfönster.
MatrisResultatet av en matris, filtrerat på innehållet i publiceringen. Menyalternativet är en länk som öppnar matrisresultatet i ett popupfönster.
ModellEn länk till en specifik modell. Du får välja vilken modell samt om den skall ha ett annat namn i menyn än modellens faktiska namn.
SymbolEn länk till ett specifikt objekt. Du får välja vilket objekt samt om den skall ha ett annat namn i menyn än objektets faktiska namn.
DokumentEn länk till ett specifikt dokument. Du får välja vilket dokument samt om det skall ha ett annat namn i menyn än dokumentets faktiska namn.
Senaste ändringarVisar en lista med de senast ändrade modellerna och objekten. Du får välja om resultatet skall visas direkt i menyn och hur många resultat som skall visas.
Nya versionerVisar de senaste modellerna och objekten som har fått nya versioner. Du får välja om resultatet skall visas direkt i menyn och hur långt tillbaka resultatet skall sträcka sig. Du kan här välja ett antal dagar tillbaka eller modeller och objekt som är reviderade sedan ett specifikt datum. Notera att listan skapas vid publicering och därför inte kommer att uppdateras automatiskt, om du vill ha uppdaterade resultat måste du göra en ny publicering.

Till höger i menyraden visas ett antal funktionsknappar. Under menyalternativen kan du ställa in vilka funktionsknappar som skall vara tillgängliga i publiceringen. För varje funktion kan du också välja vilken ikon den skall ha i publiceringen.

Gå till startsidaÖppnar publiceringens startsida
Visa/dölj panelerVäxlar mellan att visa informationspaneler och att bara visa modellytan.
Skicka länk till modell med e-postSkapar ett nytt epost-meddelande med en länk till den aktuella modellen. Notera att länken bara kommer att fungera om publiceringen ligger på en plats där mottagaren också kan komma åt den.
Skriv ut modellSkriver ut aktuell modell
Skapa rapportSkapar en rapport för varje modell med den valda rapportprofilen. Rapporten skapas i valt format och när man klickar på knappen så öppnas en rapport för den aktiva modellen i standardprogrammet för den valda formatet.
Skapa exportfilerSkapar en exportfil för varje modell så att den aktiva modellen kan laddas ned för att importeras någon annanstans.

16.2.2.4 Modeller

Här ställer du in vilken information som skall visas i de olika panelerna för en modell, dvs. när ingen symbol har markerats. Du ser de paneler som har markerats som aktiva under Sida. I varje panel kan du skapa en eller flera flikar. Högerklicka eller dubbelklicka på en flik för att ändra flikens titel. För att sedan placera ut information tar du något av de tillgängliga fälten överst och drar till någon av flikarna. När du lagt ut ett fält får det knappar för att ta bort det och för att editera fältets inställningar. Alla fält har inställningen »Visa fältets rubrik« för att välja om man vill visa en rubrik eller bara visa fältets innehåll direkt. Olika fält kan ha olika inställningar, t.ex. får du för fältet »Lista« välja vilken lista som skall visas.

Layout för modeller
Figure 16. 42   Layout för modeller

Om du vill kan du överrida layouten för en viss modelltyp genom att välja en modelltyp i rullistan och välja »Överrid«.

16.2.2.5 Symboler

Här ställer du in vilken information som skall visas när en symbol har markerats. Inställningarna fungerar precis likadant som för modeller (se Modeller) och du kan även här skapa överridna inställningar för en viss objekttyp.

Det är oftast inte nödvändigt att överrida inställningarna för en objekttyp. En vanlig missuppfattning är att man måste skapa en specifik layout t.e.x om man använder en egendefinierad relation som är definierad för en viss objekttyp. Det behöver du alltså inte göra, ett fält kommer bara att visas för objekttyper som det är relevant för.

16.2.3 Utseende

Under fliken utseende finns inställningar som styr publiceringens färgschema och utseende. Under fliken allmänt finns följande inställningar:

SidaHär kan du ställa in färger för sidans bakgrund och ram. Bakgrundsfärgen kommer bara att vara synlig om du i layoutinställningarna har valt att sidan skall ha en marginal. Du kan också ändra bakgrundsfärgen på modeller och toppanelen. Modellens bakgrundsfärg fyller upp hela centerytan och visas därför bakom modell och informationspaneler.
Sidans färginställningar
Figure 16. 43   Sidans färginställningar
MarkeringNär du väljer en symbol i publiceringen får den en markering för att visa att den är vald. Här kan du ställa in hur den markeringen skall se ut. Som standard är den bara en svart linje runt objektet. Om du vill kan du ändra färg och tjocklek på linjen. Du kan också välja att fylla markeringen med en gradient genom att välja två färger och dra i reglaget för gradientens vinkel. Om du inte vill ha en gradient väljer du samma färg i båda rutorna.
Markering
Figure 16. 44   Markering
IkonerHär kan du välja om ikoner skall visas för objekt som har nedbrytningar eller information såsom dokument och beskrivningar kopplade till sig. Du kan också byta till andra ikoner än de som är valda som standard.
Ikoner i modellen
Figure 16. 45   Ikoner i modellen

Publiceringen använder sig av ett bibliotek med komponenter för att visa informationspaneler, meny, popup och liknande. Under fliken »Tema« kan du påverka temat för dessa komponenter för att ändra publiceringens färgschema och typsnitt. Det finns också ett antal fördefinierade teman du kan använda dig av genom att välja »Ladda tema«. Temainställningarna är uppdelade på sex avsnitt som du väljer i rullisten. Vi kommer inte att behandla varje inställning i detalj här, det enklaste sättet att använda inställningarna är att testa sig fram och använda förhandsgranskningen för att se resultatet.

TextTypsnitt och textfärg. Du kan ställa in olika typsnitt och textfärg för brödtext, länkar, meny samt rubriknivåer i beskrivningar.
Paneler och undermenyerAnvänds för paneler i publiceringen, t.ex. informationspaneler, popup och undermenyer.
Rubrikfält för flikar och popupfönsterAnvänds för rubriken på popupfönster samt som bakgrund för flikar i bottenpanelen om den används.
Klickbara ytorAnvänds bland annat för rubriker på flikarna i vänster och högerpanel samt för menyrad och menyalternativ. Uppdelat på tre lägen: standard aktiv och hover. För flikarna i vänsterpanelen används standard för en flik som inte visas just nu, aktiv för nuvarande flik och hover när man håller muspekaren över en inaktiv flik.

16.2.4 Benämningar

Eftersom publiceringen kan växla mellan de språk man har definierat i ett repository behöver du också kunna översätta alla termer och rubriker som används i publiceringen. Det gör du under »Benämningar«. Här visas tre flikar för olika typer av benämningar:

RubrikerFördefinierade rubriker och texter som används av funktionerna i publiceringen.
RelationerNamn på relationer mellan objekt.
SkapadeTexter som har skapats av användaren. Om du t.ex. lägger till en ny flik i någon av panelerna så får du ge den ett namn. Då skapas en ny benämning som sedan kan översättas för att få rätt titel när man växlar språk.

Varje kolumn visar ett språk i repositoryt. Dubbelklicka på en benämning för att översätta den. Du kan också högerklicka på en benämning för att kopiera värdet från ett annat språk eller kopiera alla värden för språket från ett annat språk.

16.3 Publicering till rapport

För att publicera modeller som en rapport väljer du en av rapportprofilerna och trycker »Nästa«. Välj sedan var du vill att rapporten skall sparas genom att välja en publiceringsdestination (se Publiceringsdestinationer). Välj sedan om du vill att rapporten ska sparas som Word eller PDF. När du trycker »Publicera« så kommer innehållet att publiceras enligt profilens inställningar och lagras på den valda destinationen.

Alla inställningar för hur rapporten skall se ut gör du i rapportprofilen. Det innefattar vilket innehåll som skall publiceras, hur rapporten skall vara strukturerad, utseende med mera.

Under »Profil« kan du ställa in namn och beskrivning på profilen samt vilken modell som skall vara den första som visas när du öppnar rapporten.

16.3.1 Filter

Under »Filter« väljer du vilka modeller som skall publiceras och vilka lager och språk som skall inkluderas. Om det finns listor av modeller sparade i repositoryt så kan du välja dessa under »Sparat filter«, annars kan du skapa ditt eget filter för vilka modeller som ska följa med. Inställningarna för filtret fungerar på samma sätt som i utforskarens sökvy (se Sökvyn och Filter för modeller i sökvy). Listan under filterkomponenten visar vilka modeller som kommer att publiceras till rapporten.

Välja modeller för publicering
Figure 16. 46   Välja modeller för publicering

Om du använder workflow (se Förvaltning av modeller) kan du också välja »Senast godkända versioner«. Genom att använda den här funktionen kan du fortsätta att arbeta med modeller men bara publicera den godkända versionen av modellerna istället för arbetsmaterialet. Om en modell är under förvaltning och i version »0« så kommer den inte att komma med alls vid publicering eftersom det inte finns någon tidigare godkänd version. Om du ändå vill ha med dessa modeller kan du kryssa i valet »Inkludera modeller utan godkänd version«.

Modellerna i rapporten ordnas automatiskt i läsordning. För att ändra den här ordningen gå till fliken »Modellordning« och klicka på radioknappen »Anpassad ordning«. Du kan nu ändra modellordningen.

Om du har använt lager i modellerna kan du under fliken »Lager« göra inställningar för hur dessa skall visas i publiceringen.

Om du har flera språk i ett repository kan du under fliken »Språk« välja vilket språk som skall komma med vid publiceringen.

16.3.2 Layout

Under fliken »Layout« hittar du inställningar för vilken information som ska tas med i rapporten och hur rapporten ska formateras.

16.3.2.1 Sida

Under fliken »Sida« ställer du in sidans storlek och marginaler. Du får också ange sidhuvud och sidfot.

Pappersstorlek och marginaler
Figure 16. 47   Pappersstorlek och marginaler

16.3.2.2 Funktioner

Under fliken »Funktioner« ställer du in inställningar för modeller, objekt och dokumentlänkar.

Visa prefix på modellerI egenskapsdialogen för modellen kan man under "Identitet" fylla i ett prefix för modellen. Om "Visa prefix på modeller" är ikryssad så kommer alla ställen där titeln för modellen visas innehålla prefixet.
Visa prefix på objektI egenskapsdialogen för objektet kan man under "Identitet" fylla i ett prefix för objektet. Om "Visa prefix på objekt" är ikryssat så kommer alla ställen där titeln för objektet visas innehålla prefixet.
Visa prefix på dokumentlänkar I dialogen för dokumentlänkar kan man fylla i ett prefix för dokumentet. Om "Visa prefix på objekt" är ikryssat så kommer alla ställen där titeln för dokumentet visas innehålla prefixet. Notera att standardkonfigurationen för repositorys inte visar prefix för dokumentlänkar.
Lägg till modeller som bilaga Lägger till samtliga modeller som bilagor i slutet på rapporten. Modellerna kommer med som vanligt i rapporten men en större bild av modellen kommer dessutom som bilaga.
Funktioner
Figure 16. 48   Funktioner

16.3.2.3 Modeller

Under fliken »Modeller« ställer du in vilken information som ska visas för varje modell. Standardlayouten är de inställningar som kommer användas för alla modelltyper. Genom att välja en specifik modelltyp och klicka ur checkboxen »Standard« kan informationen som visas för en speciell typ ändras.

TitelVisar modellens titel.
ModellbildVisar en bild på modellen.
Dokumentlänkar Visar en lista över alla dokument som är kopplade till modellen, eller kopplade till objekt som ligger i modellen.
Börjar medVisar de verksamhetsobjekt som påbörjar en process.
Slutar medVisar de verksamhetsobjekt som avslutar en process.
Modellinnehåll Visar en detaljerad lista över de objekt som finns i modellen. För att ställa in vilken information som ska visas för varje objekt se fliken "Symboler".
Beskrivningar och fältVisa en av modellens beskrivningar eller fält.
VersionVisa modellens version.
TextstyckeVisa en statisk text.
Modellinformation
Figure 16. 49   Modellinformation

16.3.2.4 Symboler

Under fliken »Symboler« ställer du in vilken information som ska visas för symboler. Standardlayouten är de inställningar som kommer användas för alla symboltyper. Genom att välja en specifik symboltyp och klicka ur checkboxen »Standard« kan informationen som visas för en speciell typ ändras.

TitelVisar symbolens titel.
Bryter ned tillVisar en lista över de modeller som symbolen bryter ner till.
DokumentlänkarVisar en lista över de dokument som är kopplade till symbolen.
Beskrivningar och fältVisa en av symbolens beskrivningar eller fält.
Ingår iVisar en lista över de modeller som symbolen används i.
RelationerVisar en lista över de relationer som går till eller från symbolen.
VersionVisar symbolens version.
TextstyckeVisar en statisk text.
Symbolinformation
Figure 16. 50   Symbolinformation

16.3.2.5 Sidhuvud och sidfot

Under flikarna »Sidhuvud« och »Sidfot« ställer du in vilken information som ska visas längst upp och längst ned på varje sida.

TitelModellens titel.
VersionModellens version.
Senast ändradNär modellen senast ändrats.
Senast ändrad avVem som senast ändrade modellen.
Skapad avVem som skapade modellen.
SidnummerAktuellt sidnummer.
TextstyckeEn staisk text.
RapportdatumDatumet när rapporten skapades.
Beskrivningar och fältEn av modellens beskrivningar.
DokumenttitelDokumentets titel, från rapporttiteln
Footer information
Figure 16. 51   Footer information

16.3.3 Utseende

Under fliken »Utseende« finns inställningar för typsnitt, textstorlek och textfärg för rubriker och brödtext. Klicka på rektanglarna till höger för att ändra textfärg.

Utseende
Figure 16. 52   Utseende

16.4 Publicering till Excel

Publiceringen till Excel skapar ett kalkylblad med en flik för varje modell samt en flik som innehåller en sammanfattning av alla modeller och objekt som valts ut för publicering.

När du väljer »Nästa« får du välja en startmodell samt vilka modeller som skall vara med i dokumentet. Du kan också välja att följa nedbrytningar från de valda modellerna.

I nästa steg kan du välja att endast inkludera låsta versioner av modeller samt ställa in vilka typer av beskrivningstexter som skall visas i dokumentet.

I sista steget får du välja hur mycket information som ska visas i dokumentet:

Exportera endast sammanfattningPublicera endast sammanfattning, dvs. inga modellbilder. Det färdiga kalkylbladet kommer endast att ha en flik.
Inkludera modeller i sammanfattningSom standard kommer sammanfattningen bara att lista publicerade objekt, kryssa i det här valet för att även inkludera modeller.

16.5 Publiceringsdestinationer

När du har valt vilken publiceringsprofil som skall användas och trycker »Nästa« får du välja vart modellerna skall publiceras. Det skapas automatiskt en profil som publicerar modellerna till en katalog i din hemkatalog. Om du vill kan du skapa flera profiler för att publicera modeller till olika platser.

En publiceringsdestinationsprofil kan ha flera olika inställningar och alternativ men gemensamt för samtliga är att dom har en titel och beskrivning.

16.5.1 Lokal filkopiering

Publicera till lokal katalog
Figure 16. 53   Publicera till lokal katalog

Standardsättet är att kopiera publiceringen till en katalog på disk. I 2c8 Modeling Tool kallas det för »Lokal filkopiering«. Följande inställningar kan göras för lokal filkopiering, förutom titel och beskrivning:

SökvägSökväg till den katalog dit publiceringen ska kopieras.
Web URLSökväg till publiceringen för webläsaren. Som standard pekar den på index.html i katalogen som angetts i inställningen för "Sökväg".
Inkludera komprimerad mappParallellt med filerna skapas en komprimerad zip-fil som innehåller alla publicerade filer.
Endast komprimerad mappOm detta är valt så kommer endast den komprimerade filen att flyttas till destinationen.

16.5.2 FTP-uppladdning

Publicera över FTP
Figure 16. 54   Publicera över FTP

2c8 Modeling Tool är även utrustat för att ladda upp en publicering till en server med FTP och SFTP. En förutsättning för den här lösningen är en korrekt uppsatt FTP eller SFTP server dit du har inloggningsuppgifter. Hur man installerar och konfigurerar en sådan lösning är utanför den här manualens omfattning.

Följande inställningar kan göras för FTP-uppladdningsprofil, förutom titel och beskrivning:

VärdnamnAdress till servern, antingen som ett dns-namn eller IP.
PortPortnummer som används på servern. Standard för FTP är 21 och 22 för SFTP.
LogintypVi tillhandahåller tre olika logintyper. Den första, "Anonym", bör aldrig användas i en skarp miljö då den tillåter vem som helst anonym tillgång till det publicerade materialet. Stäng av den här typen av inloggning på din server snarast. Nästa inloggningsmetod, "Normal", är den vanligaste där man anger både användarnamn och lösenord. Sist har vi "Fråga efter lösenord" vilket fungerar som "Normal" fast lösenordet måste matas in varje gång man gör en publicering.
AnvändarnamnAnvändarnamn. Kan inte editeras för inloggningstypen "Anonym".
LösenordLösenord. Kan inte editeras för inloggningstyperna "Anonym" eller "Fråga efter lösenord".
SökvägSökväg till den katalog på servern dit publiceringen ska kopieras.
Web URLSökväg till publiceringen för webläsaren.
Testa anslutningKontrollerar om FTP-platsen är åtkomlig från den plats där publiceringen körs.
Inkludera komprimerad mappParallellt med filerna skapas en komprimerad zip-fil som innehåller alla publicerade filer.
Endast komprimerad mappOm detta är valt så kommer endast den komprimerade filen att flyttas till destinationen.

Notifieringar

För att hjälpa slutanvändare som konsumerar publicerade modeller att veta när en uppdaterad version av en modell har publicerats kan notifieringstjänsten skicka e-post till specifika användare, s.k. prenumeranter. En prenumerant är en typ av användare på servern som fungerar som en kontakt med e-postadress samt för- och efternamn (valfritt). Prenumeranter kan inte logga in eller använda 2c8 Modeling Tool/Lite som vanliga användare och behöver inte en licens. Till skillnad från vanliga användare är prenumeranter globalt synliga på servern och tilldelas inte specifika repositorier. Vanliga användare i ett repository kan dock fungera som en prenumerant. Prenumeranter (och användare) kan tilldelas en eller flera modeller vilket innebär att de är intresserade av att se uppdateringar för dessa modeller. I den här kontexten anses en modell vara uppdaterad när den har har blivit godkänd (se Missing ref: workflow_states) på nytt sedan förra gången det publicerades.

För att tilldela prenumeranter till modeller lite mindre besvärligt finns en »grupp«funktionalitet. En grupp är helt enkelt en samling av prenumeranter. Den gruppen kan sedan användas för att prenumerera på en modell istället för den enskilde prenumeranten och när en ny prenumerant läggs till i en grupp kommer den automatiskt prenumerera på alla modeller som gruppen gör.

17.1 Hantera prenumeranter

Prenumeranter kan hanteras (dvs. läggas till, tas bort och redigeras) på flera platser i applikationen. Den primära platsen är dock i Utforskare.

Prenumeranter-vyn i utforskaren
Figure 17. 1   Prenumeranter-vyn i utforskaren

De flesta funktioner i den här vyn förklaras antingen i Utforskare-kapitlet eller är självförklarande, men några kanske behöver ytterligare förklaring:

Skapa en ny grupp. Möjlighet att välja prenumeranter som ska ingå i den nya gruppen finns i dialogrutan som visas.

Se vilka modeller den/de valda prenumeranterna prenumererar på och alternativet att lägga till modeller att prenumerera på.

Importera prenumeranter från en CSV-fil. Adressböcker kan exporteras som CSV-fil från de flesta e-postklienter, till exempel Outlook. Exportfilen måste uppfylla följande krav:

17.2 Hantera prenumerationer

När prenumeranter och grupper har skapats bör de tilldelas modeller. Precis som hanteringen av själva prenumeranterna kan detta göras på olika platser i applikationen:

Hantera prenumeranter för en modell i utforskaren
Figure 17. 2   Hantera prenumeranter för en modell i utforskaren

De två sista alternativen som diskuteras har ett mycket liknande användargränssnitt. Dialogrutan är indelad i två avsnitt:

Prenumeranter Lista med prenumeranter som för närvarande prenumererar på den här modellen. Klicka på en prenumerant för att låta hen avsluta prenumerationen.
Lägg till prenumeranter för modellenLista över alla prenumeranter. En orange ram indikerar att just den prenumeranten prenumererar på den här modellen (och borde därför också vara synlig i listan ovanför). Klicka på en prenumerant för att låta hen påbörja/avsluta prenumeration.

I den här dialogen finns också möjligheten att skapa, editera och ta bort prenumeranter. För att underlätta att hitta en prenumerant så finns det två sök-/filterfält, en för varje sektion.

17.3 Publicera med notifieringar

Som nämndes tidigare så är notifieringstjänsten bara tillgänglig om man är ansluten till en 2c8 Server som är konfigurerad att skicka e-post och publiceringar med FTP-uppladdning. Den funktionaliteten måste dessutom vara påslagen i FTP-uppladdningsprofilen.

FTP-uppladdningsprofil med "Notifiera prenumeranter" påslaget
Figure 17. 3   FTP-uppladdningsprofil med "Notifiera prenumeranter" påslaget

Det är dessutom väldigt viktigt att »Web URL« är korrekt konfigurerad eftersom det är informationen från den som används för att dirigera om prenumeranter till den korrekta platsen för det publicerade materialet.

När en modell godkänns finns alternativet »Notifiera prenumeranter« vilket ger godkännaren möjlighet att bestämma att inte skicka notifieringar för den specifika versionen av den modellen. Detta kan vara användbart om förändringarna i en modell är av mindre karaktär och därför inte värda att skicka ett e-postmeddelande till alla prenumeranter för. Standardbeteendet när en modell är godkänd är att notifiera prenumeranter.

Godkänn modell med "Notifiera prenumeranter" påslaget
Figure 17. 4   Godkänn modell med "Notifiera prenumeranter" påslaget

17.4 Kvittenser

När en publicering med FTP-uppladdningsdestination är färdig börjar notifieringstjänsten på 2c8 Servern att skicka notifieringar. När notifieringarna har skickats kan man se deras status eller »kivttens« i 2c8 Modeling Tool. När en prenumerant klickar på en länk i ett notifieringsmail kommer dess »kvittens« att sättas som läst.

Kivttensstatusar för en modell kan inspekteras genom att öppnna modellens »Versionshistorik« och klicka på tabben »Kvittenser« i bottenpanelen. Notifieringar som är skickade för den versionen av modellen och deras status visas i en tabell. En "grön check"-ikon betyder att prenumeranten har öppnat länken i notifieringsmailet.

Receipts for notifications
Figure 17. 5   Receipts for notifications

Export

I menyn »Arkiv/Exportera« finns val för att exportera modeller från ett repository. De två valen »Exportera aktuell modell« och »Exportera till bild« används för att exportera den för tillfället öppnade modellen, antingen till en fil som kan importeras i ett annat repository eller som en bild. Det finns inga inställningar för dessa val, peka bara ut var du vill att filen skall sparas. Resterande del av kapitlet beskriver alternativet »Exportera innehåll«, där du själv kan styra över vilket innehåll i repositoryt du vill exportera. Det exporterade innehållet kan sedan importeras till ett annat repository.

I första steget väljer du om du vill exportera allt i ett repository eller om du själv vill välja ut vad som skall exporteras. Om du väljer att själv välja innehåll så tillkommer ett extra steg för att välja innehåll innan exporten startas.

Exportinställningar
Figure 18. 1   Exportinställningar

Som standard innehåller exportfilen information om vilka modeller och objekt som har tagits bort. När man importerar filen i ett annat repository får man valet att ta bort dessa även där. Du kan välja att inte inkludera denna information alls. Notera att det inte innefattar symboler som tagits bort ur en modell, det handlar enbart om objekt som tagits bort ur en arbetsyta.

Du kan också skapa en tidsstämpel för exporten och ge den ett namn. Tidigare skapade tidsstämplar kan sedan användas i det understa valet för att endast exportera ändringar som gjorts efter den senaste exporten. Detta val är endast synligt om det finns minst en tidsstämpel gjord sedan tidigare.

18.1 Välja innehåll

Till vänster visas alla typer av innehåll i ett repository. Välj en av typerna för att välja vad som skall inkluderas i exportfilen. I regel gäller också att även beroenden exporteras, vilket t.ex. innebär att objekt som ingår i en modell kommer att exporteras även om de inte uttryckligen valts under »Symboler«. Detsamma gäller för kopplade dokument etc. Beroende på typ av innehåll finns en uppsättning val för vilket innehåll som skall exporteras.

Val av innehåll vid export
Figure 18. 2   Val av innehåll vid export
IngaExporterar inget innehåll av den givna typen.
AllaExporterar allt innehåll av den givna typen.
Namngivet urvalVäljer vad som skall exporteras från ett namngivet urval. Ett namngivet urval är ett urval av data från ett repository som är namngivet, som t.ex. en lista.
UrvalVälj manuellt ut vad som skall exporteras.

Förutom valen finns även en uppsättning filter som kan användas för att filtrera resultatet.

Endast godkända versionerExportera endast godkända versioner.
Inkludera modeller utan godkänd versionKan användas i kombination med export av godkända versioner för att även inkludera modeller och objekt som befinner sig i version 0 men ännu inte är godkända, dvs. när det inte finns en godkänd version att välja från.
Endast med kategorier/statusExportera endast innehåll med vissa kategorier eller statusar.

Import

För att importera innehåll som tidigare exporterats från ett repository väljer du »Arkiv/Importera/Importera innehåll« från menyn och pekar ut exportfilen. Du får först se vilket innehåll som finns i exportfilen.

Innehåll i exportfilen
Figure 19. 1   Innehåll i exportfilen

I nästa steg får du först välja hur innehåll skall hanteras om det finns både i repositoryt och i exportfilen. Standardvalet är att skriva över med innehållet från exportfilen endast om det är nyare. Ibland kan du vara säker på att du vill ha exakt det som finns i exportfilen oavsetts vad som har ändrats i ett repository och då kan du istället välja att alltid skriva över med ändringarna i exportfilen.

Importinställningar
Figure 19. 2   Importinställningar

Under »Avancerade inställningar« kan du detaljstyra hur importen skall bete sig. Oftast behöver man inte ändra dessa val men i vissa fall kan det vara nödvändigt.

Skapa alltid nya kopior av modeller och symbolerDet här valet kan användas för att alltid behandla modeller och objekt som helt nya även om de redan finns i ett repository. De importerade modellerna och objekten får nya unika ID:n. Det innebär att om du importerar samma exportfil igen kommer inte programmet att känna igen att det är samma modeller och objekt.
Hantering av konflikterHär ställer du in hur konflikter skall hanteras vid import. En konflikt uppstår när ändringar har gjorts både i exportfilen och i ett repository och programmet inte automatiskt kan avgöra hur ändringarna skall sammanfogas. Standardvalet är att visa ett nytt fönster där användaren får lösa konflikten manuellt. Du kan också välja att alltid behålla nuvarande information i repositoryt eller att alltid skriva över med informationen från exportfilen.
VersionerIbland behöver importen spara ändringar i modeller och objekt där versionen är låst. Standardvalet när detta händer är att skapa nya versioner vid behov i repositoryt och skriva ändringarna till dessa. Du kan också välja att låta användaren manuellt välja om en ny version skapas för varje enskild modell och objekt, alternativt att aldrig skapa nya versioner utan strunta i ändringarna i exportfilen.
AnvändareExportfilen innehåller information om vilka användare som har skapat och ändrat innehållet. Standardinställningen är att importera dessa användare om de saknas så att informationen bibehålls. Alternativt kan du välja att låta din användare ta över ägarskapet för innehållet.
Skapa tidsstämpelDu kan skapa en tidsstämpel för när importen gjordes och ge den ett namn. Den kan t.ex. användas senare vid export för att endast exportera ändringar som gjorts efter importen gjordes.

19.1 Språkinställningar

Om det finns flera språk i ett repository eller i exportfilen så visas ett steg för att mappa språken mot varandra. För varje språk i exportfilen har du valen att mappa det mot ett språk i repositoryt, att skapa det som ett nytt språk i repositoryt eller att inte importera det alls. Programmet föreslår en mappning automatiskt utifrån språkens flaggor och namn.

Mappning av språk vid import
Figure 19. 3   Mappning av språk vid import

19.2 Lagerinställningar

På samma sätt som för språk kan det vara nödvändigt att mappa lager i exportfilen mot lager i ett repository. För varje lager i exportfilen kan du välja vad som skall hända med symboler som ligger i det lagret i exportfilen. Valen är att skapa lagret som ett nytt lager och placera symbolerna i det, att använda regler från existerande lager eller att placera symbolerna i ett redan existerande lager.

Mappning av lager vid import
Figure 19. 4   Mappning av lager vid import

19.3 Borttagna modeller och objekt

Om exportfilen innehåller information om borttagna modeller och objekt och dessa finns även i detta repository så kommer de att visas i en lista. Ingenting tas bort automatiskt om du inte väljer några modeller och objekt i listan.

19.4 Importvyn

Innan importen startas visas en summering där du kan se vilka inställningar som gjorts och hur språk och lager kommer att mappas vid import.

Summering av importinställningar
Figure 19. 5   Summering av importinställningar

När du väljer »Nästa« startar importen. Under fliken »Logg« får du en övergripande summering av vad som händer under importens gång.

Importlogg
Figure 19. 6   Importlogg

Mer detaljerad information får du under fliken »Detaljer«. För varje typ av innehåll kan du se exakt vilka entiteter som har skapats och uppdaterats, vilka det gjorts en manuell merge på och vilka som inte har importerats alls. Du kan också se eventuella varningar som visas under importens gång. Du kan spara hela loggen till en fil för att senare kunna se vad som importerades genom att klicka på knappen »Spara logg till fil«.

Detaljerad logg
Figure 19. 7   Detaljerad logg

19.5 Merge

När ändringar har gjorts både i repositoryt och i exportfilen kan det ibland vara nödvändigt att göra en manuell »merge« av ändringarna. Då visas ett fönster där du som användare manuellt får välja vilka ändringar som skall plockas in från exportfilen.

Manuell merge av konflikt
Figure 19. 8   Manuell merge av konflikt

Överst ser du vilket objekt konflikten avser. De ändringar som är i konflikt visas i gråa rutor. Det kan finnas en eller flera konflikter för samma objekt. För varje konflikt kan du välja att behålla repositoryversionen eller att skriva över med värdet från exportfilen. Standardvalet är att behålla nuvarande version så inga ändringar kommer att göras i repositoryt om du inte gör ett aktivt val. Du kan klicka på ikonerna »Repository« och »Importfil« överst för att göra ett val för alla konflikter samtidigt.

När du är nöjd sparar du ändringarna och återupptar importen genom att välja »Spara«. Om du istället avbryter importen görs inga ändringar för detta objekt och importen avbryts. Historiken för tidigare importerade objekt har uppdaterats så att du kan återuppta importen genom att importera samma exportfil igen.


Inställningar

Du kommer åt applikationens inställningar genom att välja »Verktyg/Inställningar« i menyn. Många av inställningarna har behandlats i andra delar av den här manualen men vi beskriver samtliga kortfattat här ändå.

20.1 Allmänt

ApplikationsspråkVäxla språk som applikationen körs med. Kräver en omstart innan det slår igenom.
Leta automatiskt efter uppdateringarProgrammet visar en notifiering vid uppstart om det finns en nyare version av programmet att ladda ner.
Kom ihåg öppna modeller från förra sessionenProgrammet sparar listan över modeller som var öppnade i flikar när ett repository stängs ner och öppnar samma modeller nästa gång det öppnas.
Använd internationell fontAnvänd en font i användargränssnittet som klarar av fler teckenuppsättningar såsom kinesiska och japanska. Kräver en omstart av programmet innan det slår igenom.

20.2 Lokalt

Här finns inställningar för lokala repositorys. Med kryssrutan överst kan du välja om lokala repositorys skall användas överhuvudtaget.

Inställningar för lokala repositorys
Figure 20. 1   Inställningar för lokala repositorys

I »Nuvarande katalog« ställer du in var dina lokala repositorys skall lagras på datorn. Om du byter sökväg så kommer du när fönstret stängs få en fråga om du vill flytta dina repositorys till den nya katalogen.

Lokal standardanvändare är endast intressant om du arbetar mot en server. Användaren i lokala repositorys kommer alltid att få sitt för- och efternamn från din licensaktivering, men du kan styra över användarnamnet (dvs. användarens unika ID). Detta är praktiskt om du exporterar data från ett lokalt repository och vill att programmet skall förstå att du är samma användare på servern. Ange i så fall det användarnamn du loggar in mot servern med som lokal standardanvändare.

20.3 Servrar

Här hanterar du de servrar som du vill kunna ansluta mot från repositoryhanteraren. Du kan lägga till nya servrar, editera existerande servrar och ta bort servrar.

Servrar
Figure 20. 2   Servrar

För att lägga till en ny server, klicka på knappen »Skapa ny server« och fyll i serveruppgifterna. Om er server inte redan finns tillagd i er applikationsprofil så bör du kunna få dessa uppgifter från din IT-avdelning.

Lägg till en ny server
Figure 20. 3   Lägg till en ny server
NamnEtt valfritt namn på servern. Det här är namnet som visas på den flik som servern repositorys listas under.
BeskrivningEn valfri beskrivning för servern. Det här är bara en kort text som beskriver serverns syfte eller innehåll.
VärdnamnVärdnamn eller IP-address på servern som du vill ansluta till.
http-portPort som tjänsten körs via på den aktuella servern. Denna behöver vanligtvis inte ändras om man inte har behövt byta port för att den krockar med en existerande tjänst, eller om man kör flera server-tjänster för programmet på samma server.
Använd SSLOm servern är inställd för att kryptera trafiken med SSL så behöver du aktivera den här inställningen för att kunna ansluta till den.
Användarnamn och lösenordDet användarnamn och lösenord du vill använda för att ansluta till servern.

20.4 Plugin

Viss funktionalitet finns tillgänglig som plugin till applikationen och installeras separat från standardinstallationen. Vissa plugin är gratis och kan installeras fritt. Andra kostar pengar och då måste du ha pluginet kopplat till din licens för att kunna installera det. Under »Installerade« visas de plugin som är installerade för tillfället. Här kan du söka efter uppdateringar till installerade plugin eller avinstallera ett installerat plugin. Du kan också editera eventuella inställningar för plugin. Under »Tillgängliga« visas vilka plugin som finns tillgängliga för installation. Markera ett plugin och klicka på »Installera« för att starta installationen. För vissa plugin kan du också klicka på »Mer info...« för att visa en webbsida med mer information.

Under »Inställningar« hittar du inställningar för hur plugin skall hanteras.

Inställningar för plugin
Figure 20. 4   Inställningar för plugin
UppdateringsserverHär matar du in sökvägen till den fil som beskriver tillgängliga plugin. En standardfil tillhandahålls av 2c8 och vanligtvis vill du inte ändra den här, men det kan hända att ditt företag vill skapa sin egen fil för att styra över vilka plugin som skall gå att installera och vilka uppdateringar som skall vara tillgängliga.
Leta automatiskt efter uppdateringarProgrammet letar automatiskt efter uppdateringar till installerade plugin varje gång programmet startar.
Installera automatiskt nya uppdateringarNär programmet hittar uppdateringar till installerade plugin så kommer dessa att installeras automatiskt utan att användaren tillfrågas först.
Installera automatiskt nya plugin som hittasOm du aktiverar den här inställningen så kommer alla plugingg att installeras automatiskt. Du vill antagligen bara slå på den här inställningen om ditt företag har en egen uppdateringsserver där man kan styra över vilka plugin som finns tillgängliga.

Om du har ändrat uppdateringsservern så kan du klicka på »Spara och anslut« för att koppla upp mot den nya servern och uppdatera listan med tillgängliga plugin.

20.5 Proxy

Om du ansluter till internet genom en proxy så behöver du ställa in proxyinställningar här för att 2c8 Modeling Tool ska kunna använda webbaserade tjänster såsom att leta efter uppdateringar, ladda ner plugin etc.

Använd proxyStyr huruvida proxyinställningar kommer att användas för att ansluta till webbaserade tjänster.
Server och portAddress och port för proxyservern som skall användas. Om dessa lämnas tomma så kommer 2c8 Modeling Tool att försöka använda systemets fördefinierade proxyserver.
Användare och lösenordAnvändarnamn och lösenord som skall användas för att ansluta till proxyservern.
Icke-proxy-värdarDen här inställningen låter dig lägga till adresser där proxy inte ska användas. Du kan lägga till flera adresser genom att separera dem med "|".

Validering

I 2c8 Modeling Tool har ett repository en konfiguration som bland annat styr vilka modelltyper, objekttyper och relationstyper man kan använda sig av och vilka som är tillåtna var. Det kan uppstå situationer när det finns innehåll i ett repository som bryter mot konfigurationen, t.ex. efter import från ett annat repository eller om man har applicerat en ny konfiguration. Då kan du köra en validering mot konfigurationen genom att välja »Verktyg/Validera...« från menyn. Du får först välja vilka modeller som skall valideras och när valideringen är färdig visas en lista med avvikelser från konfigurationen.

Resultat av validering
Figure 21. 1   Resultat av validering

I exemplet ovan har symboltyperna »Process« och »Aktivitet« använts i en modelltyp som inte tillåter det. Under åtgärd kan du välja vad du vill göra för att åtgärda felet.

Åtgärd vid validering
Figure 21. 2   Åtgärd vid validering

I exemplet med ogiltig objekttyp kan du välja att byta typ på objektet till en typ som är giltig i modellen eller att ta bort objektet från modellen. När du har valt en åtgärd kan du också använda knappen »Använd för alla« för att välja samma åtgärd för alla liknande fel. När du väljer »Verkställ« så appliceras alla åtgärder och sedan körs valideringen på de aktuella modellerna en gång till. Anledningen till detta är att en åtgärd skulle kunna leda till en annan avvikelse mot konfigurationen i en annan modell.


Användare och grupper

I 2c8 Modeling Tool finns möjligheten att installera en server som flera användare kan ansluta till och arbeta mot samtidigt. Du kan även skapa grupper med flera användare i på servern. Vi rekommenderar starkt att du använder dig av grupper för att underlätta hanteringen av användare på servern.

I 2c8 Portal skapar du upp användare och grupper. Dessa synkas sedan över till er 2c8 Server där de finns tillgängliga under »Användare och rättigheter« . I 2c8 Portal administrerar du användare, servrar, licenser och produkter. Vilka rättigheter du har i 2c8 Portal beror på om du är administratör eller inte. Allt du behöver veta om 2c8 Portal och hur det fungerar finner du här.

I 2c8 Modeling Tool hanterar du användarna och grupperna som ni skapat i 2c8 Portal och som synkats till er 2c8 Server. För att kunna hantera användare i 2c8 Modeling Tool behöver du vara en administratörsanvändare. Allt du gör under »Användare och rättigheter« i 2c8 Modeling Tool sker på repositorynivå. Det innebär att du först och främst tilldelar användare eller grupper ett repository, för att sedan ge dem de privilegier och grupprättigheter som de ska ha i just detta repository. Det sker alltså inga serverövergripande inställningar i 2c8 Modeling Tool gällande användare och grupper, utan istället per repository. I detta kapitel kommer vi gå igenom allt du behöver veta om inställningar du kan göra under »Användare och rättigheter« i 2c8 Modeling Tool.

Användare och rättigheter
Figure 22. 1   Användare och rättigheter

22.1 Användare och rättigheter

AnvändareLista över alla användare på servern.
GrupperLista över alla grupper på servern.
RepositorynLista över alla repositoryn på servern.
Användare, grupper och repositoryn
Figure 22. 2   Användare, grupper och repositoryn

22.1.1 Ge användare och grupper åtkomst till repositoryn

Användare på servern får inte automatisk åtkomst till alla repositoryn på servern, då de inte alltid ska ha det. Istället behöver en administratörsanvändare på servern ge användare eller grupper åtkomst till repositoryn. Börja med att klicka på »Användare och rättigheter« i 2c8 Modeling Tool.

Användare och rättigheter
Figure 22. 3   Användare och rättigheter
Ge användare åtkomst till ett repository

Klicka på pilen framför »Användare« och sedan pilen framför »Repositoryn« . Under »Repositoryn« klickar du på pilen framför »Åtkomst«. Ta tag i användaren ur listan »Användare« , och dra användaren till fliken »Åtkomst« för att lägga till den i det repository du önskar. Nu har användaren tillgång till repositoryt du valt.

Användare kopplad till ett repository
Figure 22. 4   Användare kopplad till ett repository
Ge en grupp åtkomst till ett repository

Klicka på pilen framför »Grupper« och sedan pilen framför »Repositoryn« . Under »Repositoryn« klickar du på pilen framför »Åtkomst«. Ta tag i gruppen ur listan »Grupper« , och dra gruppen till fliken »Åtkomst« för att lägga till den i det repository du önskar. Nu har alla användare som ingår i gruppen tillgång till repositoryt du valt.

Grupp kopplad till ett repository
Figure 22. 5   Grupp kopplad till ett repository

En av fördelarna med att skapa grupper och lägga till användare i dessa grupper i 2c8 Portal är att du kan ge hela grupper åtkomst till ett repository. Du slipper då ge användare åtkomst till repositoryn var för sig.

För att se vilka grupper eller användare som har åtkomst till ett repository öppnar du upp »Repositoryn« ,sedan det aktuella repositoryt och efter det fliken »Åtkomst« . Här ser du då en lista över de användare och grupper som har tillgång till repositoryt.

Om du vill ta bort en användare eller en grupp från ett repository så klickar du på användaren eller gruppen under »Åtkomst« och sedan på knappen ”Ta bort från repository”.

22.1.2 Privilegier för användare och grupper

Du kan sätta privilegier för både användare och grupper per repository som avgör vad de kan göra i repositoryt. Detta görs under »Repositoryn«. Välj repository där du vill sätta privilegier för användare och grupper. Klicka på pilen bredvid »Åtkomst« och klicka sedan på användaren eller gruppen du vill sätta privilegierna för.

De privilegier som finns är följande:

Hantera användare i repositoryTillåt att användaren administrerar användare i ett repository. Som administratör kan du koppla en användare till ett repository och tilldela denna rättighet, för att sedan låta användaren i fråga utföra resten av användarhanteringen för detta repository.
Skapa, editera och ta bort språkTillåt användare att skapa och editera vilka språk som finns i ett repository.
Hantera listor i repositoryTillåt användarna att skapa och editera listor och egendefinierade relationer i ett repository.
Hantera lager i repositoryTillåt användarna att skapa och editera lager i ett repository.
Skapa arbetsytaTillåt användarna att skapa nya arbetsytor i ett repository. Detta val är bara relevant om man jobbar med versionshantering.
Skapa snapshotTillåt användarna att skapa snapshots (låsa arbetsytor). Detta val är bara relevant om man jobbar med versionshantering.
Kasta ut andra användare från repositoryDetta kan vara nödvändigt vid vissa operationer som t.ex. att skapa ett nytt språk. Om man inte har denna rättighet måste man annars vänta tills ingen arbetar i repositoryt innan man kan skapa språket.
Export data från repositoryTillåter användaren att exportera data från repositoryt på ett sätt så att det kan importeras i andra repositorys.
Publicera data i repositoryTillåter användaren att publicera data i ett repository på ett sätt så att det kan konsumeras av andra användare men inte importeras/återanvändas i andra repositorys.
Hantera fälttyper i repositoryTillåter användaren att skapa och redigera fälttyper i repositoryt.
Lås/lås upp prefix i repositorytTillåter användaren att låsa och låsa upp prefix på modeller och objekt i repositoryt. Användare utan detta privilegie kan inte ändra prefix som är låsta.

Om en användare ligger tillagd som en enskild användare men också tillhör en grupp i repositoryt, så slås privilegierna från gruppens privilegier och användarens enskilda privilegier ihop.

22.1.3 Inställningar för rättighetsgrupper

För varje enskilt repository kan du sätta rättigheter för olika grupper. Rättighetsgrupperna är helt skilda från de grupper som har åtkomst till repositoryt, vilket innebär att du aktivt behöver lägga till rättighetsgrupper. Rättighetsgrupper handlar kortfattat om åtkomstkontroll av modeller och objekt som tillhör de olika grupperna. Du finner inställningarna kring rättighetsgrupper under fliken »Repositoryn« ,vecklar ut det aktuella repositoryt och vecklar sedan ut »Rättighetsgrupper« och klickar på den grupp du vill gör rättighetsinställningar för.

Grupprättigheter
Figure 22. 6   Grupprättigheter

Inställningarna för rättighetsgrupperna som finns är följande:

Redigeras av gruppDetta innebär att det är bara medlemmar i den grupp som ingår i samma grupp som modellen som kan redigera den. Övriga användare och grupper i repositoryt kan enbart läsa modellen, inte göra några ändringar i den.
Privat för gruppDetta innebär att det är bara medlemmar i den grupp som ingår i samma grupp som modellen som den är tillgänglig för. Övriga användare och grupper i repositoryt har inte tillgång till att varken läsa eller redigera modellen.
Ingen åtkomstkontrollDetta innebär att alla användare och grupper i repositoryt kan läsa och redigera modeller som är skapade av gruppen.

Klicka på knappen »Ta bort från repository« om du vill ta bort rättighetsgruppen.


Rättighetsgrupper i repository

Detta kapitel berör rättigheter för modeller, objekt och dokumentlänkar. Detta kapitel är alltså bara relevant om ni använder er av rättighetsgrupper på er server. Om du vill veta mer kring hur du gör inställningar för rättighetsgrupper (se Inställningar för rättighetsgrupper).

23.1 Grupptillhörighet i repository

När du öppnar ett repository med rättighetsgrupper så ser du vilken grupp som du arbetar i för tillfället längst ned i vänstra hörnet av 2c8 Modeling Tool. Skulle du ingå i flera olika grupper kan du välja vilken grupp du vill arbeta i för tillfället. Gruppen du arbetar i är relevant för läs och skrivrättigheter på modeller, objekt och dokument du skapar men även det som du ska se och redigera i repositoryt.

Grupp i repository
Figure 23. 1   Grupp i repository

23.2 Rättighetsinställningar för nya modeller, objekt och dokument

När du skapar en modell, ett objekt eller ett dokument så tillhör dessa per automatik den grupp som du arbetar i för tillfället. Modellen, objektet eller dokumentet ärver då de inställningar som rättighetsgruppen har tillskrivits under »Användare och rättigheter«. Detta innebär att om du ingår och arbetar i gruppen "Ekonomi" med rättigheterna »Redigeras av grupp«, så kommer modeller, objekt eller dokument som skapas av dig bara kunna redigeras av de användare som ingår i gruppen ”Ekonomi”.

Rättighetsinställningar för modeller, objekt och dokument
Figure 23. 2   Rättighetsinställningar för modeller, objekt och dokument

Förvaltning av modeller

I 2c8 Apps kan du hantera förändringar i modellerna med ver- sionshantering samt dela ut ansvaret över modeller med hjälp av förvaltningsroller. Förvaltning av modeller sker i både 2c8 Modeling Tool, 2c8 Lite men också i webbappen 2c8 Approve.

Med versionhantering i 2c8 Apps kan du se historik kring modeller och säkerställla att modeller som publiceras är godkända för publicering. Om du inte satt förvaltningsroller på en modell kan du som modellör välja att godkänna en modell direkt i verktygsfältet. Modellen blir då låst för redigering och du behöver skapa en ny version av modellen för att åter kunna redigera den.

I detta kapitel kommer vi gå igenom allt du behöver veta om förvaltning av modeller.

Översikt av förvaltnings-cykeln.
Figure 24. 1   Översikt av förvaltnings-cykeln.

24.1 Förvaltningsroller

I 2c8 Modeling Tool kan du utse förvaltningsroller för era modeller. På detta vis sprider du ut ansvaret för att modellera, granska och godkänna era modeller.

ModellörModellören har i uppgift att redigera modellen, exempelvis lägga till beskrivningstexter, nya objekt eller lägga till dokument.
GranskareGranskaren har i uppgift att granska modeller och informationen i modellen. Denna roll ser till att modellen är beskriven på rätt sätt, rent metodmässigt.
GodkännareGodkännaren har i uppgift att antingen godkänna eller underkänna en modell. Godkännaren avgör om modellen beskriver verkligheten korrekt eller inte.

En »Modellör« är antingen en 2c8 Modeling Tool-användare eller en 2c8 Lite-användare och det är denna roll som gör de faktiska ändringarna i en modell. När förändringarna är gjorda skickas modellen via »förvaltningsflödet« vidare till en »Granskare« och »Godkännare« för att granskas repspektive godkännas. Granskning och godkännande av modeller sker i webbappen 2c8 Approve. De som är användare av 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite får automatiskt tillgång till 2c8 Approve.

24.1.1 Sätt förvaltningsroller

Det finns två olika sätt du kan sätta förvaltningsroller på modeller. Antingen sätter du det direkt under »Egenskaper« på en modell, eller via förvaltningsvyn i utforskaren under »Verktyg« - »Förvaltning«.

Sätt förvaltningsroller via egenskapsdialogen

Högerklicka på en tom yta i modellytan. Välj »Egenskaper« och sedan »Förvaltningsroller« i egenskapsdialogens vänsterpanel. Här får du nu upp en vy där du kan sätta förvaltningsroller för modellen. Klicka på fliken »Modellörer« och sedan på knappen »Lägg till modellör«. Du kommer då få upp en lista av alla användare som har åtkomst till repositoryt. Välj den användare som du ska vara modellör för modellen. Gör sedan detsamma för granskare och godkännare genom att klicka på flikarna »Granskare« respektive »Godkännare«. Notera att en modell kan ha flera modellörer, granskare eller godkännare.

Förvaltningsroller i egenskapsdialogen
Figure 24. 2   Förvaltningsroller i egenskapsdialogen

Sätt förvaltningsroller via förvaltningsvyn i utforskaren

Genom att klicka på »Verktyg« och sedan »Förvaltning« i menyraden av programmet öppnas en förvaltningsvy i utforskaren. Denna förvaltningsvy ger dig en översikt av förvaltningsroller på era modeller i repositoryt. Du kan även här sätta förvaltningsroller på dina modeller. Markera en eller flera modeller du önskar sätta förvaltningsroller på och klicka sedan på förvaltningsikonerna i verktygsfältet. Här kan du då välja att sätta modellörer, granskare och godkännare på era modeller. Notera att en modell kan ha flera modellörer, granskare eller godkännare.

Förvaltningsroller i egenskapsdialogen
Figure 24. 3   Förvaltningsroller i egenskapsdialogen

24.2 Förvaltningslägen

Förvaltningen består av sex olika lägen, där varje läge beskriver var i förvaltningsprocessen modellen befinner sig.

UtkastUtkast skapas i 2c8 Lite. Detta är ett läge modeller befinner sig i när de ännu inte finns i ett repository. Modellen kanske inte ens har korrekt modelltyp utan är att betrakta som just ett utkast. Det går inte att skapa utkast i 2c8 Modeling Tool eftersom alla modeller som skapas i 2c8 Modeling Tool alltid ligger i ett repository och alltid har en modelltyp.
Ny modellEn ny modell är ett utkast som skickats till en repositoryorganisatör för att plockas in i ett repository och få korrekt modelltyp. Det går inte att i 2c8 Modeling Tool skapa modeller med det här läget av samma anledning som beskrevs under utkast. Skillnaden mellan utkast och ny modell är alltså att utkast är arbetsmaterial i 2c8 Lite, medan läget ny modell indikerar att den som skapat utkastet har skickat iväg modellen för att någon ska ge den ett nytt hem i något repository. För att kunna ta emot utkast från 2c8 Lite i 2c8 Modeling Tool måste denna 2c8 Modeling Tool-användaren ha "Acceptera utkast" ibockat på sin användare i 2c8 Portal.
Redigerbar modellI detta läge har modellen plockats in i ett repository och fått rätt modelltyp. Alla modeller som skapas genom 2c8 Modeling Tool är initialt i det här läget. Det är också i detta läge modeller befinner sig i om de varit godkända och sedan öppnats för redigering. Om du inte använder dig av förvaltningsroller kommer modeller som skapas att implicit befinna sig i detta läge. Även modeller som skapats innan förvaltningsroller introducerades kommer vara i detta läge, såvida modellen inte låsts via den tidigare revisionshanteringen. Kort sagt, detta är läget där modeller kan redigeras i 2c8 Modeling Tool.
Under granskningI detta läge har en förvaltare skickat modellen för granskning. Den är inte längre redigerbar och väntar på att en användare som utsetts som granskare för modellen ska ta hand om den.
Under godkännandeI det här läget har en modellör eller granskare skickat modellen för godkännande. Den är inte längre redigerbar och väntar på att godkännas av en användare som utsetts som godkännare.
UnderkändHär hamnar modeller som skickats för granskning/godkännande men blivit underkända. Detta läge kan jämställas med läget redigerbar modell och används för att indikera att modellen blivit underkänd (redigerbara modeller är antingen nyligen skapade genom 2c8 Modeling Tool, eller en tidigare godkänd modell som öppnats för redigering).
Godkänd modellEn modell är godkänd då en godkännare anser att modellen beskriver verkligheten korrekt och därmed väljer att godkänna modellen. En godkänd modell kan inte redigeras, med undantag för om man har slagit på att tillåta små förändringar i godkända modeller (se

De verksamhetsobjekt som syns i kapitlets introduktion men som inte beskrivs här, är inte egentliga lägen. De är en del av processbilden för att öka förståelsen för aktiviteternas betydelse. Det vill säga, »Ny version«, »Behov av modell« samt »Publicerad modell« kommer aldrig synas som faktiska lägen på modeller utan beskriver resultatet av en aktivitet. Vad gäller »Ny version« så är det bara ett annat namn på läget »Redigerbar modell«.

24.3 Vilket läge är modellen i?

För att göra det enkelt att avgöra vilket läge en modell befinner sig i, stämplas modellen med en ikon och en färg högst uppe till höger i modellytan. Denna stämpel följer inte med vid publiceringar eller export till bild utan är endast till för att enkelt kunna avgöra vilket läge en modell befinner sig i. Ingen ikon visas när modellen är i redigerbart läge. Följande ikoner och färger används.

Utkast (endast synligt i 2c8 Lite)

Under granskning

Under godkännande

Underkänd modell

Godkänd modell

Om användaren saknar rättigheter att ändra i modellen syns detta i samma del av gränssnittet och indikeras med ett litet lås. Detta kan ske oavsett vilket läge modellen är i.

Skrivrättigheter saknas

24.4 Att arbeta med förvaltning

För att ta en modell vidare i cykeln används knappen »Förvaltningsflöde«.

Ta modellen vidare i förvaltningsflödet
Figure 24. 4   Ta modellen vidare i förvaltningsflödet

Detta öppnar en dialog som visar var i förvaltnings-cykeln modellen befinner sig samt en knapp för att ta modellen vidare till ett nästa läge. Dialogen visar också det meddelandet som angavs när modellen senast bytte läge, om det finns något sådant meddelande. För att ta modellen vidare till nästa läge, fyll i ett meddelande (om så önskas) i textrutan och klicka på den knapp som representerar det läge du vill flytta modellen till. I figuren nedan finns endast knappen »Skicka för godkännande« vilket tar modellen till läget »Modell under godkännande«. Modellen hamnar i detta exempel hos utsedd Godkännare som antingen godkänner eller underkänner modellen i 2c8 Approve.

Förvaltnings-dialogen
Figure 24. 5   Förvaltnings-dialogen

24.5 Organisera inskickade utkast

Modeller som skapas i 2c8 Lite ligger inte i något repository och är därmed inte en del av någon modellstruktur. För att låta användare av 2c8 Lite bidra med nya modeller krävs det att modellerna skickas in till repositoryorganisatörer. Vilken/vilka användare som är repositoryorganisatör anges i 2c8 Portal och sätts som en rättighet där användaren ger tillgång till servern. Om det inte finns någon repositoryorganisatör finns även möjligheten att från 2c8 Lite skicka modeller via e-post.

Utkast som skickats in hanteras av repositoryorganisatörer genom att i repositoryhanteraren klicka på »Dashboard« i verktygsfältet. Under »Nya modeller i 2c8 Lite« kan man se alla utkast som väntar på godkännande. Om man väljer en modell och »Flytta till förvaltning« så visas en guide för att importera utkastet till ett repository.

Dialog för att importera utkast
Figure 24. 6   Dialog för att importera utkast

För att avvisa utkastet, vilket innebär att utkastet går tillbaka till den användare som skickade in det utan att organiseras in i något repository, klicka på »Avvisa utkast« och skriv in ett meddelande till inskickaren. Meddelandet kommer att följa modellen genom modellens livscykel och är alltså inte bara ett meddelande till inskickaren utan också ett meddelande till framtida modellör.

För att organisera in modellen i ett repository, välj ett repository i rullgardinsmenyn och klicka på välj. Detta för dialogen vidare till ett avslutande steg där repositoryorganisatören väljer modelltyp för modellen och anger vem som ska vara modellör, granskare och godkännare för modellen.

Ange modelltyp, modellör och godkännare
Figure 24. 7   Ange modelltyp, modellör och godkännare

Det är inte nödvändigt att ange modellör, granskare och godkännare eftersom det inte alltid är möjligt att avgöra dessa roller på förhand. Det går alltid att ändra i efterhand.

Klicka på »Importera utkast« för att slutföra importen.

24.6 Sammanfattning kring förvaltnings-cykeln

Förvaltnings-cykeln är en process som tar en modell genom de olika lägena. Processen börjar antingen med en redigerbar modell i 2c8 Modeling Tool eller som ett utkast i 2c8 Lite, beroende på om 2c8 Lite används eller inte. För de delar av cykeln som hör till 2c8 Lite hänvisar vi till manualen för 2c8 Lite.

En modell påbörjar sin cykel i 2c8 Modeling Tool i läget »Redigerbar modell«. En modellör kan här redigera modellen genom att ändra flöden, lägga till symboler, dokument, beskrivningar och så vidare. Detta sker under aktiviteten »Redigera och skicka för granskning« vilken avslutas med att modellören skickar modellen för granskning. Modellen tas då till läget »Under granskning« och en ny aktivitet påbörjas, där ansvaret för aktiviteten övergår till en granskare.

Under aktiviteten »Granska och skicka för godkännande« så ska en granskare undersöka modellen. Granskning av modellen sker i webbappen 2c8 Approve av den person som är utsedd till Granskare. Det finns två val, antingen att godkänna den och skicka den vidare till »Under godkännande«, eller att avvisa den och skicka den till »Underkänd«. I det senare fallet skickas den tillbaka till modellören som kan göra ändringar och sedan skicka den för granskning till 2c8 Approve igen.

Aktiviteten »Godkänna eller underkänna« innefattar att en godkännare granskar en modell och avgör huruvida modellen beskriver verkligheten korrekt eller inte. Precis som nämnt tidigare sker granskning och godkännande i 2c8 Approve. Här finns två spår, antingen godkäns modellen och flyttas till läget »Godkänd modell« eller så underkänns modellen och flyttas till läget »Underkänd«. I det senare fallet öppnas modellen för redigering och skickas tillbaka till modellören som får genomföra de förändringar som krävs för att modellen ska bli granskad/godkänd igen. En godkänd modell låses för redigering och anses nu vara en korrekt beskrivning av verkligheten.

Godkända modeller tas vidare i cykeln genom aktiviteten »Skapa ny version« vilket för modellen tillbaka till »Redigerbar modell« och cykeln kan därmed börja om.

Notera att det inte är nödvändigt att alltid skicka modeller för granskning och godkännande. Vilka lägen som används beror på vilket ansvar som har delats ut för modellen. För enklast möjliga förvaltning där du bara vill hålla koll på olika versioner av modellen kan du köra helt utan granskare och godkännare. Då kan modellören direkt godkänna modellerna och skapa nya versioner när det behövs.

24.7 Tillåt ändringar i godkända modeller

Om du behöver göra ändringar i ett objekt som ingår i en eller flera godkända modeller behöver du skapa en ny version av dessa modeller. Om du av någon anledning inte vill göra det, utan ändra objektet direkt i de godkända versionerna av modellerna så kan du slå på funktionen »Edit locked revisions« i Administration Tool. Detta innebär att administratörer och användare som har privilegiet »Redigera godkända versioner av modeller och objekt« kan göra små ändringar i ett objekt, exempelvis rätta ett stavfel, utan att behöva skapa nya versioner av alla modeller objektet ingår i.


Arbetsytor och arkiv

Varje gång du öppnar ett repository för att arbeta i det öppnar du egentligen en »arbetsyta«. När du skapar ett repository skapas också en arbetsyta och det är denna som öppnas första gången du öppnar repositoryt. Om du inte använder dig av versionshantering behöver du inte bry dig om arbetsytor alls utan använder bara den ursprungliga arbetsytan.

Ett av de vanligaste användningsområdena för arbetsytor är att kunna arkivera arbetsytans godkända modeller. För att göra det högerklickar du på ett repository i repositoryhanteraren och väljer »Arbetsytor«. Här klickar du på knappen »Arkivera godkända modeller«. De arkiverade modellerna kommer att finnas kvar i arbetsytan men kopior av dem kommer att ha sparats undan under arkiverat material. Du kan sedan skapa nya arbetskopior baserat på det arkiverade materialet eller öppna det arkiverade materialet för att exempelvis se hur modellerna såg ut när arkivet skapades.

Arkivera godkända modeller
Figure 25. 1   Arkivera godkända modeller

För att öppna en arbetsyta eller ett arkiv klickar du på dess namn. Ett arkiv kommer inte gå att göra några förändringar i.

Det är också möjligt att skapa flera arbetsytor från ett arkiv. Genom att ha parallella arbetsytor kan du t.ex. hantera situationer när det finns material som du inte vet om/när det skall infogas i huvudspåret. För att inkludera ändringar från en arbetsyta till en annan kan du använda dig av export och import (se Export och Import).


Metodik

2c8 tillhandahåller en metod för kartläggning, analys och utveckling av organisationer. Denna metod tillämpas och är integrerad i 2c8 Modeling Tool med stöd av en uppsättning modelltyper, objekttyper och relationstyper. Genom att installera plug-ins till produkten kan du utöka den här uppsättningen för att t.ex. kunna använda dig av processautomatisering eller informationsmodellering.

2c8-metoden
Figure 26. 1   2c8-metoden

26.1 Modelltyper

Här beskrivs de modelltyper som ingår i 2c8 Modeling Tool och deras tillämpningar.

26.1.1 Generell modell

När övriga modelltyper inte räcker till används den generella modelltypen som ett alternativ eller komplement. Generella modeller används i olika syften, till exempel för att:

Generell modell
Figure 26. 2   Generell modell

26.1.2 Intressentmodell

Intressentmodellen används för att visualisera förhållandet mellan oss själva och omgivande kunder, leverantörer, partners, anställda, ägare etc. Dessa modeller är grunden för en balanserad kravhantering.

Intressentmodell
Figure 26. 3   Intressentmodell

26.1.3 Relationsmodell

Relationsmodellen beskriver relationer mellan ingående delar i verksamheten och används till exempel för att beskriva relationen mellan intressenter och krav.

Relationsmodell
Figure 26. 4   Relationsmodell

26.1.4 Processmodell

Processmodellen används för att visualisera processer med sekvenser och strukturer. Modellerna förädlas successivt genom att besvara frågorna »Vad«, »Hur«, »Vem«. Beskrivningssättet följer »Integration Definition for Function Modeling (IDEF0)«.

Processmodell
Figure 26. 5   Processmodell

26.1.5 Produktmodell

Produktmodellen används för att visualisera tjänster genom att modellera produkter och erbjudanden. Dessa kallas »verksamhetsobjekt«.

Produktmodell
Figure 26. 6   Produktmodell

26.1.6 Projektmodell

Projektmodellen används för att visualisera förutsättningar, utgångspunkter och inbördes relationer för förändringsprojekt.

Projektmodell
Figure 26. 7   Projektmodell

26.1.7 Organisationsmodell

Organisationsmodellen används för att visualisera hur resurser och kompetensprofiler utvecklas och bemannas.

Organisationsmodell
Figure 26. 8   Organisationsmodell
Bemannad organisation
Figure 26. 9   Bemannad organisation

26.1.8 Applikationsmodell

Applikationsmodellen används för att beskriva struktur och samverkan mellan komponenter i en applikation eller system.

Applikationsmodell
Figure 26. 10   Applikationsmodell

26.1.9 Simbanemodell

Simbanemodeller används för att gruppera objekt i »simbanor« och visualisera relationer mellan simbanan och objekten i simbanan. En vanlig tillämpning är att visualisera processer och sedan lägga dessa i olika simbanor som visar vilken organisatorisk enhet eller roll som ansvarar för respektive process eller aktivitet.

Simbanemodell
Figure 26. 11   Simbanemodell

26.2 Objekttyper

Här beskrivs de objekttyper som ingår i 2c8 Modeling Tool och deras tillämpningar.

26.2.1 Verksamhetsobjekt, dokument, meddelande och verktyg

Verksamhetsobjekt
Figure 26. 12   Verksamhetsobjekt

Verksamhetsobjektet är en resurs eller förädling i form av ett ting eller substans, eller ett informationspaket. Ibland kan ett verksamhetsobjekt användas som en abstrakt entitet relaterad till en process, t.ex. »Behov av komplettering«. Verksamhetsbjektet benämns med ett substantiv och ofta tillkommer ett adverb för att förklara statusen, som t.ex. »Registrerad order«, »Råvaror tillgängliga«.

Verksamhetsobjekt kan specialiseras som en annan objekttyp:

DokumentOm objektet är ett dokument. T.ex. Prislista, schema.
MeddelandeOm objektet är ett elektroniskt meddelande.
VerktygOm objektet är en fysisk resurs/utrustning som används av process/aktivitet, t.ex. mätmaskin, svarv, transportband, truck, beräkningsprogram.

26.2.2 Process

Process
Figure 26. 13   Process

En process är en repetitiv aktivitet, som kan vara korsfunktionell och mätbar, och som utför en uppgift. Processen används på många nivåer av detaljeringsgrad, från höga och generella nivåer ner till detaljerade nivåer. Processen namnges med ett verb i infinitiv och ett substantiv som beskriver vad som händer, t.ex. »Bygga bilar«, »Baka bröd«, »Vårda patient«.

26.2.3 Aktivitet

Aktivitet
Figure 26. 14   Aktivitet

Med aktivitet menas en planerad händelse inom en process. En aktivitet har alltid en utförare. Aktiviteten ärver input från processen som den ingår i. En aktivitet skapar alltid ett resultat. En aktivitet är en del i en detaljerad nivå av en process. Namnet måste reflektera den önskade aktiviteten. Använd verb i infinitiv plus det objekt, uttryckt i substantiv, som är involverat i aktiviteten. En väldigt strikt standard rekommenderas, t.ex. »Registrera order«, »Upprätta ansökan« etc.

26.2.4 Krav

Krav
Figure 26. 15   Krav

Ett krav är en specifik egenskap definierad för en process, verksamhetsobjekt eller roll, utställd av en intressent, organisation eller process. Ett krav benämns med verb i imperativ form dvs. som uppmaning t.ex. Uppnå, minska, öka + inriktning. Exempelvis »Förbättra leveransprecisionen« och »Minska mängden avfall«.

26.2.5 Mål

Mål
Figure 26. 16   Mål

Mål uttrycker ett framtida önskvärt, kort- eller långsiktigt, tillstånd för en organisation, avdelning, process, projekt, individ etc. Dessa kan beskrivas enligt modellen SMART: »Specifikt«, målet ska vara konkret och tydligt. »Mätbart«, det skall uttryckas på ett sätt som medger mätning av målet. »Accepterat«, målet måste uppfattas som relevant av alla involverade parter för att kunna uppfyllas. Det måste också vara uppnåeligt, vilket innebär att det måste vara »Realistiskt«. »Tidsbundet«, man skall tala om när målet skall nås. Exempel: »Offertsvar till kund inom 3 arbetsdagar«, »Mindre än 50 PPM felaktiga delaljer levererade till kund per år«.

26.2.6 Indikator

Indikator
Figure 26. 17   Indikator

Indikator är en givare som visar det aktuella utfallet för ett mål eller nyckeltal.

26.2.7 Anpassning

Anpassning
Figure 26. 18   Anpassning

Visar exempelvis kundanpassningar.

26.2.8 Regler (Och/Eller) samt Förbinda

Regel och Join
Figure 26. 19   Regel och Join

En regel kan användas när en aktivitet efterföljs av två eller flera aktiviteter. Om flera efterföljande aktiviteter kan utföras används »Och«. Om det är endast en bland flera möjliga så används »Eller«. Regler benämns oftast som en fråga, ett val där svaren skrivs ut på relationerna till efterföljande aktivitet. Exempelvis »Offerera?« eller »Godkänd leverantör?«. »Join« kan användas när ett flöde som tidigare delats upp med en regel av typen »Och« går samman. Det skall då tolkas som att alla tidigare parallella aktiviteter måste avslutas innan man kan gå vidare.

26.2.9 Roll

Roll
Figure 26. 20   Roll

En roll är en kompetens- eller ansvarsprofil som härrör från ett behov i en process, projekt, möte eller kring ett IT-system, t.ex. Budgetansvarig, Projektmedlem, Mötesledare, Systemförvaltare. Det kan variera från organisation till organisation om en persons titel är en befattning eller en roll. Ex. Systemutvecklare, Projektledare, Inköpare.

26.2.10 Befattning

Befattning
Figure 26. 21   Befattning

En befattning är den titel som någon anställs som. Befattningen är en position i en organisation och kan vara huvudansvarig för eller tillhöra en organisatorisk enhet. En befattning kan bestå av en eller flera roller. T.ex. Ekonomichef, Ekonomiassistent, Systemutvecklare, VD. Det kan variera från organisation till organisation om en persons titel är en befattning eller en roll. T.ex. Systemutvecklare, Projektledare, Inköpare.

26.2.11 Intressent

Intressent
Figure 26. 22   Intressent

En intressent är en person eller grupp som har en relation med och som ställer krav på organisationen, eller som organisationen ställer krav på. Ofta är det en dubbelriktad relation mellan två intressenter. En intressent kan även symboliseras som en extern utförande gruppering i en processmodell. En intressent benämns efter sitt officiella namn, t. ex. »Acme Ltd.« och »Socialstyrelsen« eller som ett gruppnamn som »Leverantör«, »Ägarna« och »Myndigheter«.

26.2.12 Forum

Forum
Figure 26. 23   Forum

Ett forum är en gruppering av människor med ett förutbestämt syfte och ansvar. Exempel på syften är att utbyta/vidareförmedla information, lösa problem, fatta beslut, följa upp/utvärdera resultat/ utfall. Typiska forum är styrelse, ledningsgrupp, styrgrupp, produktråd, skyddskommitté etc. Ett forums arbetssätt är ofta möten, bereda, genomföra, kommunicera. Till möten behövs inputs och mötet kommer att skapa outputs. Forum har vanligtvis en relation till andra forum, befattningar, roller etc.

26.2.13 Organisation

Organisation
Figure 26. 24   Organisation

Används för att specificera en organisation eller avdelning/ enhet/ sektion med resurser i form av Befattningar, Roller och Individer. När man namnger organisationen är det oftast utifrån den funktion där resurser med liknande kompetenser finns. Ex. Ekonomi, Försäljning, Planering.

26.2.14 Individ

Individ
Figure 26. 25   Individ

En individ är en verklig specifik individ som benämns med personnamn. En individ besitter en Befattning inklusive de Rollerna som befattningen består av. Roller kan vara knutna direkt till en individ med relationen Besitter eller Kan spela.

26.2.15 Projekt

Projekt
Figure 26. 26   Projekt

Används för att beskriva ett specifikt projekt. Ett projekt har en definierad start och ett definierat slut med ett mätbart mål och fastställd budget. Projektet namnges som det gör i organisationen. Ex. ”Utveckla nya erbjudanden” eller ”Projekt Via Appia”.

26.2.16 Applikation och arkiv

Applikation och arkiv
Figure 26. 27   Applikation och arkiv

En applikation är ett informationssystem som stöder en process/ aktivitet. Oftast använd i process- och applikations-modeller. Arkiv används när stödet i fråga är ett arkiv av något slag. Benämns i överensstämmelse med traditionell användning i organisationen.

26.2.17 Problem, möjlighet, risk, styrka, svaghet, notering

Problem, möjlighet, risk, styrka, svaghet, notering
Figure 26. 28   Problem, möjlighet, risk, styrka, svaghet, notering

Problem/möjligheter/risker/styrkor/svagheter och noteringar är olika indikeringar och noteringar på en modell eller riktade till specifika objekt. Används oftast vid uppbyggnad och analys.

26.2.18 Tid

Tid
Figure 26. 29   Tid

Tidsobjektet används för att visa datum/klockslag när processer och aktiviteter ska utföras, alternativt när verksamhetsobjekt ska vara tillgängliga.

26.2.19 Plats

Plats
Figure 26. 30   Plats

En fysisk plats.

26.2.20 Text

Text
Figure 26. 31   Text

Används för att visa text direkt i modellen. Textobjekt visar objektets beskrivning istället för titeln vilket gör det möjligt att visa formaterad text, bilder och länkar (se Textobjekt och webbkomponent).

26.2.21 Webbkomponent

Text
Figure 26. 32   Text

Används för att visa innehåll från en annan webbsida. Innehållet visas inte i 2c8 Modeling Tool utan först när modellen publiceras till en webbsida (se Textobjekt och webbkomponent). Storleken på symbolen styr hur stor plats innehållet kommer att ta upp vid publicering.

26.2.22 Samverkan

Samverkan
Figure 26. 33   Samverkan

Två eller fler applikationskomponenter som arbetar för ett samverkande beteende. En applikationssamverkan »Transaktionshantering« kan t ex tillhandahålla funktionalitet genom samverkan mellan applikationskomponenterna »Fakturering« och »Redovisning«. Benämns med ett substantiv.

26.2.23 Komponent

Komponent
Figure 26. 34   Komponent

En modulär och utbytbar del av ett programvarusystem som kapslar in sitt beteende och data och exponerar dessa genom en uppsättning gränssnitt. Applikationskomponenterna »Fakturering« eller »Redovisning« kan till exempel finnas i ett affärssystem. Benämns med ett substantiv.

26.2.24 Gränssnitt

Gränssnitt
Figure 26. 35   Gränssnitt

En åtkomstpunkt där en applikationstjänst görs tillgänglig för en användare eller en annan applikationskomponent. Ett applikationsgränssnitt »Transaktionshantering« kan finnas på applikationskomponenten »Redovisning« för att tillhandahålla funktionalitet för transaktioner. Benämns med ett substantiv.

26.2.25 Funktion

Funktion
Figure 26. 36   Funktion

En symbol som grupperar automatiserat beteende som kan utföras av en applikationskomponent. Applikationsfunktionerna »Hantera lön« och »Hantera ledighet« kan till exempel finnas i applikationskomponenten »Personalhantering«. Benämns med ett verb.

26.2.26 Interaktion

Interaktion
Figure 26. 37   Interaktion

En symbol som beskriver den samlade funktionaliteten som byggs upp via en applikationssamverkan. En applikationsinteraktion »Hantera fakturor« kan till exempel användas för att beskriva det som görs tillgängligt via applikationssamverkan »Transaktionshantering« mellan applikationskomponenterna »Fakturering« och »Redovisning«. Benämns med ett verb.

26.2.27 Tjänst

Tjänst
Figure 26. 38   Tjänst

En tjänst som exponerar automatiserat beteende. Applikationstjänsten realiseras genom funktioner som tillhandahålls av applikationskomponenter. Applikationstjänsten kan användas av processer eller applikationsfunktioner. Tjänsten »Skapa faktura« kan t ex använda funktionen »Ny faktura« i komponenten »Fakturering«. Benämns med ett verb.

26.3 Relationstyper

Här beskrivs de relationstyper som ingår i 2c8 Modeling Tool och deras tillämpningar. Flera av relationerna är varandras »motsatstyper«, dvs. om man läser relationen från »fel« håll blir det den andra relationen. Ett sådant exempel är relationstyperna »Består av« och »Är en del av«.

26.3.1 Adresserar

Adresserar
Figure 26. 39   Adresserar

Används då ett krav finns definierat och skall riktas mot en process eller ett verksamhetsobjekt. Detta kan även gälla t.ex. ett definierat problem eller en tidpunkt.

26.3.2 Används av

Används av
Figure 26. 40   Används av

Används i våra flöden då en förutsättning (Business Object) är stödjande för den aktuella processen. Motsatsrelation till Styr.

26.3.3 Besitter

Besitter
Figure 26. 41   Besitter

Används för att visa att en individ innehar en befattning.

26.3.4 Består av

Består av
Figure 26. 42   Består av

Används då vi vill beskriva en produktstruktur. Motsatsrelation till Är en del av.

26.3.5 Definierar

Definierar
Figure 26. 43   Definierar

Används för att t.ex. beskriva vem som definierat ett krav eller problem.

26.3.6 Flöde

Flöde
Figure 26. 44   Flöde

Används för att beskriva förädlingsflödet och dras från förutsättningar till processen och fortsatt till processens förädlingsresultat.

26.3.7 Följs av

Följs av
Figure 26. 45   Följs av

Används då vi beskriver nästkommande händelse i form av process/aktivitet/beslut från process eller aktivitet utan att ha uttryckt ett verksamhetsobjekt som resultat.

26.3.8 Hanterar

Hanterar
Figure 26. 46   Hanterar

Används t.ex. för att beskriva att en given organisation eller roll »hanterar« en given produkt.

26.3.9 Huvudansvarig - Huki

Huvudansvarig
Figure 26. 47   Huvudansvarig

Är en av »Huki«-relationerna och används för att beskriva vem som är huvudansvarig för en process eller aktivitet.

26.3.10 Informeras - hukI

Informeras
Figure 26. 48   Informeras

Är en av »Huki«-relationerna och används för att beskriva mottagare av information från en process eller aktivitet.

26.3.11 Kan spela

Kan spela
Figure 26. 49   Kan spela

Används för att indikera att en individ kan inneha en viss roll.

26.3.12 Konsulteras - huKi

Konsulteras
Figure 26. 50   Konsulteras

Är en av »Huki«-relationerna och används för att beskriva vilka som kan konsulteras under arbetets gång i en process eller aktivitet.

26.3.13 Korresponderar med

Korresponderar med
Figure 26. 51   Korresponderar med

26.3.14 Kräver

Kräver
Figure 26. 52   Kräver

Används för att visa hur krav relaterar till varandra. Motsatsrelation till Stödjer.

26.3.15 Placeras

Placeras
Figure 26. 53   Placeras

Används för att beskriva att ett objekt finns på en specifik plats.

26.3.16 Samverkar med

Samverkar med
Figure 26. 54   Samverkar med

Används för att beskriva en ospecificerad samverkan mellan två delar av våra objekt. Detta kan gälla mellan två olika intressenter eller mellan två olika processer etc.

26.3.17 Specialiceras i

Specialiceras i
Figure 26. 55   Specialiceras i

Används för att beskriva kategoriseringar eller släktskap. Ett fordon kan t.ex. specialiseras som en bil eller en cykel. Motsatsrelation till Är en typ av.

26.3.18 Styr

Styr
Figure 26. 56   Styr

Används i våra flöden då en förutsättning (verksamhetsobjekt) är styrande för den aktuella processen/aktiviteten. Motsatsrelation till Används av.

26.3.19 Stödjer

Stödjer
Figure 26. 57   Stödjer

Används för att visa hur krav relaterar till varandra. Motsatsrelation till Kräver.

26.3.20 Tillhör

Tillhör
Figure 26. 58   Tillhör

Används till exempel för att beskriva individer som tillhör en organisation.

26.3.21 Utför - hUki

Utför
Figure 26. 59   Utför

Är en av »Huki«-relationerna och används för att beskriva vem som är ansvarig för att utföra en process eller aktivitet.

26.3.22 Är en del av

Är en del av
Figure 26. 60   Är en del av

Används för att beskriva en produktstruktur. Motsatsrelation till Består av.

26.3.23 Är en typ av

Är en typ av
Figure 26. 61   Är en typ av

Används för att beskriva kategoriseringar eller släktskap. En bil är t.ex. ett slags fordon, en snabborder är en sorts order. Motsatsrelation till Specialiceras i.