I och med den nya lagstiftingen runt personuppgifter som träder i kraft i maj nästa år finns ett stort behov hos företag och organisationer att identifiera var, hur och vem som behandlar personuppgifter i verksamheten. Att använda 2c8 som hjälpmedel för att få kontroll över sin hantering av personuppgifter tycker vi är en bra idé, och det verkar ni också tycka. Det första utbildningstillfället i kursen ”Att arbeta i 2c8 med GDPR” drog igång förra veckan, och kursen är helt fullsatt!

Kursen genomförs vid fem tillfällen á 3h under en femveckorsperiod. Detta möjliggör att deltagarna kan praktisera de moment de lär sig under passen i sin egen organisation. När kursen är slut har man, förutom ny kunskap i 2c8, en påbörjad GDPR-kartläggning att fortsätta med.

Skulle du vara intresserad av att lära dig mer om hur 2c8 kan användas i arbete med GDPR kan du läsa mer om utbildningen och boka en plats till nästa utbildningstillfälle här.

2conciliate Business Solutions
  • sv