Handbok – Risk- och händelseanalys nu tillgängliggjord med 2c8 Apps | 2c8

Denna handbok för risk- och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i landsting, regioner, kommuner och hos andra vårdgivare. Analysmetoderna som beskrivs i handboken är utvecklade för att identifiera brister i verksamheten som kan riskera patientsäkerheten. Sveriges kommuner och landsting, SKL, är utgivare. Handboken finns tillgänglig via SKL som tryckt bok och som PDF.

Handbokens innehåll har nu tillgängliggjorts med 2c8 Apps via nedanstående länk. Syftet är att visa hur information från böcker kan återanvändas och göras mer tillgängligt, samt öka tydlighet genom att presentera samma innehåll via en klick- och sökbar struktur. Se handboken tillgängliggjord med 2c8.

Boka gratis demovisning

2c8
  • sv