Nacka kommun har under hösten arbetat intensivt och framgångsrikt med att skapa ett nytt ledningssystem för den sociala omsorgsprocessen.

De har arbetat tillsammans med 2conciliate och Stratsys för att både kartlägga processer och fokusera på kvalitetsledning, planering och uppföljning. I januari presenterades det lyckade resultatet för Nacka kommuns medarbetare och responsen har varit uteslutande positiv.

Vi har fått göra ett reportage om deras projekt som du kan läsa mer om här.

2conciliate Business Solutions

Boka gratis demovisning