Nu är utbildningskalendern uppdaterad! Bland annat hittar du två distansutbildningar för dig som ska arbeta med kartläggning av personuppgifter utifrån GDPR eller arbetar med arkivredovisning.

Arbeta med GDPR i 2c8

Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer få i uppgift att kartlägga hantering av personuppgifter i verksamheten. Du får påbörja din kartläggning av personuppgifter så att du när utbildningen är slut har både kunskap och en påbörjad kartläggning för vidare analys.

Processorienterad arkivredovisning

Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer få i uppgift att kartlägga hantering av information och handlingar i verksamheten utifrån kraven som finns från Riksarkivet runt arkivredovisning. Under utbildningen leds du genom en metod för att i processerna med hjälp av 2c8 Modeling Tool samla in tillräckligt med information för att kunna ta ut en klassificeringstruktur och hanteringsanvisningar direkt från programmet.

Läs mer och boka i vår Kurskalender

2conciliate Business Solutions
  • sv