Modeling Tool 4.5.8 | 2c8

Nu finns version 4.5.8 av 2c8 Modeling Tool tillgänglig för nedladdning. Hämta och installera den genom att gå till sidan ”Ladda ned

Den nya releasen innehåller korrigering av brister som hittats i tidigare versioner:

 • Korrigering: Vissa fältvärden gjorde att publiceringen kraschade
 • Korrigering: Publicering misslyckades när samma lista användes mer än en gång
 • Korrigering: Layoutproblem i Admin Tool där knappen för repositorymall inte syntes
 • Korrigering: Vissa egendefinierade relationer gick inte att köra

Releasen innehåller också de ändringar som gjordes i tidigare 4.5-versioner:

Version 4.5.7

 • Förbättring: Snabbare laddning av listor i HTML-publicering
 • Korrigering: Språk kopieras korrekt när nedbrytningar skapas
 • Korrigering: FTP-uppladdning tar bort gamla mappar

Version 4.5.5 + 4.5.6

 • Förbättring: Välj filnamn vid publicering av rapporter
 • Förbättring: Välj filnamn för zip-filer vid publicering
 • Förbättring: Anslutning med https via proxy som kräver autentisering
 • Förbättring: Listor laddas snabbare när fält av typen ”relation” används
 • Förbättring: Ta bort användare från server
 • Förbättring: Snabbare inläsning av repositorys i repositoryhanteraren
 • Förbättring: Stöd för properties till custom export i CLI-läge
 • Förbättring: Filtrera ut ogiltiga tecken från exportfiler vid import
 • Förbättring: Sätt rättigheter för användare direkt i användarhanteraren
 • Förbättring: Information om behandling av personuppgifter i aktiveringsdialogen
 • Korrigering: Tillåt inte användare att ta bort eller inaktivera sista admin-användaren
 • Korrigering: Göm val för listor och relationer när det har inaktiverats i konfigurationen
 • Korrigering: Fixat fel när man skapade fält av typen ”relation”
 • Korrigering: Fixat fel vid förhandsgranskning av rapportprofil
 • Korrigering: Sätt rätt workflow-läge på modeller som importeras från exportfil skapad i Lite
 • Korrigering: Rätt ordning på fält kopplade till modeller och objekt
 • Korrigering: Inställningen ”Göm tomma rader” på matriser uppdaterar matrisen korrekt
 • Korrigering: Fixat fel där fel filer togs bort vid publicering i CLI-läge
 • Korrigering: Fixat fel som ibland uppstod när repositorys togs bort
 • Korrigering: Fixat fel där publicerade listor hade en rad per publicerat språk
 • Korrigering: Öppna alltid rätt loggfil vid ”Hjälp/Support/Loggfil”
 • Korrigering: Fixat fel med rättigheter som ibland kunde leda till felaktigt blockerade läsrättigheter

Version 4.5.4:

 • Korrigering: Modellflikar öppnas i rätt ordning
 • Korrigering: Åtgärdat problem med att import går långsamt pga att listresultat uppdateras

Version 4.5.3:

 • Förbättring: Zoom i html tar inte längre bort nedbrytningsikoner vid en lägre zoom-nivå
 • Korrigering: Fel när texteditorn öppnas
 • Korrigering: Rätt font används på text i publicerat material
 • Korrigering: Texteditorn sparar ändringar när det enda innehållet är en bild
 • Korrigering: Progress bar hänger sig inte längre ibland när man stänger ett repository
 • Korrigering: Förhandsgranskning i webbprofilen fungerar korrekt
 • Korrigering: Matriser i publicering filtreras korrekt med avseende på modeller
 • Korrigering: Arv av rättighetsinställningar från modell till ingående objekt respekterar ägarskap
 • Korrigering: Texteditorn beter sig korrekt när man sparar text med enkla citationstecken
 • Korrigering: Fel vid export av modeller
 • Korrigering: Länkar i beskrivningar togs ibland bort vid publicering till webb
 • Korrigering: Publicering till html med zip-fil skapar inte längre flera zip-filer
 • Korrigering: Matriser sorterar grupper korrekt

Version 4.5.2:

 • Förbättring så att man kan klistra in bilder direkt i beskrivning
 • Förbättring så att ett meddelande visas på publiceringsytan till slutanvändarna medan publicering pågår
 • Förbättring av felmeddelanden som visas när misslyckande av uppladdning till nätverksplatser sker
 • Förbättring så att granskare kan  granska modeller utan att ha skrivrättigheter
 • Förbättring vid öppning av publicerad rapportprofil från Modeling Tool
 • Korrigering av sök och ersätt i utforskaren, vissa objekt kunde inte väljas vid filtrering
 • Korrigering så att kopiera från utforskaren fungerar vid användning av dokumentrötter
 • Korrigering så att dokumentlänkar inkluderas i webbpubliceringen när de bara används i beskrivningar
 • Korrigering så att ett fel inte uppstår när man öppnar modeller från ”ingår i” i objektegenskaper
 • Korrigering så att listor är rätt filtrerade på aktiv modell från menyn i webbpubliceringen
 • Korrigering så att fält visas korrekt i webbpubliceringen för modeller när ID för webb används
 • Korrigering så att workflowfält i webbpubliceringen fungerar korrekt i IE 11
 • Korrigering av gruppering av matriser per modell i webbpubliceringen
 • Korrigering så att egenskaper kopieras vid kopiering av entiteter i informationsmodeller
 • Korrigering så att det fungerar att använda relationsfilter på listor när man kopierar en lista

Version 4.5.1

 • Färbättring så att Workflowinformation visas i publicerade modeller och rapporter
 • Korrigering så att import av stora flexitemodeller fungerar
 • Korrigering av fel som uppstår sporadiskt vid publicering
 • Korrigering av text som fattades i manualen
 • Korrigering så att svart text kan sättas manuellt i färgväljaren
 • Korrigering av skalning av modellbilden i rapporter
 • Korrigering så att importfiler från version 4.2 med status/kategori kan importeras i version 4.5
 • Korrigering så att inaktiverade användare inte har kvar Workflowroller
 • Korrigering av FTP-uppladdningen som misslyckades mot vissa FTP-servrar
 • Korrigering så att mail skickas när utkast från 2c8 Lite skickas in för förvaltning
 • Korrigering så att sökfunktionen i webbpubliceringen inte ibland visar dubbletter
 • Korrigering så att sökväg kan väljas direkt när man skapar dokumentrot

Version 4.5

 • Ny funktionalitet: En ny fälttyp, ”Relation”, som kan användas för att få tillgång till information från egendefinierade relationer
 • Ny funktionalitet: Skapa en mall för repositoryn som sedan kan används när nya skapas på servern
 • Ny funktionalitet: Möjlighet att styra vilka som får ändra fält via privilegier
 • Ny funktionalitet: Möjlighet för center-center relationer.
 • Ny funktionalitet: Ny symboltyp ”Anpassning”
 • Förbättring genom att det som förut hette status och kategori på modeller och objekt flyttas och hanteras som övriga fält
 • Förbättring av prestanda vid filtrering på t.ex. flera möjliga kategorier eller dokumenttyper
 • Förbättring så att e-postnotifieringar vid Workflowförändringar kan fås på svenska
 • Förbättring så att kolumnernas ordning i listor kan styras när listan skapas
 • Korrigering av problem med att återgå till tidigare version av modell
 • Korrigering så att det går att se tidigare logmeddelanden för en modellversion
 • Korrigering av att exporter i vissa lägen misslyckas
 • Korrigering av att mappar på servern ibland ej kan tas bort
 • Korrigering av att import av informationsmodeller använder fel språk
 • Korrigering så att texten för undermenyer i webbpubliceringen kan ändras

Boka gratis demovisning

2c8
 • en
 • sv