Seminarie SFK Väst - Vad är ett modernt verksamhetsledningssystem 2018 och hur får man det levande? | 2conciliate Business Solutions

Den 31 janurai genomförs ett praktiskt seminarium om ett modernt verksamhetsledningssystem, om implementering, uppföljning och förvaltning för levande system över tid.

På seminariet presenteras metodik och angreppssätt och 2conciliates egna system. Efter genomgång genomförs en workshop där vi tillämpar angreppssättet och skapar en huvudprocesskarta med tydliga gränssnitt till våra intressenter inkl. då interna processer.

2conciliate Business Solutions

Boka gratis demovisning