Utveckla och effektivisera er verksamhet genom EY:s arbetsmetod för processkartläggning | 2c8

EY har tillsammans med 2conciliate genomfört ett antal lyckade projekt där kundernas processer har analyserats och utvecklats för att tydliggöra arbetssätt och ansvar för planering, uppföljning och styrning.

Arbetet har gjorts med stöd av EY:s arbetsmetod och 2c8 Modeling Tool. Leveransen har i korthet omfattat:

  • Ledningssystem tillgängligt på intranätet. Lätt att få överblick och att komma åt detaljer om hur man ska utföra aktivitet och av vem genom att navigera, söka eller matriser.
  • Kunskap hos kunden för metod och verktyg för fortsatt utveckling.

Om du vill veta mer om upplägget kontakta:

Anne-Louise Hallin, Affärsrådgivare på EY
+46 70 3830120
anne-louise.hallin@se.ey.com
http://www.ey.com

Mathias Wallin, Affärsutvecklare på EY
+46 730 60 73 71
mathias.wallin@se.ey.com
http://www.ey.com

Boka gratis demovisning

2c8
  • en
  • sv