2017-03-23

Till vårt stockholmskontor söker vi nu två konsulter för att säkra vår leveransförmåga för den ökande efterfrågan på utbildnings- och konsulttjänster.

Som konsult på 2conciliate arbetar du främst i tre processer.

Försäljningsprocessen

Vi försöker alltid matcha vår egen säljprocess mot kundens köpprocess. Ibland träffar vi nya potentiella kunder tidigt i deras köpprocess när de inte riktigt vet vilka problem som faktiskt bör behandlas först och hur verksamhetsmodellering kan lösa dem. Ibland träffar vi kunder som kommit till insikt att modellering är ett effektivt sätt att lösa deras problem på och som behöver en djupare förståelse hur 2c8 kan hjälpa dem.

Som konsult på 2conciliate demonstrationer du 2c8-produkterna och visar hur den inbyggda metodiken kan ge en möjlig väg för kunden att nå sina mål och hur kunden själv kan skapa egen förmåga och kunskap.

Utbildningsprocessen

2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite är lättanvända och intuitiva modelleringsverktyg för process och verksamhetsmodellering som inte kräver speciellt mycket utbildning. Men för att snabbt komma igång och få en genomgång av möjligheter i verktyg och metod så går de flesta nya kunder våra grundutbildningar. Vi satsar mer och mer på vår digitala utbildningsplattform men en stor del genomförs som lärarledda webinars eller traditionella klassrumsutbildningar, antingen öppna eller i kundens miljö. När kunderna kommit igång med modellering erbjuder vi även fortsättningskurser i verktyg och metodik.

Som konsult på 2conciliate är du en del av dem som utbildar kunder då vi ser ett stort värde i att de som är ute och praktiserar modellering även är de som för den kunskapen och erfarenheten vidare.

Konsultleveransprocessen

Även om hela tanken med 2c8-produkterna är att kunderna själv ska ha egen förmåga att hantera kartläggning och modellera själva så behövs konsultinsatser av främst två anledningar. Det första är att få en ”snabb start”. Det kan tex. vara att facilitera de första kartläggningarna för att sätta den övergripande nivån i processtrukturen som start på det fortsatta arbetet eller att göra initiala detaljerade kartläggningar för att visa tillvägagångssätt att identifiera problem och risker för fortsatt verksamhetsutveckling. Den andra anledningen är att som produktspecialist visa kunden hur 2c8-produkterna kan anpassas efter kundens behov och önskemål.

Övriga processer

I en liten organisation är du som konsult även en del av produktutvecklingen, både i diskussioner hur produkten ska utvecklas för att fungera optimalt, vilken ny funktionalitet som det finns behov av samt tester av de samma när de har utvecklats.

Eftersom kontoret i Stockholm är nytt är du viktig för den fortsatta uppbyggnaden av kontoret. Vårt mål är att skapa en ”Processhub” i Stockholm som mötesplats för process- och verksamhetsmodellering.

Vi söker

Vi söker två konsulter med akademisk skolning helst inom systemvetande, ekonomi, kvalitet eller IT men där inriktningen är av mindre betydelse än förmågan att hantera konsultrollen och viljan att hjälpa och stötta människor.

Du behöver inte vara en användare av 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite idag men har en övertygelse att vi med verksamhetsmodeller och grafiska presentationer kan skapa en större förståelse i organisationer. Du är utåtriktad, prestigelös, resultatorienterad och har en vana att prata inför arbetsgrupper, antingen som konsult eller i din nuvarande organisation.

2conciliate

Vi utvecklar och förvaltar 2c8-produkter och erbjuder utbildning och konsultjänster kring produkterna. Huvudkontoret ligger i Karlstad med ett lokalkontor i Stockholm. Vi har i dag ca 650 kunder i 42 länder och ca 3000 installationer samt har en stark tillväxt.

Ansökan

Välkommen med din ansökan och CV senast den 23 april till tobias@2c8.com eller ring oss så berättar vi mer.

JanE Larsson, jane@2c8.com / 070-787 50 25

Tobias Nyberg, tobias@2c8.com / 070-390 92 09

2conciliate Business Solutions
  • sv