Forum och möten | 2c8
Forum och möten

Forum och möten

I de flesta företag och organisationer är forum och möten motorn som driver verksamheten framåt.

Forum och möten

Vad är syftet med detta möte?!

Forumen skapas och bemannas för att planera, följa upp och prioritera så väl strategiska som operativa frågor. Forum är en naturlig del i verksamhetens processer.

När forum sätts i en sekvens så kan man se beroendet mellan forum med avseende på beslut, frågor och information.

2c8
  • en
  • sv