Intressentmodell | 2conciliate Business Solutions
Intressentmodell

Intressentmodell

I en intressentmodell beskrivs verksamhetens relation mot sin omvärld — de som ställer krav på oss och de som vi ställer krav på.

Intressentmodellen identifierar våra intressenters krav och behov

Verksamheten sätts i mitten med en relation mot de som man har en relation med, som är påverkande på verksamheten eller som vi påverkar . De som har intresse av det man satt i fokus är intressenter.

Här kan man även beskriva att olika intressenter har en relation mot varandra utanför verksamhetens kontaktyta, allt ifrån kundens kund till en leverantörs underleverantör.

Det måste inte vara verksamheten som är i centrum, man kan göra en intressentmodell för till exempel ett projekt, en process eller ett IT-system.

2conciliate Business Solutions

Boka gratis demovisning