Processmodell | 2conciliate Business Solutions
Processmodell

Processmodell

En processmodell skall beskriva varför, vad vem och hur genom aktiviteter som i sekventiell följd utförs för att tillfredsställa ett behov.

Processmodellen beskriver tvärfunktionella flöden

För en bra läsbarhet i en processmodell är det viktigt att alltid ha en eller flera input och lika viktigt att beskriva vad resultatet av processen blir. Input kan både vara det som ska vidareförädlas och det som triggar att något utförs .

Det förväntade resultatet från en aktivitet är oftast input till den aktivitet som kommer efter . Genom att visualisera resultatet från en aktivitet uppnår vi en tydlighet i att det är samma output som input mellan två aktiviteter . Det säkerställer även att alla resultat tas om hand, i denna eller andra processer, vilket är lätt att missa om man bara kartlägger aktiviteterna.

Förutom aktivitetsflödet används roller och befattningar i processmodellen för att beskriva vem som är ansvarig för en vissa aktivitet men sällan individer.

2conciliate Business Solutions

Boka gratis demovisning