Produktmodell | 2conciliate Business Solutions
Produktmodell

Produktmodell

I produktmodellen kan vi se hur våra produkter och tjänster är uppbyggda.

Visualiserar tjänst- och produkterbjudanden

För att skapa samsyn om tjänster och produkter finns möjligheten att visualisera vad de innehåller i en produktmodell. Här kan man också tydliggöra om innebörden av andra använda begrepp inom organisationen är samma sak.

I en produktmodell beskrivs vad en produkt eller tjänst består av, det vill säga den input och det resultat som finns och som även beskrivs i processerna. Här strukturerar vi produktmodeller, tjänsteportföljen eller vad som består av vad och vilka relationer de har gentemot varandra.

2conciliate Business Solutions

Boka gratis demovisning