Simbanemodell | 2conciliate Business Solutions
Simbanemodell

Simbanemodell

Ett annat sätt att visualisera ansvar i en process utöver vår traditionella processmodell, är att låta flödet vandra mellan olika simbanor som representerar ansvaret. 

Visualisering av ansvarsflödet

I simbanemodeller arbetar man med att tydliggöra ansvaret med hjälp av simbanor. Då motsvarar simbanorna en organisatorisk enhet, befattning eller roll som i exemplet ovan. Rollen är utförare för alla aktiviteter som ligger i dess simbanan.

2conciliate Business Solutions

Boka gratis demovisning