Produkter

Produkter för modellering

2c8 Modeling Tool

2c8 Modeling Tool är ett modelleringsverktyg för att visualisera verksamheter utifrån olika vyer såsom intressenter, processer, produkter och organisation. Modeller kan enkelt skapas och sedan publiceras på intranätet. Slutanvändarna kan enkelt hitta information genom att klicka i strukturen eller via listor och sök. Exempelvis så kan man klicka på sin roll och få upp en lista på vilka aktiviteter som rollen ska utföra och vilka möten man tillhör.

BESTÄLL DEMOLICENS OCH TESTA SJÄLV

2c8 Lite

2c8 Lite är en fristående produkt och en komplementprodukt till 2c8 Modeling Tool. Den ger möjligheten att i form av ett enklare ”ritprogram” involvera ännu fler och få lokal förankring i arbetet med de modeller som finns i verksamheten. 2c8 Lite använder samma symboler och relationspilar som i 2c8 Modeling Tool och har dessutom den kraftfulla snabbvalsfunktionaliteten som gör att det är enkelt att komma igång. All nödvändig funktionalitet presenteras överskådligt för användaren direkt i en och samma vy.

BOKA EN WEBBDEMO

Utvärdera och köp

För att använda 2c8 Modeling Tool och skapa modeller behövs licens, för att konsumera det publicerade materialet behövs ingen licens.

Vi erbjuder webdemo där vi introducerar både verktyg och vår metod för modellbaserad verksamhetsveckling. Vill du utforska funktionalitet på egen hand kan du beställa en demolicens och utvärdera programmet i lugn och ro under 30 dagar. Om du bestämmer dig för att köpa licens kan du direkt efter beställning fortsätta arbeta med det material du skapat under utvärderingen.

 

2conciliate Business Solutions