2c8 Lite

2c8 Lite

2c8 Lite är en fristående produkt och en komplementprodukt till 2c8 Modeling Tool. Den som ger möjligheten att enkelt skapa modeller som kan läsas in till 2c8 Modeling Tool.

2c8 Lite använder samma symboler och relationspilar som i 2c8 Modeling Tool och har dessutom den kraftfulla snabbvalsfunktionaliteten som gör att det är enkelt att komma igång. All nödvändig funktionalitet presenteras överskådligt för användaren direkt i en och samma vy.

För de organisationer som definierar regelverk för användning av symboler och relationer kan det appliceras för användarna av 2c8 Lite och på så sätt öka användning av gemensamt beskrivningssätt.

2c8 Lite är ett enklare ”ritprogram” för medarbetare som vill vara delaktiga i att skapa modeller med samma beskrivningssätt och regler.

Vill man förvalta modellen som skapats kan man enkelt skicka filen till en användare av 2c8 Modeling Tool.

Testa 2c8 Modeling Tool

2conciliate Business Solutions