2c8 Workflow

Länken för förvaltning av modeller

2c8 Workflow kopplar samman 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite för att underlätta en decentraliserad processorganisation.

M2c8 Workflow2ed 2c8 Workflow kan organisationer dela ut ansvaret för modellerna i ledningssystem till dem som faktiskt ansvarar för dem.

Processägare och processförvaltare kan då ändra eller godkänna och kommentera sina modeller utan större kunskap i 2c8 Modeling Tool.

Versionhanterat

I förvaltningen av modeller så sker hela tiden nyutveckling som godkänns och publiceras. 2c8 Workflow håller dels reda på vem som ansvarar för uppdateringen och vem som skall godkänna. Allt blir även versionshanterat så att man kan gå tillbaka och granska äldre versioner av sin verksamhet.

Processen nedan visar hur arbetsgången går från att man har behov av en ny modell tills den blivit godkänd och publicerad, notera hur man från en godkänd modell kan skapa en ny och vilka aktiviteter som går att utföra i 2c8 Lite.

 

2conciliate Business Solutions