2c8 Modeling Tool

Världens enklaste modelleringsverktyg

Vill du visuellt kartlägga, analysera och vidareutveckla din verksamhet?
Vill du öka engagemanget och delaktigheten bland medarbetarna?

2c8 Modeling Tool låter dig beskriva och förmedla dina processflöden och modeller i din organisation på ett sätt som är lätt att ta till sig.

Samtidigt erbjuds tillräcklig mängd information genom att användaren kan fördjupa sig i detaljer efter behov och följa länkar vidare till dokument och andra system.

Allt detta är samlat i världens mest användarvänliga modelleringsverktyg.

BESTÄLL DEMOLICENS OCH TESTA SJÄLV

2conciliate Business Solutions