Funktionalitet

Ett enkelt verktyg med kraftfull funktionalitet

2c8 Modeling Tool är ett enkelt verktyg. Enkelt att förstå, enkelt att lära sig och enkelt att använda. Men det är inte ett enkelt verktyg utifrån tillgänglig funktionalitet — då är det kraftfullt.

Snabbval

Snabbval

Modellera snabbt och rätt genom automatiskt föreslagna symboler

Fleranvänvändarstöd

Fleranvändarstöd

Fler personer kan arbeta med samma modeller.

Grafisk profil

Grafisk profil

Ändra utseendet på dina modeller med grafiska profiler.

Snabbgenvägar

Snabbgenvägar

Underlätta modelleringen genom alla de kortkommandon som finns i verktyget.

Validering

Validering

Du kan validera importerade modeller mot det regelverk som är definierat.

Revisionshantering

Versionshantering

Full kontroll över revisioner av modeller och objekt.

Rollansvar

Beskrivning av ansvar

Använd en mer detaljerad ansvarsbeskrivning genom RACI (HUKI). Läs mer om RACI -stödet

Webbpublicering

Webbpublicering

Publicera direkt på webben för att sprida modeller snyggt och enkelt. Läs mer om webbpublicering

Anpassning av gränssnitt

Anpassning av gränssnitt

Du kan själv välja vilka funktioner som skall finnas i verktyget.

Anpassa regelverk

Anpassa regelverk

Du kan själv skapa ett regelverk för vilka objekt- och modelltyper som tillåts. Läs mer om regelverket

Metodstöd

Metodstöd

Verktyget har ett inbyggt metodstöd som du själv lätt kan anpassa efter dina önskemål.

Lagerhantering

Lagerhantering

Modellera informationen i lager som kan döljas eller visas. Läs mer om lagerhanteringen

Flerspråksstöd

Flerspråksstöd

Titlar och texter i modellerna kan hanteras på flera olika språk.

Listor

Listor

Skapa listor av objekt, modeller och dokument som finns i ditt repository.

Svenska eller engelska

Svenska eller engelska

Välj mellan svenska eller engelska i applikationens menyer.

Repository

Repository

Eftersom man återanvänder samma objekt kan man ändra i flera modeller från ett ställe. Läs mer om möjligheterna med objektsorienteringen

Import och export

Import och export

Exportera och dela dina modeller med andra användare av programmet.

Publicera till Word

Rapporter

Skapa rapporter av modellerna och exportera dem till Word-, Excel- eller PDF-dokument.

BESTÄLL DEMOLICENS OCH TESTA SJÄLV

2conciliate Business Solutions
  • en
  • sv