Anpassa regelverk

Anpassa regelverk

2c8 - Anpassa regelverk
Genom att definiera vilka modeller, symboler och relationer som ska användas är det enkelt att skapa enhetliga beskrivningar som blir lätta för verksamheten att förstå.
Regelverket är ett inbyggt metodstöd. En regelverksförändring kan appliceras på befintliga modeller. Den korrigeras sedan med den inbyggda valideringsfunktionen.

Beställ demolicens och testa själv
2conciliate Business Solutions