Lagerhantering

Arbeta med lager för att dölja information i processerna

Informationsbehovet för att skapa kompletta verksamhetsbeskrivningar som tillgodoser olika målgrupper medför att mängden information gör modellerna svårlästa . Det blir helt enkelt för mycket information.
2c8 - Lagerhantering

Lösningen är att lägga information i lager och sedan låta betraktaren välja vad som ska vara synligt, transparent eller dolt.

2conciliate Business Solutions