Objektorientering

Objektorientering

2c8 - Objektorientering

Skapade objekt är återanvändbara och kan förekomma i många modeller. Det är därför enkelt att hålla informationen aktuell genom att en förändring på ett ställe ger genomslag på alla ställen ett objekt används. Återanvändningen gör också att man enkelt får en bra översikt och förståelse för informationen.

Roller används till exempel som utförare i en process. Samma roll används också i organisationsmodellen där den bemannas med individer. Om sedan rollen även tillhör ett forum eller möte så kan man enkelt se en individs arbetsupp- gifter i processerna, organisationstillhörighet för kompetensutveckling och vilka möten individen tillhör.

2conciliate Business Solutions