Modeller

Modellera din verksamhet hur olika perspektiv

Verksamhetsmodeller som en kub

Kubens sidor motsvarar olika perspektiv av verksamheten. I intressent- och relationsmodellerna visualiseras de krav som verksamheten ställs inför och den information och produkter som flödar mellan parterna. Information från intressenterna är gränssnitt till processerna. De triggar igång processer som dels skapar värde och på samma gång tillgodoser ställda krav. I processerna framgår också vilka roller som ansvar och utför och övriga nödvändiga resurser. Rollerna bemannas i organisationsvyn. I de fall vi behöver tydliggöra vilka begrepp och informationsmängder som vi använder oss av samt visa hur informationen är relaterad till annan information, används begrepps- och informationsmodeller.

 

Objektorientering

Alla verksamheter står ständigt inför förändringar drivna av egna initiativ eller från omvärlden. Ett nytt krav påverkar våra processer som i sin tur ställer krav på ny kunskap hos de individer som innehar rollerna som utför processens aktiviteter. Förändringar påverkar verksamheten och då kubens olika sidor. Om vi ändrar i ett perspektiv så kan vi analysera se konsekvenserna i de övriga perspektiven.

2conciliate Business Solutions
  • en
  • sv