Simbanemodell

Visualisering av ansvarsflödet

Ett annat sätt att visualisera ansvar i en process är att låta flödet vandra mellan olika simbanor som representerar ansvaret.

Modelltyp - Simbana

Då motsvarar simbanorna en organisatorisk enhet, befattning eller roll som i exemplet ovan. Rollen är utförare för alla aktiviteter som ligger i dess simbanan.

 

2conciliate Business Solutions
  • en
  • sv