2c8 Serverfunktionalitet

Verksamhetsutveckling tillsammans

2c8 Modeling Tool är en fristående klientprogramvara för bla. processkartläggning. Med 2c8 Serverfunktionalitet lagras arbetsmaterialet centralt så att flera kan arbeta tillsammans. Självklart med rättigheter så att rätt personer arbetar med rätt modeller. 2c8 Serverfunktionalitet är en förutsättning för 2c8 Workflow och för att koppla ihop 2c8 Modeling Tool med 2c8 Lite.

Så länge man inte är helt själv med att modellera och verksamhetsutveckla så är 2c8 Serverfunktionalitet en självklarhet.

Skulle man vilja drifta servern själv så finns även möjlighet att göra det. Läs mer om våra drifttjänster.

2conciliate Business Solutions