Plugins

Plugins

För att stödja verksamheten i arbetet att ständigt utvecklas och leverera värdeskapande produkter/tjänster till sina kunder har plugin till andra system utvecklats.

Med utgångspunkten att införa verktyg för BPM (Business Process Management) ger 2c8 Modeling Tool ett utpräglat stöd för ”Design och Development” och för implementation av processorienterat arbetssätt. De plugin som utvecklats ger ett vidare stöd i att exekvera processer, bevaka och hantera  samt att analysera och optimera.

 

2conciliate Business Solutions