Centuri

Dokumenthantering

Modeller och dokument skapar helheten

Ett ledningssystem utan modeller för processer och verksamhetskrav haltar och ett ledningssystem utan dokument känns osannolikt.

Från 2c8 Modeling Tool finns möjligheten att komma åt Centuris användarvänliga och kraftfulla dokumenthanteringssystem. Man kan enkelt koppla enskilda dokument eller så kallade kopplingsbegrepp till ett objekt eller en modell. I en webbmiljö blir dessa dokument åtkomliga direkt från modellerna. Process­beskrivningarna blir en central del i ledningssystemet och dokumenten blir aktiviteternas detaljerade beskrivningar. Dokumenten kompletterar modellerna och modellerna skapar ett sammanhang för dokumenten.

Centuri dokumenthantering

Uppdatera dokumenten utan att processerna ändras

När man arbetar enligt processerna så skapas löpande nya dokument som resultat av arbetet och det går lätt att publicera, arkivera eller uppdatera dokumenten utan att processen ändras eller behöver publiceras på nytt. Detta har visat sig ha stor betydelse i organisationer där informationsansvaret är delegerat i verksamheten.

Centuri

Centuri hjälper verksamheter att hålla ordning och reda bland dokument, avtal, rutiner, instruktioner med mera. Rätt information – godkänd och versionshanterad – når sina läsare via den plattform eller publiceringsplats som är mest lämpad för dess mottagare. Centuri AB äger och utvecklar produkten Centuri och har sedan 1998 levererat ledningssystem till mer än 100 000 slutanvändare. Läs mer om Centuri dokumenthantering på deras webbplats.

2conciliate Business Solutions